Dominiek Lootens

Home » 2017 » maart

Maandelijks archief: maart 2017

Turkse rellen in Brussel: VB waarschuwde hier reeds voor

Waarschuwingen Vlaams Belang in de wind geslagen door Brusselse regering

kir

Emir Kir: burgemeester voor wie?

Bij hevige rellen aan de Turkse ambassade in Brussel zijn vandaag verscheidene personen ernstig gewond geraakt. Tussen voor- en tegenstanders van Erdogan braken vechtpartijen uit, en zeker drie personen werden met messteken afgevoerd.

Het Vlaams Belang is niet verwonderd over de rellen. Het blijven tolereren van de dubbele nationaliteit impliceert nu eenmaal dat buitenlandse conflicten in onze straten en wijken worden uitgevochten. De partij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Brusselse PS en met name naar Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué.

Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens: “Op voorhand gealarmeerd voor wat er vandaag gebeurde, wou ik vorige week in het hoofdstedelijk parlement een dringende vraag stellen aan minister-voorzitter Vervoort om tijdig in te kunnen ingrijpen bij het Turkse conflict dat in Brussel wordt uitgevochten. Picqué weigerde echter botweg de vraag te agenderen met als argument ‘dat het allemaal niet zo dringend en belangrijk was’. Het resultaat daarvan hebben we vandaag aan de Turkse ambassade kunnen zien.”

Het Vlaams Belang eist dan ook dat het hele systeem van dubbele nationaliteit zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft. Daarnaast is het de dwingende taak van de Brusselse overheden om streng en hard op te treden tegen die bevolkingsgroepen die hun twisten in onze stad komen uitvechten. Ten slotte moeten de Brusselse burgemeesters – Emir Kir op kop – eindelijk maar eens de moed hebben om het voeren van buitenlandse verkiezingspropaganda in Brussel een halt toe te roepen. Het wordt tijd dat de Brusselse politici – en dan voornamelijk van PS-signatuur – kiezen voor wie ze in Brussel aan politiek doen: voor de Brusselaars, of voor hun broodheren in het land van herkomst.

Dominiek Lootens zal in het Brussels Parlement alvast opnieuw interpelleren over dit dossier. We kunnen enkel maar hopen dat de PS ditmaal wél het verstand zal hebben om de vraag te agenderen.

Te gast bij Almouwatin TV

Deze week was ik studiogast bij Almouwatin TV – een TV-zender die zich in het Frans, Arabisch (en eenmaal per week in het Nederlands) richt tot de Maghrebijnse gemeenschap in Brussel.

Het is opvallend dat bij Almouwatin TV wel kan, wat in de eigen Vlaamse en Vlaams-Brusselse media blijkbaar niet kan : een open gesprek over wat het Vlaams Belang is en waar het voor staat, over immigratie, open grenzen, veiligheid en de islam. De uitzending van mijn aangename passage bij Almouwatin TV vindt U op het YouTube kanaal Almouwatin TV

almouwatin still

Justitiepaleis Brussel verliest vergunning opslag explosieven

scannen0009

Artikel uit Het Laatste Nieuws – 28/03/2017 – blz 4

Na tussenkomst Vlaams Belang : Brusselse overheid trekt milieuvergunning opslag munitie en explosieven in Justitiepaleis in.

In mei 2016 verleende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning voor de opslag van 450 kg explosieven en munitie in de kelders van het Justitiepaleis. In realiteit werd er echter om en bij de 5000 kilogram munitie en explosieven gestockeerd, op een manier die allesbehalve reglementair is. De munitie moet immers worden opgeslagen in gewapende koffers en in afgesloten lokalen, wat niet het geval bleek te zijn. Hierdoor gealarmeerd trok Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens op 20 januari in plenaire vergadering van het BHP aan de bel bij Brussels minister Fremault die verantwoordelijk was voor de aflevering van de milieuvergunningen.

justitiepaleisIn eerste instantie trok Fremault de paraplu open door te stellen dat de veiligheid van de bezoekers en werknemers in het Justitiepaleis nu eenmaal niet haar bevoegdheid was.  Een nogal kortzichtige houding die het Vlaams Belang maar matig kon appreciëren. Lootens drong er dan ook sterk op aan om de milieuvergunning voor de opslag in het Justitiepaleis in te trekken.

Vandaag stelt het Vlaams Belang tevreden vast dat hieraan gevolg werd gegeven. De vergunning werd ingetrokken, en het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de zowat 5 ton explosieven die er nu nog liggen opgeslagen zo snel als mogelijk worden verwijderd.  Dat dit nog niet gebeurde ligt blijkbaar vooral aan het feit dat ‘Justitie’ hiervoor een factuur van zowat 18.000 euro zou moeten betalen aan ‘Defensie’, dat instaat voor de verwijdering. Een totaal absurde situatie dus waarbij de ene federale dienst de andere niet wil betalen, en zo de veiligheid van honderden personen in en om het Justitiepaleis op de helling zet.

Tenslotte dringt het Vlaams Belang er ook op aan dat er geen nieuwe milieuvergunning voor de opslag van explosieven en munitie zou worden afgeleverd voor het Justitiepaleis (een nieuwe aanvraag zou eerstdaags ingediend worden) zolang er geen 100% zekerheid is dat deze op de correcte manier zal bewaard worden, en zonder dat de maximumhoeveelheid wordt overschreden.

Weinig enthousiasme over voorstel ‘moskeefabriek’ van Mayeur

scannen0008

Plan Mayeur voor Moskeefabriek in Brussel is bijzonder slecht idee – ‘Europese islam’ is contradictio in terminis

VBJ020412_9In een interview in De Morgen van twee dagen geleden  stelde Brussels burgemeester Yvan Mayeur dat er een probleem is met het salafisme. “Het gaat dan over de Grote Moskee maar ook over de rest”, zei hij. “Iedereen weet dat alle moskeeën hier in handen zijn van salafisten.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat nu zelfs de Brusselse PS begint in te zien dat er in de hoofdstad een levensgroot probleem met de islam en het islamextremisme is. In tegenstelling tot burgemeester Mayeur is het Vlaams Belang echter niet zo naïef te geloven dat die problemen met het toestoppen van wat geld opgelost kunnen worden.

Want vanochtend pleitte Mayeur op RTBF-radio voor de oprichting van een ‘moskeefabriek’ naar analogie met de kerkfabrieken, om zo meer controle te kunnen uitoefenen op de moskeeën. We stellen vast dat Mayeur en de PS nu aan schadebeheersing en symptoombestrijding willen doen voor een probleem dat ze decennialang zelf hebben gecreëerd. Helaas maakt Mayeur één grote fout met zijn ‘oplossingen’. In plaats van de fundamentele ideologische strijd tegen het islamextremisme aan te gaan, denkt hij de problemen gemakshalve wat te kunnen inperken door er belastinggeld tegenaan te smijten.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is enerzijds naïef te denken dat de overheid op die manier het islamextremisme in Brussel kan indijken. Er bestaat niet zoiets als een ‘Europese islam’ omdat de waarden van de islam net haaks staan op onze westerse, Europese waarden en normen. Het salafisme als pure en orthodoxe vorm van de islam, bewijst dit dag na dag.  ‘Europese islam’ is een contradictio in terminis.”

Mayeur verklaarde: “Ik wil een gematigde islam organiseren in Brussel”, daarmee impliciet toegevend dat de islam an sich dus niét gematigd is. Iets wat ook mevrouw Hirsi Ali reeds lang begreep toen ze zei : “Er zijn moslims die niet zonder meer leven naar de eisen van de islam, maar er is maar één islam, en daar is niéts gematigd aan.” (interview Hirsi Ali met filosofisch tijdschrift ‘Reason Magazine’)

Ten tweede kan het niet de bedoeling zijn dat Brussel nog eens extra financiële middelen gaat uittrekken om de islam in dit land en in deze stad te financieren. In plaats van moskeeën waar haat wordt gepredikt onder controle te krijgen door ze geld toe te stoppen, dienen deze moskeeën – te beginnen met de salafistische Grote Moskee – gewoon gesloten te worden.

Lootens wou hierover vandaag tijdens de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een dringende vraag stellen, maar zoals steeds worden lastige vragen van het Vlaams Belang geweigerd door de parlementsvoorzitter. Voor parlementsvoorzitter Picqué – nochtans partijgenoot van Mayeur – is het oprukkende salafisme in Brussel blijkbaar dan weer totaal onbelangrijk.

 

Nieuw inschrijvingssysteem Nederlandstalig onderwijs Brussel: van de regen in de drup

onderwijs NVan de regen in de drup: anders kan je het nieuwe inschrijvingssysteem voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel niet noemen. Het inbelsysteem van eerst komt, eerst maalt wordt vervangen door een loting, omdat de populairste scholen soms reeds na drie, vier seconden al helemaal vol zaten.

Volgend jaar, voor de inschrijvingen 2018-2019, wordt de tijdsregistratie dus vervangen door een loterij tussen alle leerlingen die geregistreerd werden. Een systeem dat op geen enkele manier een verbetering is voor de ouders en de leerlingen. In tegendeel: de onzekerheid voor ouders en leerlingen wordt er enkel maar groter op, omdat men nu helemaal niets meer zelf in de hand heeft.

Naast een significante capaciteitsuitbreiding is er maar één enkele manier om de Vlaams-Brusselse leerlingen op een bevredigende manier ingeschreven te krijgen in de school van hun keuze, en dat is het eindelijk invoeren van een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs.

Dat absolute voorrangsbeleid heeft daarnaast ook nog eens het voordeel dat het de kwaliteit van het onderwijs in onze scholen drastisch zal laten toenemen : de aanwezigheid van een te groot aandeel zo goed als Nederlandsonkundige leerlingen is een rem op de ontwikkeling van de andere leerlingen in de klas, zo blijkt uit vorige PISA-rapporten. Enkel zo kunnen we er voor zorgen dat ieder Nederlandstalig kind in de hoofdstad van Vlaanderen de onderwijskwaliteit krijgt waar het recht op heeft.

Kortom : enkel een stevige rem op de aanwezigheid van nederlandsonkundigen of quasi-nederlandsonkundigen, gecombineerd met een absoluut en niet-restrictief voorrangsbeleid voor Brusselse Vlamingen, kan ons onderwijs uit het slop halen. Alle andere opties zijn hoogstens wat doekjes voor het bloeden.

Het Vlaams Belang bereidt daarom in de Vlaamse Gemeenschapscommissie een ruimer initiatief met betrekking tot deze problematiek voor.