Dominiek Lootens
Advertenties

Over het GOK decreet en het voorrangsbeleid

 

 

Advertenties

Brusselse regimepers krijgt extra belastinggeld om partijpolitieke agenda door te drukken

mediaVlaams-Brusselse media gunnen Abou Jahjah en co vrij podium maar zwijgen Vlaams Belang steevast dood.

 

Bij Collegebesluit van 27 februari heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besloten om 60.000 euro uit te trekken voor de vzw Brusselse Media en dus het gesubsidieerde Brusselse weekblad Bruzz om verslag uit te brengen rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een regelrechte schande, aangezien Bruzz alles behalve uitblinkt in objectiviteit.

Zo werd de Vlaams-Brusselse lezer de laatste weken met de regelmaat van een klok om de oren geslagen met reportages over en interviews met Dyab Abou Jahjah en zijn partijgenoten. Totaal onkritische interviews trouwens, waar geen enkele serieuze vraag werd gesteld over de man zijn dubieuze verleden, zijn verheerlijking van geweld, zijn ronduit racistische uitspraken, enzoverder. Zo een interview is geen interview maar is gewoon een vrije tribune, weliswaar door iemand anders geschreven. Een beetje zoals ‘zijn’ columns in De Standaard dus.

Dit alles staat in schril contrast met de behandeling die het Vlaams Belang in Bruzz te beurt valt. Alhoewel de partij in tegenstelling tot Abou Jahjah wél een democratische vertegenwoordiging heeft in het parlement, komt ze nooit ofte nimmer aan bod in Bruzz. Onder de intussen meer dan 460 (!) interpellaties, vragen en initiatieven van Dominiek Lootens deze legislatuur bleek voor Bruzz-magazine blijkbaar niets vermeldenswaardig te zitten. Zelfs betaalde advertenties worden gewoonweg geweigerd.

De cijfers spreken voor zich. Voor het hele jaar 2017 kwam het Vlaams Belang welgeteld éénmaal aan bod in Bruzz magazine: een foto toen Filip Dewinter Molenbeek wou bezoeken. In diezelfde periode kwam Open VLD 42 maal aan bod, SPa 40 keer, N-VA 26, CD&V 25, en Groen 22. Ook Franstalige partijen kwamen veel vaker aan bod dan het Vlaams Belang (PS 29, MR 17, cdH 10, Défi 88, Ecolo 3 en PTB 2).

In 2017 verschenen er in Bruzz 5 interviews met mensen van de N-VA, 5 van SPa, 4 Groen, 3 Open VLD, 2 CD&V en MR, 1 cdH en PS. Vlaams Belang : nul. Bij de opgenomen vrije tribunes is het de Open VLD die de kroon spant met 4 stuks. De teksten van Vlaams Belang worden steevast…geweigerd. Net zoals de lezersbrieven van gekende VB’ers trouwens.

Voor het Vlaams Belang is de maat vol. Het kan niet dat de vzw Brusselse Media belastinggeld misbruikt om een duidelijk partijpolitieke agenda door te drukken en een totaal ondemocratisch cordon médiatique in te voeren. Het is evenmin aanvaardbaar dat het College van de VGC blijft belastingsmanna uitstrooien over Bruzz zonder dat er in ruil correctheid, evenwichtigheid en objectiviteit wordt gevraagd.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal in de Raad van de VGC het College hierover interpelleren en alvast eisen dat de extra toelage aan Bruzz geschrapt wordt, tenzij er waterdichte garanties komen dat het blad eindelijk – het zou wel eens gaan mogen na al die jaren – het politieke nieuws op een eerlijke en objectieve manier zou brengen, zoals de journalistieke deontologie het trouwens vereist.

Om de 2 maanden incident in Brussel waarbij vrachtwagen tunnelwand ramt. Vlaams Belang dringt aan op betere signalisatie.

 

doorrijhoogte_450Tussen 2015 en 2017 waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 20 incidenten waarbij vrachtwagens schade hebben veroorzaakt aan tunnels. Voornamelijk de Leopold-II-tunnel werd hierdoor getroffen. De herstellingswerken voor deze incidenten kostten in totaal zo’n 400.000 euro excl BTW. Los daarvan is er de enorme kostprijs van de vele uren file veroorzaakt door deze ongevallen. Dat alles blijkt uit een antwoord van minister Smet op een vraag van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens.
Boven de ingang van de Brusselse tunnels wordt weliswaar via signalisatie een verbod voor de tonnenmaat boven de 3.5t aangeduid, maar ontbreekt grotendeels de signalisatie die aangeeft hoe hoog (en breed) een bepaalde tunnel is.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik dring er bij de minister dan ook op aan om zo snel als mogelijk, en boven alle tunnels in het Gewest, de nodige signalisatie te voorzien die aangeeft hoe hoog een tunnel is, teneinde dit soort van kostelijke incidenten tot een absoluut minimum te beperken.”

Pleidooi van N-VA om zitpenningen te behouden is werkelijk de schaamte voorbij!

Het Vlaams Belang is erg ontgoocheld in de aanbevelingen van de onderzoekscommissie rond de misbruiken bij Samusocial. Toen het Vlaams Belang doelbewust uit de onderzoekscommissie werd geweerd bestond de vrees reeds dat de hele commissie een maat voor niets zou worden, en zou uitblinken in nietszeggendheid. Die vrees is nu waarheid geworden.

20170215graaicultuur-420x280_c
Zo wordt er nauwelijks gesproken over de nochtans verpletterende verantwoordelijkheid van de opeenvolgende Brusselse ministers die verantwoordelijk waren voor de financiering van Samusocial. Dat alle pijlen exclusief gericht worden op de bestuurders van de vzw terwijl de politieke verantwoordelijken uit de wind worden gezet is onterecht.
Ten tweede is er de onvoorstelbare vrijblijvendheid van het rapport. Er zal aan de bestuurders van de vzw Samusocial gevraagd worden of ze alstublieft misschien het onterecht opgestreken geld zouden willen terugbetalen. Dit terwijl de Brusselse overheid zich evengoed burgerlijke partij kan stellen om het geld terug te EISEN.
Het Vlaams Belang is ook absoluut niet te spreken over de demarche van de N-VA die vraagt dat de beslissing om geen zitpenningen meer toe te kennen in de vzw Samusocial zou worden teruggedraaid. Dat is werkelijk alle schaamte voorbij. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “De Bracke-doctrine is doorgedrongen tot de Brusselse N-VA. Blijkbaar is de N-VA nu reeds verblind door de Brusselse peilingen en ziet ze zichzelf volgende legislatuur al aan de macht en vooral aan de vetpotten, zodat ze koste wat het kost het systeem van de zelfbediening in stand wil houden. Met de N-VA is er alvast weinig verandering in het vooruitzicht en kan de nefaste PS-graaipolitiek van de voorbije decennia rustig verdergezet worden.

Houd parking station Jette gratis !

(NMBS)_Naambord_JetteHet Vlaams Belang is niet gelukkig met de plannen van de NMBS om de parking van het treinstation in Jette betalend te gaan maken. De NMBS heeft een aanvraag ingediend om de ingang van de parking van slagbomen te voorzien.
Vandaag wordt de parking overdag benut door pendelaars, en ‘s avonds en ’s nachts door buurtbewoners.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter en Jettenaar Dominiek Lootens: “Gratis parkeermogelijkheid vlak bij het station is een prima stimulans om met het openbaar vervoer te gaan werken. Door de parking achter het station betalend te maken worden de burgers opnieuw ontmoedigd om gebruik te maken van de trein.”

De partij dringt er dan ook op aan om het gebruik van de parking gratis te houden, zoals tot nu toe het geval is geweest. Liefst voor iedereen – pendelaars en buurtbewoners – maar minstens voor wie een treinabonnement heeft. Zo kan het openen van eventuele slagbomen perfect gekoppeld worden aan het bezit van een geldige Mobib-kaart.

Het Vlaams Belang zal hierover in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers alvast de nodige vragen stellen aan de bevoegde minister.

Vlaams Belang fel gekant tegen plannen Brussels Staatssecretaris om ruimtes voor druggebruik in te richten

20131029drugs-420x280_cHet Vlaams Belang verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering om in Brussel een “salle de shoot” te installeren: een ruimte waar druggebruikers ongehinderd drugs kunnen komen consumeren.

Het was Brussels Staatssecretaris Jodogne (DéFi) die hier afgelopen weekeinde voor pleitte tijdens een debat op RTBF. Ze stelde dat ze de idee voor zo’n ruimte zeer genegen is, en dat er in Brussel een politieke meerderheid is om zo een ruimte in te richten.

Momenteel is zo’n gebruikersruimte niet wettig, en moet op federaal vlak eerst de wet hieromtrent veranderd worden. Tijdens het debat verklaarde Jodogne dat ze vanuit Brussel druk wil zetten op het federale niveau om dit te kunnen realiseren.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Jaren geleden reeds was minister Gosuin (DéFi) de drijvende kracht achter het installeren van waterfonteintjes in discotheken, ten behoeve van XTC-gebruikers. Het lijkt er op dat DéFi-FDF zich meer en meer wil promoten als de partij voor druggebruikers.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de houding van de Brusselse Staatssecretaris. Nog maar een goede week geleden interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in de VVGGC over het stijgende gebruik van lachgascapsules die geïnhaleerd worden door druggebruikers. Vanuit de regering werd toen geantwoord dat Brussel volop wil inzetten op drugpreventie. De woorden en plannen van Jodogne gaan daar echter regelrecht tegen in: het faciliteren van druggebruik staat haaks op iedere preventie.

Daarnaast ziet het Vlaams Belang ook een veiligheidsprobleem. Het inrichten van gebruikersruimtes concentreert de druggebruikers in één wijk of straat, en dus ook de bijhorende criminaliteit en overlast die daarmee gepaard gaat. Zo een ruimte werkt enkel maar als magneet voor druggebruikers, heroïneprostituées en natuurlijk ook drugdealers.

Dominiek Lootens : “Ik roep de federale meerderheidspartijen op om niet te zwichten voor de eisen vanuit Brussel om ruimtes voor druggebruikers toe te staan. Daarnaast hoop ik ook dat de Brusselse regering zich snel en ondubbelzinnig zal distantiëren van de woorden van haar Staatssecretaris. Brussel moet het druggebruik niet faciliteren, het moet volop inzetten op preventie en op de harde aanpak van drugdealers. Door druggebruik te gaan faciliteren stelt Jodogne zich op dezelfde lijn als de dealers.

Politieactie bij vzw Globe Aroma: ministers kiezen kant van de illegaliteit

BrusselHet Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van de uitspraken van Vlaams minister Sven Gatz en Brussels minister Pascal Smet naar aanleiding van een politiecontrole bij vzw Globe Aroma, een gesubsidieerde vzw die zichzelf als cultuurhuis omschrijft.
Minister Smet begrijpt naar eigen zeggen niet dat een door de overheid (VG, VGC, stad Brussel) ondersteunde vzw onderworpen zou worden aan een ‘routinecontrole’ in het kader van het kanaalplan. Nochtans…het feit dat er zeven illegalen werden opgepakt bewijst net dat zo’n controle meer dan terecht bleek. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Minister Smet begrijpt niet dat een door de overheid gesubsidieerde VZW gecontroleerd wordt, ik begrijp niet dat de overheid een vzw subsidieert die zich bezig houdt met het ondersteunen van illegaliteit.
Minister Gatz vermoedt dan weer dat de sociale inspectie enkel als voorwendsel gebruikt werd voor een groepscontrole van mensen zonder papieren. “Op vlak van transparantie en proportionaliteit is er een probleem,” stelt Gatz. Het kan voor de minister niet dat de politie tijdens een sociale inspectie overgaat tot de aanhouding van mensen die geen geldige verblijfspapieren kunnen voorleggen. Blijkbaar is een controle op de aanwezigheid van illegalen volgens de minister overdreven, en is het niet de taak van de politie om illegalen aan te houden. Maar nogmaals: de resultaten van de actie tonen dat deze net zeer terecht was.
Het Vlaams Belang stelt zich dan ook vragen bij de houding van de beide ministers. Is het niet de taak van een minister om aan de kant van de wettelijkheid te staan, en niet aan de kant van de illegaliteit? Bijkomend stelt het Vlaams Belang ook de vraag of de overheid nog wel langer vzw’s kan ondersteunen die zich bezig houden met illegaliteit. In de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal Dominiek Lootens hierover alvast interpelleren.