Dominiek Lootens

Home » 2016 » december

Maandelijks archief: december 2016

Zaventem niet belangrijk voor Brussel

pallieter1

’t Pallieterke – 15/12/2016

Brusselse regering trekt 7.5 miljoen euro uit voor illegalen en asielzoekers

asielzoekersDe Brusselse Regering heeft vandaag een besluit ondertekend, waarmee zij 7.440.000 euro aan subsidies toekent aan de vzw’s Dokters van de Wereld en Solidarimmo. De steun kadert in de “oprichting van nieuwe voorzieningen ter ondersteuning van de zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Brussel”. Wie die “kwetsbare bevolkingsgroepen” zijn weten we natuurlijk al lang. Illegalen, asielzoekers, sans-papiers,… . Kortom: iedereen behalve de autochtone Brusselaar die braaf jaar na jaar zijn belastingen betaalt.

De vereniging Dokters van de Wereld krijgt via het Brussels Gewest financiële middelen om tegemoet te komen aan de behoeften op korte, middellange en lange termijn die gepaard gaan met de komst van de vluchtelingen en migranten. Dus NIET voor het lenigen van nood in oorlogsgebied. Neen, om ze hier in Brussel verder te helpen, en zo de aantrekkingskracht van Brussel op illegalen en asielzoekers nog te verhogen. “Wir schaffen das”, weet u wel.

Het project omvat twee onderdelen. Ten eerste gerichte en onmiddellijke hulp bieden aan de vluchtelingen en migranten die geen of slechts beperkte toegang hebben tot zorgverstrekking in Brussel. En daarnaast de oprichting van twee “geïntegreerde centra voor sociale diensten en gezondheidszorg“.  Of Nederlandstaligen die in eigen taal niet in de zorgsector terecht kunnen er ook gebruik van kunnen maken is eerder twijfelachtig. Of autochtone daklozen er ook gebruik van kunnen maken is al evenzeer twijfelachtig.

Verder krijgt het nieuwe team de taak om – en ik citeer –  “vormingen en sensibiliseringsacties op te zetten voor de Brusselse actoren in de gezondheidszorg, een geestelijke gezondheidszorgaanbod te ontwikkelen dat afgestemd is op de doelgroep en tot slot concrete voorstellen te formuleren over de veranderingen die op verschillende niveaus doorgevoerd moeten worden om de toegang tot zorgverlening te verbeteren.” Lees: men zal zorgverleners leren hoe ze zich moeten aanpassen aan de eisen van de veelal islamitische vluchtelingen die hier toekomen. Geef als man een vrouw geen hand. Laat een vrouwelijke dokter geen man onderzoeken. En meer van dat fraais.

Het tweede onderdeel van het project omvat een dubbele investering in vastgoed. Voor sociale woningbouw voor de Brusselaars geen geld echter.. Beide infrastructuren, waarvoor 6.160.000 euro financiële steun uitgetrokken is, zullen beheerd worden door Solidarimmo, een vzw die aanstuurt op een gedeeld gebruik van gebouwen met als doel “kwetsbare personen” te huisvesten.

Zo weet U meteen waarom u jaar na jaar meer belastingen betaalt.

Vlaams Belang roept alle Brusselse gemeenten op om voorbeeld Brussels schepen Courtois te volgen

Respect is geen eenrichtingsstraat

Vlaams Belang roept alle Brusselse gemeenten op om voorbeeld Brussels schepen Courtois te volgen

 

handshake

Het gebrek aan respect van islamieten is helaas niets nieuws

Terwijl islamitische terroristen in Berlijn opnieuw dood en vernieling zaaiden, protesteerden tijdens de Brusselse gemeenteraad enkele vnl islamitische “jongeren” tegen wat ze de religieuze onderdrukking door Stad Brussel noemen.

In Brussel weigert de bevoegde schepen namelijk nog langer huwelijken te voltrekken wanneer de bruid en/of bruidegom niet de nodige beleefdheid kan opbrengen om de schepen de hand te schudden. Dat gebrek aan elementaire beleefdheid komt voort uit religieuze overtuigingen waarbij islamitische vrouwen een man geen hand geven, en islamitische mannen een vrouw weigeren de hand te schudden.

De islamitische manifestanten zetten zich af tegen wat ze noemen “een gebrek aan respect ten opzichte van mensen die ervoor gekozen hebben om hun religie openbaar te manifesteren”. De wereld op zijn kop natuurlijk, en dat niet voor het eerst. Voor heel wat islamieten lijkt respect slechts een eenrichtingsstraatje te zijn, waarbij het voor hen absoluut niet nodig is om zelf ook maar een greintje respect op te brengen voor de waarden en tradities van onze samenleving, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, enzoverder.

Het Vlaams Belang steunt in deze dan ook de Brusselse schepen Courtois, die terecht eist dat de bruidsparen inderdaad zelf het nodige respect zouden opbrengen voor zijn ambt en voor onze waarden en cultuur.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep dan ook alle Brusselse gemeenten op om het voorbeeld van Brussel Stad te volgen. Islamitische bruidsparen die het nodige respect voor onze samenleving niet kunnen opbrengen, gaan maar beter huwen in islamitische landen waar zulk gedrag blijkbaar nog steeds wordt getolereerd. Meer nog: wat het Vlaams Belang betreft zou IEDERE ambtenaar – of het nu een schepen of een loketbeambte is – die geconfronteerd wordt met personen die (om welke reden dan ook) weigeren het nodige respect op te brengen het recht moeten hebben om deze personen niet verder te helpen.”

Formule E in Brussel: hoe wereldvreemd zijn Pascal Smet, Annemie Maes en Bianca Debaets?

formule-eWereldvreemd! Anders kan je de reactie van Groenen, socialisten en CD&V niet noemen. Zowel Annemie Maes (Groen) als Pascal Smet (SPa) als Bianca Debaets (CD&V) zijn naar eigen zeggen fel gekant tegen de organisatie van een wedstrijd van de Formule-E in Koekelberg.

De Formule-E is een race voor elektrische racewagens, met als doel de kwaliteit van elektrische motoren te verbeteren. Maar in hun pavloviaanse reactie tegen het woord ‘auto’ zijn de Groenen, socialisten en tsjeven daar dus tegen. Want van auto’s gaan de koeien stoppen met melk geven, iedereen weet dat.

Het past niet in Brussel, zo vinden Smet en Debaets. Wat kan in drukbewoond Monaco kan niet in Brussel natuurlijk. In Smets Brussel-mijn-dorp is er enkel plaats voor openluchtzwembaden en zielloze autoloze buurten waar de laatste handelaar moedeloos voor de laatste keer zijn rolluik naar beneden laat.

En dan is er  Bianca Debaets. Staatssecretaris van dierenmishandeling en berucht voor haar kerstboomfobie. Een race gaat mensen aanzetten tot sneller rijden, zo orakelt ze. Wel ja.. alsof je in Brussel überhaupt sneller KAN rijden door alle files.

Misschien direct de 20km loopwedstrijd van Brussel verbieden ook. Want daarvan gaan mensen midden op straat lopen.

Zouden deze drie wereldvreemde figuren wel weten wat Formule-E eigenlijk is? Of hebben ze ergens in een persbericht het woord ‘auto’ en ‘Brussel’ samen gelezen, en dan maar – tuk op ieder regeltje persaandacht – direct de gazet opgebeld om hun dagelijkse klaaglitanie af te steken. Of zouden ze écht tegen elektrische wagens zijn?

 

UPDATE 15.00 uur: en ja hoor, ook de N-VA is tegen. Volgens Karl Vanlouwe kan zo’n evenement niet in ‘de groene long’ van Brussel. Angst voor de uitlaatgassen van elektrische wagens?

Europese topontmoetingen gijzelen pendelaars en Brusselaars met ellenlange files

fileBij zowat iedere Europese topontmoeting in Brussel worden Brusselaars en pendelaars urenlang gegijzeld door ellenlange files die ontstaan doordat een deel van de Brusselse tunnels voor twee en soms zelfs drie dagen wordt gesloten. Ook vandaag was het weer lang aanschuiven door de Europese top. Die sluitingen kosten de maatschappij handenvol geld in verloren uren en bijkomende luchtvervuiling. Nochtans is de enige reden voor het sluiten van de tunnels dat zo de escortes van de Europese excellenties snel van de snelwegen tot de Europese wijk zouden kunnen rijden.

Uit een antwoord van Brussels minister Smet op een vraag van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens blijkt dat in 2015 maar liefst 25 keer een tunnel werd gesloten omwille van een Europese top:

  • Reyers-Centrumtunnel: 14 x
  • Jubelparktunnel: 4x
  • Tervurentunnel: 2x
  • Wettunnel: 2x
  • Beliardtunnel: 2x
  • Rogiertunnel: 1x

Het veiligheidsargument gaat voor de sluiting niet op. Het is net door het creëren van lange files en verkeerschaos dat meer onveiligheid wordt gecreëerd en dat zelfs de hulpdiensten zich niet meer vlot en snel door Brussel kunnen bewegen. De ware reden voor het sluiten van de tunnels lijkt dan ook enkel en alleen de gemakzucht van de Europese excellenties en hun gevolg te zijn.

Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat, om de Europese excellenties ter wille te zijn, maandelijks tienduizenden hardwerkende mensen uren verliezen in de lange files die de tunnelsluitingen met zich meebrengen.  De partij dringt er bij de Brusselse overheid dan ook op aan om de tunnels niet langer te sluiten bij een topontmoeting.

Mogen we de dames en heren excellenties trouwens het Brussels openbaar vervoer aanraden, met een halte netjes voor de deur aan het Schumanplein? Snel, om de paar minuten, en een ideale gelegenheid om eens voor heel even uit de ivoren toren te komen en te proeven van de Brusselse realiteit.

 

Eerste no-go zone in Molenbeek reeds in 1739

brussel1745

Brussel omstreeks 1745

Onder de titel ‘Brusselse ordonnanties en regelgeving in de 17de en 18de eeuw’ opende gisteren (8 december) in de gebouwen van de Raad van de VGC een interessante tentoonstelling. Tientallen originele stukken uit de 17de en 18de eeuw – afkomstig uit de privécollectie van een Brussels advocatenkantoor – tonen een beeld van het Brussel van toen.

Wanneer je de tentoonstelling bezoekt, vallen twee zaken op

1.Het is soms grappig om zien hoe bepaalde problemen van vandaag de dag ook toen reeds het onderwerp vormden van Brusselse regelgeving. Zo vindt de bezoeker ordonnanties over het ophalen van huisvuil, maar bijvoorbeeld ook over de taksen op het openhouden van wijnhuizen. Met de Brusselse ‘danstaks’ in het achterhoofd…

Maar evengoed is er een stuk uit 1739. Brussel inde toen accijnzen op bier dat de stad werd ingevoerd. Men stelde echter vast dat heel wat Brusselaars zich ’s avonds buiten de stadsmuren begaven om in Molenbeek bier te gaan drinken, waarop Brussel geen accijnzen kon heffen. Dat veroorzaakte in Molenbeek overlast, en de politie werd er op afgestuurd. Het kwam tot rellen, en de politie moest gaan lopen. Kortom: in 1739 was de eerste no-go zone van Molenbeek reeds een feit.

 

2. Op de ene uitzondering die de regel bevestigt na, waren al deze reglementeringen en ordonnanties opgesteld in het Nederlands of het Diets. De fabel dat Brussel reeds van in de late middeleeuwen een francofone stad zou zijn, wordt ook zo weer regelrecht naar het rijk der fabelen verwezen. De Vervoorts, Gosuins en Vanhengels van deze wereld moeten de tentoonstelling maar eens bezoeken.

En dat bezoek is trouwens gratis, van maandag tot vrijdag tot 18.00 uur in de gebouwen van de Raad van de VGC – Lombardstraat 67. In samenwerking met de Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren. Zeker doen!

Taalwetgeving in Brussel: voor CD&V en co niet meer dan een vodje papier

grouwels-picque

Grouwels, even Vlaamsvoelend als PS’er Picqué

Naar aanleiding van een recent debat in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd vandaag in diezelfde VGC gestemd over een motie van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens, waarin er bij de Brusselse en bij de federale overheid wordt op aangedrongen om de taalwetten in Brussel na te leven. Niets meer, niets minder.

Op zich is het al erg dat men het naleven van de wet moet gaan vragen via parlementaire moties. Dat ministers en parlementairen bij aanvang van hun mandaat een eed afleggen waarin ze beloven de wetten na te leven is – zeker wanneer het de taalwetten betreft – blijkbaar enkel maar voor de schone schijn.

Dominiek Lootens riep op om vanuit de Vlaamse partijen in Brussel een motie te steunen waarin slechts gevraagd wordt de taalwetten na te leven. Maar behalve de N-VA bleek niemand in de VGC de moed te hebben deze motie ook effectief te steunen.

Dominiek Lootens: Vooral de houding van de Brusselse CD&V en “Meer Brigitte, minder Frans” Grouwels is werkelijk beneden alle peil. Zo stelde Grouwels dat de niet-naleving van de taalwetten weliswaar een zeer ernstig probleem is en blijft, maar dat gewoon een motie stemmen onvoldoende is om de Brusselse regering tot betere gedachten te bewegen. Hoe hypocriet kan men zijn? De CD&V zit al sedert mensenheugenis in de Brusselse en federale regering, en heeft daar nog nooit de problematiek van de taalwetgeving aangekaart. Zelfs in de VGC was de CD&V voortrekker om een diepgaand debat hierover van de parlementaire agenda te weren. Zelf decennialang niets doen, en dan komen verklaren dat wanneer iemand wél een initiatief neemt, het onvoldoende is. Ge moet maar durven. Of in de taal van CD&V Brussel : faut le faire!”

Voor de volledigheid ook nog even meegeven dat uiteraard ook Open VLD, Groen en SPa tegen de motie van Vlaams Belang stemden. Maar aangezien geen enkele van deze partijen in Brussel ooit ook maar één greintje bewijs heeft geleverd van enige Vlaamsvoelendheid, zal dat niemand meer verbazen.