Dominiek Lootens

Home » 2017 » april

Maandelijks archief: april 2017

Brussels Woningfonds heeft nood aan nieuwe dynamiek

woningfondsHet Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt aan gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire kredieten, renovatieleningen, huurhulp en ook kredieten op afbetaling voor de samenstelling van een huurwaarborg aan.Daarnaast beschikt het Woningfonds over ongeveer 1.000 huurwoningen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uit cijfers die ik verzamelde blijkt echter dat het aantal aanvragen bij het Woningfonds in dalende lijn zit. Het aantal aanvragen voor een hypothecaire lening daalde van 1342 in 2014 tot 1183 in 2015 en 923 in 2016 (*)

Het hoogste aantal ondertekende aktes vinden we terug voor de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

Ook het aantal leningen op afbetaling voor de huurwaarborg daalde van 386 in 2014 naar 344 in 2015 en 284 in 2016 (*).

En ten slotte stellen we ook vast dat het aantal toewijzingen van woningen in dalende lijn zit: van 125 in 2014 en 150 in 2015 naar amper 81 in 2016 (*). In sommige gemeenten (Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Neder-over-Heembeek, Evere) met nochtans vele honderden aanvragen (bvb 765 in Evere) werd er geen enkele woning toegewezen. Weinig verwonderlijk dat er intussen bijna 5800 kandidaat-huurders in het wachtregister staan.

De dalende lijn bij het aantal toegekende kredieten en toegewezen woningen wijst er nochtans niet op dat de nood aan betaalbare woningen in Brussel is gedaald – integendeel! Wel dat het Woningfonds nood heeft aan nieuwe impulsen om zowel haar bekendheid als haar competitiviteit te verhogen. Ook zou het Gewest meer moeten inzetten op de bouw en verwerving van sociale woningen en woningen die via het Woonfonds kunnen worden toegewezen, teneinde de ellenlange wachtlijsten in de woonsector weg te werken. Zeker in gemeenten zoals Koekelberg of Ganshoren waar de jongste jaren geen enkele woning werd toegewezen dient dringend geïnvesteerd te worden.

 

 

(*) cijfers voor 2016 tot en met 30 september

Inbreuken wet Major in Brusselse Haven : Vlaams Belang in de bres voor havenarbeiders

 

havenIn de haven van Brussel gebeuren er slag om slinger inbreuken tegen de wet Major, die bedrijven verplicht om te werken met erkende havenarbeiders.  In tegenstelling tot de andere havens van ons land, mag de wet Major in de haven van Brussel blijkbaar met enige flexibiliteit worden toegepast. In andere havens in dit land moet men per opdracht een ploeg erkende havenarbeiders inhuren, maar in de kleinere Brusselse haven bestaat dat ploegenstelsel niet en kan een bedrijf zelf kiezen hoeveel arbeiders het ergens voor nodig heeft. En dat werkt nu blijkbaar misbruik in de hand, want “één erkende arbeider wordt al gauw géén erkende arbeider”, aldus een woordvoerder van CEMPO, de werkgeversorganisatie in de Haven van Brussel.

Volgens CEMPO zijn zowel de havenarbeiders als de bedrijven die de wet volgen het slachtoffer van de overtredingen van de Wet Major. Er ontstaat concurrentievervalsing als bedrijven die hetzelfde werk laten uitvoeren verschillende tarieven kunnen hanteren door gebruik te maken van goedkopere werkkrachten; én er zijn ook de havenarbeiders die geen werk hebben en moeten gaan stempelen.

Daarom interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens vandaag in het Brussels Parlement minister Gosuin. Gosuin erkende de problemen, en uit zijn antwoord blijkt dat het aantal erkende havenarbeiders in de Brusselse haven tussen 2010 en vandaag met bijna een derde is gedaald van 42 naar 30.

Het Vlaams Belang dringt er op aan om werk te maken van de bescherming van de (Brusselse) havenarbeiders. In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Jan Penris (Vlaams Belang) ook reeds de nodige initiatieven ter zake genomen. Zo bevestigde minister Geens dat na eerdere vragen van Penris ter zake er vier dossiers werden geopend bij het arbeidsauditoraat te Brussel.

Het Vlaams Belang dringt er op aan dat Brussels minister Gosuin en federaal minister Geens dringend rond de tafel gaan zitten om het probleem van de overtredingen van de wet Major in de Brusselse haven grondig aan te pakken; en vraagt tevens dat de sociale inspectie kan beschikken over een mobiele inspectie die kort op de bal kan spelen zodra een klacht binnenkomt. Momenteel voert de Sociale Inspectie weliswaar controles uit, maar naar Vlaams Belang kon vernemen worden deze controles steeds vooraf aangekondigd, wat uiteraard een weinig efficiënte wijze is om inbreuken op de wetgeving op te sporen en vast te stellen.

 

 

 

Dominiek Lootens

Fractievoorzitter Vlaams Belang – Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Promotie ramadan met belastinggeld: onaanvaardbaar

bombathonBrussel – de stad waar de Sint niet langer met zijn Zwarte Pieten welkom is, de Kerstmarkt werd omgedoopt tot ‘Winterpret’ en op heel wat scholen enkel nog halalvoedsel te krijgen is –  krijgt dit jaar voor het eerst een “ramadanfestival” om het islamitische feest te promoten.

Met het festival wil de organiserende Brusselse ‘vzw Vormingplus Citizenne’ de ramadan bekendheid geven bij de niet-moslims. De ramadan start op zaterdag 27 mei en eindigt op 25 juni met het Suikerfeest.

De vzw Vormingplus Citizenne is een zogenaamde “volkshogeschool” en ontvangt jaarlijks van de Vlaamse regering een subsidie van zo’n 400.000 euro, alsmede projectsubsidies vanwege de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het is nog maar de vraag om het aan een ‘volkshogeschool’ is om religieuze feesten te organiseren, en religieuze gebruiken te promoten. Het is nog meer de vraag of dit allemaal dient te gebeuren met belastinggeld.

Het “argument” van de organisatoren dat het niet om een religieus feest zou gaan is natuurlijk klinkklare nonsens. De ramadan is een religieus gebeuren bij uitstek; het is één van de vijf zuilen van de islam! Ook het “argument” dat men met het gebeuren moslims en niet-moslims wil samenbrengen om elkaar te leren kennen is redelijk bij de haren getrokken, aangezien dat “samenbrengen” enkel maar kan onder de voorwaarden van de ramadan en de islam. Het “samenleven” wil blijkbaar zeggen dat de Brusselaars zich moeten inleven in de islamitische gewoontes, en dat onze eigen Europese tradities, gebruiken, gewoontes, … moeten verdwijnen of worden omzwachteld om “niet te polariseren”. Geen Zwarte Pieten, geen varkensvlees op school, het Paasfeest wordt lentefeest, de Kerstmarkt wordt Winterpret…maar de ramadan, die moet met belastinggeld gepromoot worden.

Het spreekt dan ook voor zich dat het Vlaams Belang zowel in het Vlaams Parlement als in de VGC de nodige vragen zal stellen over dit ongeoorloofde gebruik van belastinggeld door de vzw Vormingplus Citizenne.

Brusselse opleidingssessies “Preventie Gewelddadig Radicalisme” : enkel in het Frans

islambeheadNa de aanslagen door moslimextremisten op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in 2016 werd door de Brusselse regering beslist om de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur in samenspraak met Brussel Preventie & Veiligheid een opleidingscyclus “Preventie van gewelddadig radicalisme” te organiseren voor de Brusselse Gemeenschapswachten.

In 2016 vonden reeds vijf sessies plaats, waarvoor 61 deelnemers waren ingeschreven. Al de sessies in 2016 vonden uitsluitend in het Frans plaats. Voor dit jaar (2017) staan er maar liefst 11 van dergelijke opleidingssessies geprogrammeerd. En opnieuw: alle 11 de sessies zijn volledig in het Frans. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister-voorzitter Rudi Vervoort.

Zelfs in opleidingssessies rond de preventie van gewelddadig moslimextremisme slaagt de Brusselse regering er in om de taalwetgeving op flagrante wijze met de voeten te treden. Wat is trouwens het signaal dat de Brusselse regering hiermee wil geven? Dat er in Brussel enkel Franstalige en geen Nederlandstalige Gemeenschapswachten zijn? Of dat alle potentiële moslimextremisten in Brussel Franstalig zijn?

Koppel brutaal overvallen door taxichauffeur: Vlaams Belang eist grote kuis in Brusselse taxisector

taxi2Afgelopen weekeinde werd in Brussel een koppel aangevallen door een taxichauffeur en een medeplichtige. Beide passagiers moesten trappen en klappen incasseren, en werden beroofd van hun GSM en horloge.

Alsof dit nog niet genoeg was – de man liep bij de brutale aanval ook een kniefractuur op – weigerde de Brusselse politie het koppel blijkbaar in het Nederlands te helpen, en werd hen verteld dat dit alles “nu eenmaal Brussel is”. Toen in augustus vorig jaar een Hasseltse taxichauffeur in Brussel vakkundig in het ziekenhuis werd gemept werd dit door de Brusselse politie ook al weggelachen als “de Brusselse realiteit”. Hemeltergend en totaal onaanvaardbaar.

Het is helaas niet voor het eerst dat de Brusselse taxidiensten in een zeer slecht daglicht komen te staan.  Zo kreeg in januari van dit jaar nog een taxichauffeur een celstraf met uitstel voor de verkrachting van een passagier; en vielen enkele Brusselse taxichauffeurs twee jaar geleden een Uber-chauffeur aan.

Het Vlaams Belang stelt vast dat het opkuisen van de wantoestanden in de Brusselse taxisector voor de Brusselse regering blijkbaar geen enkele prioriteit heeft. Reeds in 1995 (!) interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens de regering over de vrijblijvendheid van het intrekken van bekwaamheidsattesten van taxichauffeurs die zich misdroegen tegenover klanten of collega’s; en in 2005 zag Lootens zich genoodzaakt opnieuw hierover te interpelleren wegens enkele zware gevallen van geweld door taxichauffeurs. Vandaag stellen we vast dat er op het terrein nog niets veranderd is.

Het Vlaams Belang zal bij monde van Dominiek Lootens de regering opnieuw interpelleren. We eisen dat er eindelijk eens een grote kuis wordt gehouden in de Brusselse taxisector, en dat chauffeurs die zich misdragen definitief de toegang tot het beroep wordt ontzegd. Ook vraagt het Vlaams Belang een veel strengere controle op illegale chauffeurs, het “uitlenen” van taxi’s aan dat soort van chauffeurs en op het runnen van onvergunde taxibedrijven. De “straf” van de gemeente Sint-Gillis om na een schietpartij vorige maand clandestiene taxi’s voor amper een paar weken te verbieden was in dat opzicht zowat het slechtst mogelijke signaal dat men kon geven.

Een grote kuis in de Brusselse taxisector kan de klanten, maar ook de bonafide bedrijven en chauffeurs enkel maar ten goede komen!