Dominiek Lootens

Home » 2017 » februari

Maandelijks archief: februari 2017

Geen megamoskee in Jette !

moskee-grootHet Vlaams Belang is niet te spreken over de plannen om in de Esseghemstraat te Jette een nieuwe grote moskee te bouwen. Niet alleen vinden we dat er in Brussel überhaupt geen nieuwe moskeeën mogen bijkomen, maar  de bouw van een enorme moskee – de plannen spreken van een gebouw met een oppervlakte van meer dan 1000 m² en maar liefst vijf etages – is absoluut ongepast op deze locatie.

Voorzien in het gebouw zijn aparte gebedszalen voor mannen en vrouwen – de tijd van de apartheid en het onversneden sexisme is duidelijk nog niet voorbij – maar ook een sportzaal, lokalen voor Arabische lessen, een cafetaria, en zelfs een feestzaal voor trouwfeesten enzoverder.

Het spreekt voor zich dat een gebouw van die omvang, feestzaal incluis, niet alleen een enorme parkeer- en verkeersoverlast met zich meebrengt, maar ook de nodige overlast voor de buurtbewoners. Wie de Esseghemstraat in Jette wat kent weet dat er nu reeds nauwelijks parkeerruimte is, en dat een megamoskee op die plaats totaal niet kan.

Daarenboven zal de komst van een megamoskee als een magneet werken op de islamitische gemeenschap uit de zeer ruime omgeving. Het Vlaams Belang wil echter dat de buurt van de Esseghemstraat vooreerst een leefbare buurt blijft, en eist dan ook dat de gemeente Jette geen bouwvergunning verleent aan dit absurde project.

Het Vlaams Belang zal zich  met alle mogelijke middelen verzetten tegen de komst van een megamoskee in Jette!

Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement, en inwoner van Jette Dominiek Lootens:

Het Vlaams Belang zal zich in het hoofdstedelijk parlement met alle mogelijke middelen verzetten tegen de bouw van een supermoskee in Jette, en zal ook op het terrein in Jette zelf actie voeren om de komst van deze supermoskee te verhinderen.”

Verbod op dwangvoederen van ganzen in Brussel: schone schijn om wanbeleid regering te verdoezelen

Foie grasHet Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van het verbod dat de hoofdstedelijke regering wil instellen op het dwangvoederen van ganzen.

De Brusselse regering heeft daarover een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd. Met dit voorstel wil de hoofdstedelijke regering en Staatssecretaris Debaets (CD&V) de schijn opwekken dat ze een diervriendelijk beleid voeren.  Helaas is het voorstel niet meer dan schone schijn, om de aandacht weg te leiden van het feit dat het onverdoofd afslachten van dieren in Brussel nog steeds zonder probleem mag.

Nochtans is het onverdoofd slachten in Brussel wél een reëel probleem, aangezien jaarlijks duizenden dieren op deze manier de keel wordt overgesneden. Daarentegen is er in Brussel.. GEEN ENKELE ganzenkweker actief.

Het verbod op dwangvoederen van ganzen in Brussel is dus even effectief als een verbod op het aanmeren van onderzeeboten op de Grote Markt.

Indien het de hoofdstedelijke regering echt menens is met een diervriendelijk beleid, stelt ze onverwijld een verbod in op het onverdoofd slachten. Zo lang dat niet gebeurt zijn dit soort van initiatieven gewoonweg lachwekkend.

Brussels Parlement : Werkgroep Goed Bestuur neemt valse start

Enige tijd geleden kondigde de Brusselse parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) aan dat er in de schoot van het hoofdstedelijk parlement een werkgroep “goed bestuur” zou opgericht worden die vandaag (10/2) zou samenkomen. In die werkgroep wil Picqué tot unanimiteit komen, over de grenzen van oppositie en meerderheid heen, om een paar maatregelen te nemen die het bestuur en de politieke deontologie in de hoofdstad moeten verbeteren.

Aangezien de uitnodiging voor het Vlaams Belang voor deze werkgroep blijkbaar in de post zoek raakte, informeerde Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens bij Picqué meermaals naar agenda en vergaderdata ervan. Helaas…een antwoord kwam er niet. Qua “goed bestuur” kan dat alvast tellen. Dominiek Lootens: “Door reeds op voorhand doelbewust bepaalde politieke partijen uit te sluiten – blijkbaar is er toch wel enige angst voor een échte waakhond in de werkgroep – zetten de Brusselse meerderheidspartijen nu reeds de beoogde unanimiteit op het spel, en bewijzen ze dat de manier waarop deze “Werkgroep Goed Bestuur” functioneert net regelrecht indruist tegen wat ze beoogt. Tenzij PS en co ervan overtuigd zijn dat de stropers inderdaad de beste boswachters zijn.”

 

Het weinige inhoudelijke dat reeds uitlekte over de werkgroep belooft alvast weinig goeds voor de Brusselse Vlamingen. Zo wil de PS het aantal gemeenteraadsleden in de 19 Brusselse gemeenten met maar liefst 30% te verminderen.  Op zich een lovenswaardig idee natuurlijk. Maar Vervoort is en blijft een PS’er, en een PS’er die zonder achterliggende reden pleit voor een vermindering van het aantal postjes is nogal eerder ongewoon. De ware reden voor de demarche van de PS lijkt nogal voor de hand te liggen: met het schrappen van zowat één op drie gemeenteraadsleden zullen de eerste ‘slachtoffers’ de weinige Nederlandstalige gemeenteraadsleden zijn. Enkel nog een met handen en voeten gebonden ‘flamand de service’ op een francofone lijst zal met instemming van de Franstaligen in een Brusselse gemeenteraad kunnen zetelen.

Het zal er dus voor de Brusselse Vlamingen op aankomen zich in de ‘Werkgroep Goed Bestuur’ niet te laten rollen, en van de gelegenheid gebruik te maken om ook een minimumvertegenwoordiging op gemeentelijk vlak te bedingen. Door op voorhand het Vlaams Belang uit de werkgroep uit te sluiten heeft de PS alvast een eerste horde naar de verdere verfransing van Brussel genomen.

Het Vlaams Belang zal de werkzaamheden van de werkgroep alvast nauwgezet opvolgen, en zich blijven verzetten tegen ieder initiatief dat ingaat tegen de belangen van de Brusselaars in het algemeen en de Brusselse Vlamingen in het bijzonder.

Vlaams Belang roept op de ‘Moslimbeurs’ te Brussel te verbieden

Moslimbeurs wel degelijk extremistisch


Uit een recent rapport van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Ocad) blijkt dat de zogenaamde ‘Moslimbeurs’ in Brussel wel degelijk een fundamentalistisch evenement is. Vlaams Belang roept de stad Brussel, de Brusselse regering én minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon dan ook op om het evenement voortaan niet meer te laten plaatsvinden.

Nadaanslagat de bewering van het Vlaams Belang dat de Grote Moskee van Brussel een verspreidingscentrum van radicaal islamisme zou zijn werd bevestigd, blijkt nu ook dat onze vermoedens over de zogenaamde ‘Moslimbeurs’ in Brussel correct zijn.

Volgens Ocad blijkt immers dat er op deze ‘Moslimbeurs’ uitsluitend publicaties te vinden zijn met een salafistische inslag. Vlaams Belang kaartte het extremistische karakter van deze beurs reeds verschillende malen aan en trachtte een aantal keer een manifestatie tegen deze beurs op poten te zetten, maar werd daarbij telkens gedwarsboomd door het Brussels stadsbestuur. Steeds motiveerden de Brusselse coryfeeën hun verbod “omwille van veiligheidsredenen”.

Als de Brusselse PS echt met de veiligheid was begaan, dan had ze zelf actie ondernomen tegen extremisten die oproepen tot het plegen van zelfmoordaanslagen in niet-islamitische landen, in plaats van ze ongestoord hun boodschap te laten verkondigen in Brussel. We hebben er de resultaten van gezien. Ik zal de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort hierover dan ook interpelleren.

Vlaams Belang wil geen halve maatregelen en roept de stad Brussel, de Brusselse regering én minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon op om eindelijk de juiste conclusies te trekken en dit evenement in de toekomst niet meer te laten plaatsvinden. “Wie na de gebeurtenissen van vorig jaar nog vrij spel geeft aan moslimextremisme, is medeverantwoordelijk voor de gevolgen,” aldus Bob De Brabandere (voorzitter Vlaams Belang Brussel-19).