Dominiek Lootens

Home » 2016 » juli

Maandelijks archief: juli 2016

Brusselse trams met Turkse vlaggen en enorme Turkse vlag aan gevel Diyanet – waar blijft de afschuw en verontwaardiging van Emir Kir?

 

Diyanet1

Sint-Joost-aan-de-Bosporus

Een tiental dagen geleden schreeuwde Emir Kir, de Turkse PS-burgemeester ban de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, via Twitter zijn afschuw uit over het feit dat het Vlaams Belang aan haar hoofdzetel aan het Madouplein een metershoge Vlaamse Leeuw had opgehangen. Volgens Kir getuigde dit van “haat tegenover Brussel”, en hij eiste dan ook de verwijdering er van.

Vandaag stellen we vast dat enkele honderden meter verder, langsheen de Haachtsesteenweg in Sint-Joost-ten-Node, als steun voor de Turkse dictator Erdogan een énorme Turkse vlag hangt te wapperen aan de gevel van de hoofdzetel van Diyanet. Diyanet is de door de Turkse AK Partij van Erdogan georganiseerde (en door onder meer de Vlaamse overheid gesubsidieerde) overkoepeling van moskeeën en aanverwante instellingen.

Het Vlaams Belang wacht nog steeds op een verontwaardigde tweet van Emir Kir. Als we zijn logica mogen doortrekken betekent deze vlag namelijk de Turkse uiting van haat tegenover Brussel, en een provocatie voor alle Brusselaars. Of het moet zijn dat burgemeester Kir dezer dagen in zijn thuisland zit, en dus niet kan tweeten – aangezien het vrije gebruik van sociale media nu eenmaal geen evidentie is in het land van zijn vriend Erdogan.

En over provocaties gesproken: gisteren doken beelden op van een tram van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB (lijn 92) die rondreed met eveneens een enorme Turkse vlag aan de voorkant van de tram. Ik zal minister Smet hierover alvast interpelleren, en eis dat er ondubbelzinnige sancties worden getroffen tegen de conducteur in kwestie.

 

 

Brusselse politie helpt Turkse extremisten een handje

levif

Als het van Mayeur afhangt liever wat vroeger dan 2030

De waanzin ten top. Andere woorden heb ik er niet voor.

Naar aanleiding van de onlusten in Turkije, was het de voorbije dagen ook zeer onrustig in verschillende Brusselse wijken. Aanhangers van de Turkse dictator Erdogan vielen er gebouwen en woningen aan van Turkse ‘opposanten’.  Na decennialang gepamper is het duidelijk dat de wil tot integratie volledig ontbreekt bij een groot deel van de islamitische bevolking in deze stad, en dat ze zich meer verbonden voelen met hun land van herkomst dan met het land waarin ze wonen.

Aan de Brusselse Montoyerstraat hielden honderden  Turken een manifestatie om hun sympathie voor Erdogan uit te schreeuwen. Een manifestatie die uiteraard niet was aangevraagd.

Herinner U de vele Vlaamse manifestaties in Brussel, waarbij de Vlamingen keer op keer klop kregen van de politiediensten van eerst Thielemans en nu Mayeur. Het contrast met vrijdagnacht 15 juli kon niet groter zijn. Honderden Turken mochten ongestoord de Montoyerstraat en de Troonlaan bezetten, en kregen zelfs nog wat hulp van de troepen van Mayeur.

Zo zijn er beelden opgedoken van de Brusselse politie die hun megafoon uitleent aan de islamisten, om zo op te roepen tot het islamitische gebed. Midden op straat uiteraard. Hallucinante beelden, te zien op https://www.facebook.com/lsturcs/videos/1768157783441630/

Partij Islam wil Sharia-programma in alle Brusselse gemeenten

 

islambehead

Het eerste programmapunt van de Jetse lijst Islam is reeds gekend

De extremistische partij ‘Islam’, die op dit moment afdelingen heeft in Brussel-stad, Anderlecht, Molenbeek en Luik, gaat binnenkort ook een partijwerking op poten zetten in Jette, en op termijn in alle Brusselse gemeenten.

In Jette zal de partij geleid worden door Brahim Datoussaid. Datoussaid is een windhaan van de beter soort. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de Brusselse PS, maar figureerde in 1999 op een gezamenlijke lijst van Groen (toen nog Agalev), Spirit en SPa, om daarna terug naar de PS-stal te keren. En nu profileert hij zich dus voor de lijst Islam.

Op dit moment praat Datoussaid met mogelijke kandidaten voor zijn Islam-lijst en met Jetse politici van andere partijen. Van zijn tijd bij Spirit zal hij alvast Fouad Ahidar nog wel kennen…

Islam is, zoals de naam doet vermoeden, een lijst die zich uitsluitend richt op de vele islamieten in deze stad, en staat voor zowat alles wat indruist tegen integratie en tegen westerse normen en waarden. Zo houdt de partij een pleidooi voor de hoofddoeken in publieke functies, en voor het ongelimiteerd toelaten van onverdoofd slachten. In haar middeleeuwse maatschappijvisie wil de partij teruggaan naar een samengaan van Kerk (moskee) en Staat. In 2012 riep de partij zelfs nog op om in Brussel de Sharia in te voeren! Redouane Ahrouch, gemeenteraadslid van de lijst Islam in Brussel Deze Week in 2012: “De islam is politiek. Het grootste verschil met andere ideologieën is dat onze ideologie niet door mensen uitgevonden is, maar door God. Het is de goddelijke wet, de sharia.” En nog : “”

In tijden van islamterreur niet direct iets waar de autochtone Brusselaar en Jettenaar zit op te wachten..

Brusselse Googlemaps in ’t Nederlands, of David tegen Goliath

taalverdediging 001

Brusselse lobbygroepjes en de (on)geloofwaardigheid van de N-VA

Cordon-SanitaireIn de pers van deze week uit Vlaams N-VA parlementslid Karl Vanlouwe kritiek op de zogenaamde lobbygroep rond Brussel die geleid wordt door Onckelinx en Guy Vanhengel. Die lobbygroep is niet nieuw. Ondergetekende interpelleerde VGC-Collegevoorzitter Vanhengel daar al weken geleden over.  Maar goed, terechte kritiek van het Vlaams Belang wordt door de pers pas opgepikt wanneer het weken na datum wordt nagepapegaaid door andere partijen die er op het moment zelf  het zwijgen toe deden.

De kritiek van Vanlouwe is natuurlijk terecht:  “Blijkbaar houden de PS en mevrouw Onkelinx niet graag rekening met de wil van de kiezer. Een parallel beslissingsniveau oprichten om belangrijke dossiers voor Brussel te bespreken, is weinig transparant en manifest ondemocratisch.” En nog : “Op die manier voert zij een cordon sanitair of eerder een cordon Bruxellois, zonder rekening te houden met de wil van de kiezer”.

Juist!

Maar hoe geloofwaardig is de kritiek op een ondemocratisch cordon sanitaire uit de mond van een volksvertegenwoordiger van de N-VA – een partij die zelf met de felste en meest fanatieke instelling vasthoudt aan het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang? Misschien vergeet Vanlouwe dat pakweg in Antwerpen, de fief van zijn eigen roerganger BDW, diezelfde N-VA samen met Patrick Janssens op net dezelfde manier de wil van de kiezer jarenlang heeft verkracht. Of dat onlangs die zelfde roerganger BDW nog verklaarde “Als u (Het Vlaams Belang)morgen een resolutie indient dat de zon schijnt, dan zal ik nog niet meestemmen”.

Punt twee. “Blijkbaar verkiest de PS achterkamerpolitiek” aldus Vanlouwe. Opnieuw: hoe geloofwaardig klinkt dit nog uit de mond van een vertegenwoordiger van een partij die zelf op haar hoogste echelons (bvb Kamervoorzitter Bracke) gebonden is aan het gekonkelfoes van de Loge?

Helaas blijft het bij N-VA en bij Karl Vanlouwe hetzelfde grijsgedraaide plaatje van altijd: ‘luister naar onze woorden, maar kijk niet naar onze daden.’ Triest !

Ramadan: jonge leerlingen in Vlaams-Brusselse scholen radicaliseren

DL3Afgelopen vrijdag interpelleerde ik in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegevoorzitter Vanhengel over het feit dat heel wat jonge leerlingen in onze Vlaams-Brusselse scholen fanatiek meedoen met de ramadan. Hier mijn tussenkomst en de antwoorden van Collegevoorzitter Vanhengel :

De heer Dominiek Lootens-Stael: De Brusselse scholen van het Gemeenschapsonderwijs krijgen dit jaar “voor het eerst” te maken met jonge kinderen die zich streng religieus opstellen tijdens de ramadan, aldus de algemeen directeur van de scholengroep. Ik had daarover ook een actualiteitsvraag met een andere invalshoek in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingediend. Commissievoorzitter Charles Picqué had die eerst geweigerd. Hij zei dat dit allemaal niet nieuw is. Hij lachte daar zelfs een beetje mee, alsof het gaat om een algemeen bekend gegeven. Voor voorzitter Charles Picqué bestaat dat probleem blijkbaar al heel lang. De heer Van Damme had er ook nog nooit over gehoord. In het Nederlandstalig gemeenschapsonderwijs had men er tot dit jaar blijkbaar ook nog niet mee te maken gehad. Dit is voor hen blijkbaar nieuw.

Concreet gaat het om lagere schoolkinderen die weigeren mee te gaan naar de zwemles omdat ze geen slok water willen binnenkrijgen of om leerlingen uit de eerste jaren van het secundair die weigeren deel te nemen aan de muziekklas omdat ze muziek en zingen als haram beschouwen. “Ze zijn bang dat de duivel in de klas zou verschijnen”, lezen we in de krant De Standaard. Die verklaring gaf ook de directeur van het Go!

Volgens de algemeen directeur van het Go!, op VRT in ‘De Ochtend’ van 10 juni 2016, gaat het om fundamentalistische prietpraat waar de jongeren aan blootgesteld en door geïndoctrineerd worden, niet zozeer via de ouders maar “via schimmige koranschooltjes, vzw’s waarvan niemand weet wat er gepredikt wordt.” Het fenomeen doet zich voornamelijk voor in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. Daarnaast stellen de scholen vast dat zeker bij kinderen van tien tot elf jaar die meedoen aan de ramadan nefast blijkt te zijn voor hun schoolresultaten tijdens de examenperiode. Daarover verscheen op 28 juni 2016 nog een stuk in La Capitale. De Franstalige scholen die met dat probleem werden geconfronteerd, gingen daarover de dialoog aan met de leerlingen zelf.

Gaan de scholen in op de verzuchtingen van die leerlingen of moeten ze de lessen toch volgen?Op welke manier proberen de scholen daarover in dialoog te treden met de ouders van de kinderen? Gaan ze net zoals de Franstalige scholen daarover de dialoog aan met de leerlingen zelf? Intussen weten we deels om welke koranscholen het zou gaan: El Amal, Al Najah en Al Khariah. Op welke manier waarschuwt de school voor die personen en instellingen?Worden de dossiers doorgegeven aan de bevoegde instanties die instaan voor de strijd tegen de radicalisering? Op welke manier wordt het aanspreekpunt deradicalisering voor het onderwijs daarbij betrokken?

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik heb de Scholengroep Brussel gecontacteerd om meer duiding te krijgen bij deze situatie.

Tijdens de eerste dagen van de ramadan werd de algemeen directeur van Scholengroep Brussel van het GO!, de heer Jacky Goris, op de hoogte gebracht van enkele opmerkelijke zaken met betrekking tot de veel striktere en meer radicale invulling van de ramadan tegenover de jaren voorheen. Het ging daarbij initieel over enkele voorvallen in 2 basisscholen en 1 atheneum in de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

Een basisschool berichtte dat er een kind in het 2de leerjaar was flauwgevallen, wat zijn verklaring vond in het strenge vasten. Een tweede voorval betrof een leerling uit het 6de leerjaar die verklaarde dat zijn vader imam was – hetgeen gefantaseerd bleek te zijn – en die bij andere kinderen opdringerig ging pleiten voor het respecteren van en het actief deelnemen aan de ramadan. Een ander voorval ging over 7 leerlingen van het 1ste jaar in een atheneum, die weigerden aan de muziekles deel te nemen omdat dat verboden zou zijn. Er waren ook leerlingen die niet wilden gaan zwemmen uit schrik een slok water in de mond en de maag te krijgen.

 

Voor alle duidelijkheid: Het ging dus niet over een veelheid aan voorvallen, maar vooral over een evolutie die de algemeen directeur ernstige zorgen baarde. Hij reageerde omwille van de radicalisering in de strenge – en zelfs overdreven en niet-correcte – toepassing van de vastenprincipes en de steeds jongere leeftijd van de betrokkenen. De heer Goris wilde liever niet wachten om aan de alarmbel te trekken, omdat dergelijke trend beter meteen in de kiem wordt gesmoord opdat het fenomeen zich niet verder zou uitbreiden. Eén enkel kind dat op deze manier gevaar loopt, is op zich al voldoende om in actie te komen. Dat is zijn en ook mijn overtuiging.

De Scholengroep Brussel meldt dat aan dit soort voorvallen meteen gevolg wordt gegeven. Ouders worden ter verantwoording geroepen en om tekst en uitleg gevraagd. In het geval van de atheneumstudenten werd er een bemiddelaar ingeschakeld. In geen geval wordt aan deze excessen toegegeven of worden de lessen aangepast. De studenten blijven verplicht om deel te nemen aan de muzieklessen, zo niet is puntenverlies het gevolg. Het programma dient te worden gevolgd en hiervan wordt niet afgeweken.

De contacten met de inspecteurs islamlessen zijn steeds goed verlopen en, na de verplichte infosessies over de islam die de Scholengroep voor zijn 2.700-koppig personeel organiseerde, zijn deze contacten zelfs nog intensiever geworden. Via de Moslimexecutieve werd ook een beroep gedaan op rechtsgeleerden om bepaalde absurde interpretaties inzake de vasten te ontkrachten. Deze richtlijnen werden aan de directies en leerkrachten bezorgd om hen in staat te stellen op een respectvolle, doch vastberaden en gefundeerde wijze leerlingen van antwoord te kunnen dienen. Vandaag stelt de Scholengroep met tevredenheid vast dat zowel de inspectie van het islamonderricht als de Moslimexecutieve gereageerd hebben op haar noodkreet.

 

Uit gesprekken met de betrokken ouders bleek dat zij de radicale houding van hun kinderen niet goedkeuren. De algemeen directeur van de Scholengroep verontrust zich ook zeer over de rol van het internet en van schimmige vzw’s die lessen Arabisch aanbieden, maar vaak ook dubieuze koranschooltjes verhullen. Het feit dat de ouders op deze manier de controle over hun kinderen verliezen, is niet zonder gevaar. In het verleden is al gebleken dat ronselaars net op deze subtiele wijze kinderen proberen los te weken van de ouderlijke invloedsfeer, met de bedoeling om te radicaliseren en te rekruteren. De Moslimexecutieve geeft aan geen invloed te hebben of controle te kunnen uitoefenen op deze dubieuze vzw’s.

Het was nooit de bedoeling om deze voorvallen uit te vergroten, maar wel om de alarmbel te luiden. Jonge kinderen die de ramadan volgen, is op zich een nieuw noch een typisch Brussels fenomeen. Vaak ging en gaat het ook om jonge kinderen die willen aansluiten bij het sociale gebeuren, los van extreme achtergronden.

Laat er vooral geen onduidelijkheid over bestaan: de Brusselse scholen zijn al lang met deze problematiek bezig. Heel wat directies en schoolbesturen krijgen steun vanwege de inspectie islamitische godsdienst. Zij trekken mee aan de kar om ouders en hun kinderen duidelijk te maken dat dit niet kan. Het is belangrijk dat mensen die zelf deze levensbeschouwing aanhangen, naar de scholen kunnen trekken om leerlingen met hun houding te confronteren. De ramadan mag nooit een impact hebben op de schoolcarrière van de kinderen.

Daarnaast is een participatief schoolklimaat, waarbij ouders en leerlingen betrokken worden, niet onbelangrijk. Zaken moeten bespreekbaar zijn en in dialoog treden is uitermate belangrijk.

Ook preventieve acties zijn aangewezen, waarbij scholen zeggen wat kan en wat niet kan. Dit moet natuurlijk op een constructieve wijze gebeuren, waarbij het belang van de leerlingen voorop staat, namelijk kinderen optimaal laten deelnemen aan de lessen zodat ze alle kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan en een succesvolle toekomst.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik stel met tevredenheid vast dat de collegevoorzitter de zaken blijkbaar wel ernstig neemt, in tegenstelling tot sommige raadsleden hier die het nuttig vinden om te schieten op de boodschapper en die vinden dat het wel voorbij zal gaan indien we erover zwijgen.

Die raadsleden zeggen dan dat het maar over een paar gevallen gaat, maar ik hoor wel dat het toch over 3 gemeenten en meerdere scholen gaat. Er doet zich bijgevolg een tendens voor die vroeger in de Vlaamse scholen niet bestond. Door de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement – toch iemand van de politieke familie van de heer Jef Van Damme – wordt dit echter afgedaan als “oud nieuws”.

Dit fenomeen, dat al langer bestaat, begint nu ook ingang te vinden in de Vlaamse scholen. Ik vind het dan ook nuttig dat men onmiddellijk alarm slaat. Liever zo’n reactie dan alles op zijn beloop te laten, wachten tot er ergens een bom ontploft en nadien verklaren “dat men het niet heeft zien aankomen”.

Ook de bommenleggers van 22 maart 2016 zijn trouwens naar Vlaamse scholen gegaan. Sommigen beseften dat er iets aan de hand was, maar hebben ervoor gekozen om te zwijgen.

De heer Fouad Ahidar (sp.a): We zijn allen slachtoffers van deze situatie. Men moet wel een beetje respect aan de dag leggen en stoppen met een link te leggen tussen de ramadan en het doen ontploffen van bommen. We praten hier over een probleem met de ramadan, niet over bommen.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik heb de collegevoorzitter wel horen zeggen dat ronselaars gebruik maken van schimmige vzw’s, waarnaar ook de directeur van het GO! verwees. In een aantal gevallen komt het opruien blijkbaar vanuit die vzw’s. Ik heb hem ook horen spreken over radicalisering. In tegenstelling tot mevrouw Zamouri heeft haar partijgenoot blijkbaar wel inzicht in het functioneren van dat soort zaken. Ikzelf ben een van de weinigen die dat hier op deze banken expliciet durft te zeggen.

Het klopt misschien dat het GO! en de Moslimexecutieve geen grip hebben op al die schimmige vzw’s, maar dan is het wellicht een taak voor de Staatsveiligheid om hen door te lichten. Het is ook de taak van de diverse overheden om na te gaan welke initiatieven nog mogen worden gesubsidieerd.

Ik hoop dat de collegevoorzitter de zaak met de nodige ernst blijft opvolgen, in plaats van ze, zoals anderen, te minimaliseren of onder de mat te vegen. 

  • Het incident is gesloten.