Dominiek Lootens

Nieuwe website Brussels Parlement mooi tweetalig: Frans en koeterwaals

websiteWie in Brussel surft naar de vernieuwde website http://www.parlement.brussels komt terecht op een eentalig Franstalige website, waar zelfs de ‘NL’ knop om naar de Nederlandstalige versie te gaan (http://www.parlement.brussels/?lang=nl) weggestopt is. Dit terwijl de Brusselse regering zeer goed weet dat zulks regelrecht indruist tegen de geest van de taalwetgeving die stelt dat de onthaalpagina tweetalig dient te zijn, waarna de bezoeker zijn taalkeuze kan maken.

Eenmaal op de Nederlandstalige versie is het al evenzeer huilen met de pet op. Zo krijgt de bezoeker een overzicht van “VANDAAG’S VERGADERINGEN”.  Ook de titel “Actualiteiten van de parlementaire werkzaamheden” lijkt meer op koeterwaals dan op Nederlands. De mailadressen van de Nederlandstalige fracties op de site worden allen ingevuld met de Franstalige @parlbru.irisnet extensie ipv met de Nederlandstalige @bruparl.irisnet extensie, en ga zo maar door. Om nog maar te zwijgen over alle dode links op de pagina.

Kortom: blijkbaar werd de nieuwe website gelanceerd zonder dat deze eerst eens door een Nederlandstalige werd nagekeken. Werken er bij Irisnet of in het Hoofdstedelijk Parlement dan geen Nederlandstaligen?

Het kunnen allemaal wel details lijken, maar voor het Vlaams Belang is het helaas een zoveelste bewijs dat de Brusselse overheid het niet al te nauw neemt met de taalwet, en het Nederlands als ondergeschikt blijft beschouwen. En dat de Vlaamse (?) excellenties er voor spek en bonen bij zitten.

Vrijdag zal Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens hierover alvast de nodige vragen stellen aan Staatssecretaris Debaets – verantwoordelijk voor informatica en digitalisering.

 

1 op 5 Brusselse schoolverlaters na een jaar nog steeds niet aan het werk

Zowat 20 procent van de Brusselse schoolverlaters in 2015 waren een jaar later nog steeds als niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij Actiris. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde. Dat ligt iets hoger dan in de rest van Vlaanderen, waar het cijfer rond de 15% schommelt.

In 2015 openden 6.242 schoolverlaters een dossier als ‘werkzoekende’ bij Actiris. Iets meer dan 95% onder hen (5.946) waren Franstaligen (taal van het dossier bij Actiris). Het overgrote deel van die schoolverlaters had minstens een diploma middelbaar onderwijs op zak (84%).

actirisDik 16% van de schoolverlaters (1.017) trok de schoolpoort achter zich toe zonder diploma van hoger secundair onderwijs.  Opgesplitst per taalrol waren 16.46% van de Franstalige schoolverlaters in dat geval, tegenover 12.84% van de Nederlandstalige.

Eén jaar later bleken nog 20.36% onder hen bij Actiris ingeschreven te staan. Uit een analyse blijkt dat hoe lager het diploma is, hoe minder kans men heeft om binnen het jaar op de arbeidsmarkt terecht te komen. Ook hebben Franstaligen het duidelijk moeilijker om binnen het jaar een job te vinden dan Nederlandstaligen. De meer dan gebrekkige tweetaligheid van heel wat Franstalige schoolverlaters is daar ongetwijfeld niet geheel vreemd aan, en toont opnieuw aan dat het Franstalig onderwijs in Brussel nog een zeer lange weg heeft af te leggen.

Van de 1.271 schoolverlaters die na een jaar nog ingeschreven stonden bij Actiris was 97.25 % Franstalig, 2.75% Nederlandstalig.  Of anders berekend: 20.79% van de Franstalige schoolverlaters waren na een jaar nog steeds niet aan de slag, tegenover 11.82% van de Nederlandstalige schoolverlaters.

Opgesplitst per diploma en per taalrol – schoolverlaters 2015 na één jaar nog steeds ingeschreven bij Actiris.

Geen diploma hoger middelbaar onderwijs – Franstalig : 24.82%

Geen diploma hoger middelbaar onderwijs – Nederlandstalig : 21.05%

Diploma hoger middelbaar onderwijs – Franstalig : 22.94%

Diploma hoger middelbaar onderwijs – Nederlandstalig : 8.8%

Diploma hoger onderwijs – Franstalig : 16.42%

Diploma hoger onderwijs – Nederlandstalig : 9.20%

 

Onder de zowat 20% schoolverlaters die na een jaar nog steeds werkzoekende zijn, zijn er uiteraard met een beperkte werkervaring in dat jaar (een job voor een beperkte duur, werkte één of meerdere keren voor een uitzendkantoor of was op een andere wijze gedurende een bepaalde tijd op de arbeidsmarkt actief). De groep ‘zonder werkervaring’ vormt de harde kern van de schoolverlatersproblematiek. In Brussel ging het voor de schoolverlaters 2015 toch nog om 14.5 % (14.9% bij de Franstaligen, 8.4% bij de Nederlandstaligen). In de rest van Vlaanderen zit dit cijfer rond de 4%!

Schoolverlaters die 1 jaar na het verlaten van de school nog steeds werkzoekend zijn en in dat jaar geen werkervaring hebben opgedaan, hebben de aansluiting met de arbeidsmarkt compleet gemist. Deze jongeren moeten intensief begeleid worden om te vermijden dat zij zouden wegzinken in de langdurige werkloosheid. Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op dat vlak de inspanningen zou verhogen.

 

 

Cijfers: Antwoord van minister Didier Gosuin op schriftelijke vraag nr. 866 van Brussels Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens (Vlaams Belang)

Brusselse school schaft Moederdag af: politiek-correcte dwaasheid in het kwadraat!

moederdagVier dagen voor moederdag kregen ouders van kinderen van de Singelijn-school in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe een brief mee waarin gemeld werd dat de kinderen op school niet langer moederdag en vaderdag zullen vieren door het knutselen van cadeautjes.  Want, zo stelt de school, in de school zitten ook kinderen van andere culturen waar moederdag niet gevierd wordt.

Ten zoveelste male worden onze tradities geofferd op het altaar van de politiek-correcte nonsens.  Anno 2017 stellen we vast dat in Brussel een Kerstmarkt omgedoopt wordt tot ‘Winterpret’, dat Sinterklaas er met zijn Zwarte Pieten niet langer welkom is, dat halaleten in scholen meer regel dan uitzondering is (ook in de Singelijn-school is het trouwens tevergeefs zoeken naar varkensvlees op het menu), en dat het begin van het nieuwe schooljaar maar moet worden uitgesteld omwille van een islamitische feestdag.  En nu moeten ook moederdag en vaderdag er aan geloven.

Dat alles staat dan in schril contrast met het feit dat er in Brussel wél belastinggeld wordt vrijgemaakt om via een heus festival de ramadan te promoten. Nog even en de integratie en inburgering van de autochtone Brusselaar in de islamitische samenleving kan worden afgerond. Wanneer zelfs de vroegere profeten van de multicultuur (zoals Karel de Gucht) nu stellen dat de integratie totaal mislukt is, moeten we niet ver gaan zoeken naar de oorzaken.  Het Vlaams Belang stelt opnieuw vast dat ‘respect’ namelijk een eenrichtingsstraatje blijkt te zijn waarbij de Brusselaar zich in eigen stad willens nillens dient aan te passen aan andere culturen, op straffe van ‘racist’ te zijn.

Het Vlaams Belang wenst alle mama’s alvast een prettige Moederdag, nu zondag. Liefst mét leuke, zelfgeknutselde geschenkjes van hun kleine spruiten.

Daarom zal de Brusselse Vlaams Belang-afdeling deze namiddag aan een Brusselse basisschool bloemen uitdelen aan de aanwezige mama’s.

Wildgroei gratis MIVB-abonnementen

mivbHet aantal gratis abonnementen dat door de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB wordt uitgedeeld blijft maar aangroeien. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens opvroeg.

Het aantal vrijkaarten steeg van 38.416 in 2014 naar 39.868 in 2016 (de meest recente cijfers). Helaas komen die kaarten niet enkel die mensen ten goede die er echt nood aan hebben. Zo speelde de MIVB in 2016 gul Sinterklaas voor 347 gemeenteraadsleden (340 in 2014) en 263 parlementsleden (250 in 2014).

Ook personen met een statuut ‘nationale erkenning’ mogen kosteloos gebruik maken van de diensten van de MIVB. Waren dat er in 2014 nog “maar” 895, dan waren er dat in 2016 reeds 1.231.

Het Vlaams Belang blijft er bij bevoegd minister Smet op aandringen om de gratis abonnementen voor de MIVB in de eerste plaats voor te behouden voor die personen die er nood aan hebben: blinden en slechtzienden (momenteel 1.430 abonnementen) of begeleiders van personen met een beperkte mobiliteit (nu 178) bijvoorbeeld. Politici en MIVB-bestuursleden kunnen perfect hun eigen ticketje betalen.

Gratis fiets bij bedrijfswagen: zoveelste zotte idee van Smet

Het nieuwste ideetje van Pascal Smet: geef mensen met een bedrijfswagen een fiets cadeau.

Tijdens de plenaire vergadering van 5 mei 2017 interpelleerde ik de minister hierover

Jaarlijks meer dan 1400 katten geëuthanaseerd in Brussel. Tijd voor verplichte sterilisatie van katten!

katDe verplichte sterilisatie van katten laat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helaas nog steeds op zich wachten.  Elk jaar stijgt de kattenpopulatie in België met 6%.

Jammer genoeg stijgt het aantal achtergelaten katten verhoudingsgewijs met het aantal geboorten. Hierdoor zijn de dierenasielen verplicht per jaar zowat 15.000 katten voor wie ze geen nieuw baasje konden vinden te laten inslapen. Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens stelt vast dat het in Brussel helaas niet anders is.

In 2016 werden in totaal 2370 volwassen katten en 1421 kittens opgevangen in de Brusselse asielen. Daarvan werden 904 volwassen katten en 521 kittens geëuthanaseerd.

1499 volwassen katten en 768 kittens vonden (nadat ze in het asiel werden gesteriliseerd) gelukkig wel een nieuw baasje.

De verplichting op sterilisatie van katten in Brussel werd eind oktober 2015 nochtans met veel poeha aangekondigd door de hoofdstedelijke regering, maar anderhalf jaar later wachten dierenvrienden nog steeds op een concreet initiatief ter zake. Sommige gemeenten nemen weliswaar zelf reeds maatregelen (Anderlecht betaalt particulieren de sterilisatie van katten terug, Schaarbeek geeft een premie) maar het Gewest met Staatssecretaris Debaets blijven in deze nog steeds schromelijk in gebreke.

 

(cijfers: vraag nummer 285 van Dominiek Lootens aan Staatssecretaris Debaets).

Brussels Woningfonds heeft nood aan nieuwe dynamiek

woningfondsHet Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt aan gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire kredieten, renovatieleningen, huurhulp en ook kredieten op afbetaling voor de samenstelling van een huurwaarborg aan.Daarnaast beschikt het Woningfonds over ongeveer 1.000 huurwoningen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uit cijfers die ik verzamelde blijkt echter dat het aantal aanvragen bij het Woningfonds in dalende lijn zit. Het aantal aanvragen voor een hypothecaire lening daalde van 1342 in 2014 tot 1183 in 2015 en 923 in 2016 (*)

Het hoogste aantal ondertekende aktes vinden we terug voor de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

Ook het aantal leningen op afbetaling voor de huurwaarborg daalde van 386 in 2014 naar 344 in 2015 en 284 in 2016 (*).

En ten slotte stellen we ook vast dat het aantal toewijzingen van woningen in dalende lijn zit: van 125 in 2014 en 150 in 2015 naar amper 81 in 2016 (*). In sommige gemeenten (Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Neder-over-Heembeek, Evere) met nochtans vele honderden aanvragen (bvb 765 in Evere) werd er geen enkele woning toegewezen. Weinig verwonderlijk dat er intussen bijna 5800 kandidaat-huurders in het wachtregister staan.

De dalende lijn bij het aantal toegekende kredieten en toegewezen woningen wijst er nochtans niet op dat de nood aan betaalbare woningen in Brussel is gedaald – integendeel! Wel dat het Woningfonds nood heeft aan nieuwe impulsen om zowel haar bekendheid als haar competitiviteit te verhogen. Ook zou het Gewest meer moeten inzetten op de bouw en verwerving van sociale woningen en woningen die via het Woonfonds kunnen worden toegewezen, teneinde de ellenlange wachtlijsten in de woonsector weg te werken. Zeker in gemeenten zoals Koekelberg of Ganshoren waar de jongste jaren geen enkele woning werd toegewezen dient dringend geïnvesteerd te worden.

 

 

(*) cijfers voor 2016 tot en met 30 september