Dominiek Lootens

Home » Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Category Archives: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Lage Emissie Zone Brussel : Vlaams Belang enige tegenstem tegen nieuwe asociale melkkoe van Brusselse overheid

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd vandaag (17/11) gestemd over het invoeren van een Lage Emissie Zone (LEZ) in Brussel. De enige tegenstem kwam van het Vlaams Belang. Niet omdat we tegen een LEZ op zich zouden zijn. Integendeel, schone lucht en een verkeersarmere stad is ook onze bekommernis. Maar wel omwille van de verschrikkelijk asociale en ondoordachte manier waarop deze LEZ in Brussel zal worden georganiseerd.

autoHet Vlaams Belang is niet te spreken over de timing waarop het één en ander gebeurt. In plaats van te voorzien in een lange overgangsperiode waarin de burgers zich kunnen voorbereiden, wordt alles veel te snel ingevoerd – en dat heeft zo zijn gevolgen voor de minder rijken in het Gewest. Door de invoering quasi per direct (1/1/2018) te laten ingaan verplicht men bijvoorbeeld heel wat oudere senioren (voor wie openbaar vervoer zeker niet steeds een optie is) om alsnog een nieuwe wagen te kopen. Wie dit niet wil of financieel niet kan wordt in een sociaal isolement gedrongen.

Maar ook voor heel wat andere Brusselaars is het verre van evident om op een paar maanden tijd vele duizenden euro’s opzij te leggen om een andere wagen aan te schaffen.

Ten tweede is het ook bijzonder bedenkelijk dat men in 2018 al wil verbieden wat tot voor kort door de overheid werd aangemoedigd : een dieselwagen. Moet de Brusselaar trouwens massaal overschakelen op elektrische of CNG voertuigen? Allemaal goed en wel…behalve dan dat er in Brussel nauwelijks laadpalen, laat staan CNG-stations te vinden zijn.

Ten derde zijn er de wel bijzonder hoge boetes die Brussel wil opleggen. Een boete van €350 voor een overtreding toont duidelijk aan dat het Brussel niet gaat om schone lucht, maar dat het hele systeem opnieuw een excuus is om de burger uit te persen. De LEZ in Brussel lijkt vooral een zoveelste melkkoe te worden.

Ten vierde heeft het Vlaams Belang ook bedenkingen bij de uitzonderingen die de Brusselse overheid voor zichzelf zal toestaan. Jan Modaal die met zijn wagen moet gaan werken of de kinderen moet wegbrengen, mag een nieuwe auto kopen. Maar dat de dieselbussen van de MIVB op eind- en beginhaltes vaak zeer lang stationair staan te draaien, dat de Brusselse overheid net nog dieselvrachtwagens voor NET-Brussel aanschafte, en dat voor dat soort dieselslurpende overheidsvoertuigen uitzonderingen worden voorzien; dat is meer dan bedenkelijk!

Advertenties

Na golf van geweld in Brussel : Vlaams Belang eist spoeddebat in Brussels Parlement en is vandaag aanwezig in getroffen buurt

rellen bruNa de golf van geweld in Brussel afgelopen weekeinde waarbij Marokkaanse criminelen winkels vernielden en plunderden en auto’s in brand staken, is voor het Vlaams Belang de maat vol. Voor de Vlaams-nationalistische partij is het ook totaal onbegrijpelijk dat politieagenten niet eens mochten optreden tegen deze dolgedraaide ‘jongeren’. Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte : het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel.

Want het is naïef te denken dat dit soort van taferelen zich niet meer zal herhalen. Het volstaat maar te verwijzen naar de zware rellen in Anderlecht eerder deze maand, of de talrijke bussen van de Lijn die in Brussel onder vuur worden genomen door datzelfde soort “jongeren”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “De Brusselse politieke tradities van de lange baan en de Griekse kalenden kennende heb ik vandaag (13/11) een schrijven gericht aan Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué met de vraag om nu vrijdag tijdens de plenaire vergadering van het hoofdstedelijk parlement een spoeddebat te houden over de zware geweld van afgelopen weekeinde. Zeker na de schabouwelijke houding van de Brusselse burgemeester kan en mag de politiek haar verpletterende verantwoordelijkheid in deze niet langer meer ontlopen.”

 

Vandaag zal het Vlaams Belang trouwens ook aanwezig zijn op het terrein om haar solidariteit met de getroffen buurtbewoners en handelaars te betuigen. Er zal in de buurt ook een pamflet worden gebust waarin de buurtbewoners wordt opgeroepen om samen een vuist te maken tegen het gratuite geweld, en meer nog tegen de ontoelaatbare laksheid van het Brusselse stadsbestuur.

Pamflet rellen NL-FR

Met de Nederlandse NOS op wandel door Molenbeek

Op TV Brussel zijn vertegenwoordigers van het Vlaams Belang nooit echt welkom geweest. In het subsidieslurpende magazine Bruzz geldt dat evenzeer. Daar al ooit eens een objectief interview met een VB’er in gelezen? Uiteraard niet. Zelfs vrije tribunes, ja – zelfs betaalde advertenties! – van VB’ers worden geweerd uit het ‘objectieve’ stadsmagazine.

Gelukkig is er nog de Nederlandse televisie (NOS) om over Molenbeek en Brussel eens een andere klok te laten luiden.

HIER KLIKKEN voor de reportage

Massale vechtpartijen Anderlecht : tijd voor samenscholingsverbod én voor een ernstig asielbeleid!

rellenDe massale vechtpartijen in Anderlecht het afgelopen weekeinde waarbij Syriërs en allochtone buurtbewoners massaal op de vuist gingen, bewijzen eens te meer het absolute failliet van het multiculturele model in de hoofdstad.

Opnieuw stelt het Vlaams Belang vast dat de Parti Socialiste (i.c. Anderlechts burgemeester Eric Tomas) weigert om de nodige maatregelen te treffen om de orde en veiligheid in de wijk weer te herstellen. Het niet voor het hoofd stoten van zijn electoraat blijkt belangrijker te zijn dan de leefbaarheid en veiligheid.

Het Vlaams Belang eist dat er een samenscholingsverbod komt in de buurt van de Bergensesteenweg en de Anderlechtse Poort.  Het is de verdomde plicht van Tomas om de veiligheid in Anderlecht te garanderen. Daarnaast wordt het ook hoog tijd dat de federale regering eindelijk een ernstig asielbeleid zou voeren. Ondanks allerhande stoere verklaringen vanwege de bevoegde federale Staatssecretaris blijft het een feit dat vele honderden illegalen nog steeds ongestoord ons land binnen kunnen komen, hier kunnen verblijven, en voor overlast en onveiligheid zorgen. Het wordt voor Francken tijd om de stoere tweets eindelijk eens om te zetten in daden !

Brusselse regering blijft doelbewust armoede importeren

armoede

Beleidsverklaring Vervoort : lege dozen en aankondigingspolitiek

In zijn beleidsverklaring voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement haalde Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort fel uit naar wat hij ‘Brusselbashing’ en fake news over Brussel noemt. Het Vlaams Belang stelt echter vast dat Vervoort daar enkel maar een misplaatste goednieuws show en wat aankondigingspolitiek tegenover plaatst.

De aankondiging van 300 miljoen euro voor een vierjarenplan voor de renovatie van sociale woningen is zo’n lachertje. De realiteit is dat de vraag naar sociale woningen dubbel zo hoog is als het aanbod. De wachtlijst telde in 2016 maar liefst 48.804 gezinnen. Dat betekent dus dat er meer gezinnen op een wachtlijst staan dan dat er gezinnen effectief ook een sociale woning betrekken; om nog maar te zwijgen van de ronduit miserabele staat waarin het merendeel van deze woningen zich bevindt. De plannen die bij het begin van de legislatuur werden opgesteld om de wachtlijsten voor de sociale woning in te perken waren op zich reeds bijzonder weinig ambitieus. Maar helaas blijken zelfs weinig ambitieuze plannen nog te hoog gegrepen voor deze zogezegd ‘sociale’ regering.

Ook het hoerageroep over de Brusselse economie lijkt het Vlaams Belang misplaatst. Vervoort pakt trots uit met 4.000 nieuwe bedrijven in Brussel. Wat er niet bij wordt verteld: er werd in Brussel 40 procent minder kantoorruimte verhuurd en verkocht. Wat er niet wordt bij verteld: dat getal van 4.000 netto nieuwe bedrijven is niet significant hoger dan andere jaren. Wat er ook niet wordt bij verteld: er gingen het voorbije halfjaar 1.326 ondernemingen failliet, het op een na hoogste cijfer ooit en 39,7 procent meer dan in de eerste helft van 2016.  Maar daarop wijzen valt volgens de Brusselse regering waarschijnlijk ook onder Brusselbashing.

Ook de aanpak van de armoede in Brussel is een jaarlijks terugkerend riedeltje in de louter aankondigingspolitiek van de regering Vervoort. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “4 op de 10 kinderen in Brussel worden geboren in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. En dat is geen fake news, dat is geen Brusselbashing, maar dat is de bittere werkelijkheid! Dat zijn werkelijk beschamende cijfers. En toch blijft Brussel met alle plezier de armoede van over de hele wereld te importeren. Soms lijkt het wel of sommige politici niets liever zouden willen dan dat Brussel een tweede Calais wordt.” Of om  Brussels staatssecretaris Debaets te citeren (De Redactie, februari 2017): “De statistieken blijven nagenoeg constant, omdat er steeds nieuwe mensen hun geluk komen beproeven in Brussel. We zullen deze nieuwkomers altijd kansen blijven geven.

Kortom: het Brussels beleid  is er dus niet op gericht om de import van armoede te stoppen en Brussel en de Brusselaars naar een hoger niveau te tillen, maar integendeel om de doelbewust geïmporteerde armoede een aalmoes toe te stoppen.

Mystery calls? Verklikkerspraktijken….

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werden enkele ordonnanties gestemd die het de overheid toelaten om in hun jacht op zogenaamd “discriminerende” werkgevers gebruik te maken van gerichte controles zoals zgn ‘mystercy calls’, anonieme controles of valse CV’s.

Het Vlaams Belang stemde uiteraard tegen deze ordonnanties. Het inschakelen van deze zgn ‘praktijktesten’ is niets anders dan het gebruik van hatelijke verklikkingspraktijken die er ondanks uitdrukkelijke verkiezingsbeloftes van de N-VA ook op federaal vlak gaan aankomen. Wat betreft de aanwervingen lijkt het me nogal duidelijk dat een werkgever die op een ietwat ernstige manier met zijn bedrijf bezig is, in de eerste plaats die mensen aanwerft die de nodige competenties hebben. Ik denk dat werkgevers op basis van competenties mogen aanwerven wie ze willen, zonder dat ze zich daarvoor moeten verantwoorden en zonder dat hen al dan niet expliciet bepaalde quota worden opgedrongen. Een systeem organiseren waarbij er bij aanwervingen steeds een ‘big brother’ over de schouder van de werkgevers meekijkt, doet denken aan praktijken van totalitaire regimes.

Het is bovendien maar al te gemakkelijk werkgevers de zwarte piet door te spelen wanneer bepaalde groepen niet aan een job geraken. Dat mensen met een arbeidshandicap en 50-plussers vooralsnog te weinig aan bod komen op de arbeidsmarkt heeft niet alleen met de keuze van de werkgevers te maken, maar vooral ook met een beleid dat er niet voor zorgt dat de aanwerving van die mensen aantrekkelijk genoeg is. Dat grote groepen vreemdelingen soms niet aan werk geraken heeft ook zeker niet altijd te maken met discriminatie, maar heel vaak met het feit dat het francofone onderwijs er niet in slaagt om tweetaligen aan de arbeidsmarkt af te leveren. Maar blijkbaar is het voor de traditionele machtspartijen gemakkelijker om nog maar eens de racisme-kaart te trekken en de zwarte piet door te schuiven naar de werkgevers, eerder dan het eigen falen van het beleid te moeten inzien.

Brussel hoofdstad van het onverdoofd slachten

ons-gedacht-onverdoofd-slachten

Nu het onverdoofd slachten eindelijk in Vlaanderen zal worden verboden – weliswaar slechts vanaf 2019 – dreigt Brussel de hoofdstad van het onverdoofd slachten te worden. Door de laksheid en traagheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en bevoegd Staatssecretaris Debaets (CD&V) alsmede door de onwil van die Brusselse partijen die massaal rekenen op stemmen vanuit de moslimgemeenschap blijkt er in Brussel maar geen beweging te komen in het dossier.

De vrees bestaat dan ook dat moslims en joden vanuit Vlaanderen binnenkort massaal naar Brussel afzakken om daar hun offerdieren nog onverdoofd te laten afslachten. Het Vlaams Belang roept de hoofdstedelijke regering daarom  op om onverwijld werk te maken van een algemeen en direct verbod op het onverdoofd afslachten van dieren op Brussels grondgebied.

Het Vlaams Belang neemt ook akte van de verklaringen van Brussels parlementslid Maes (Groen) die vandaag nog stelde : “Geen enkele reden mag dierenleed vergoelijken: noch religie, noch economie”.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Ik geef collega Maes ter zake 100% gelijk, en wil daar nog aan toevoegen dat ook het cordon sanitaire het dierenleed niet mag vergoelijken. Het is dan ook bijzonder jammer dat deze legislatuur Groen in het Brussels Parlement tégen een verbod op onverdoofd slachten stemde – een voorstel dat door het Vlaams Belang werd ingediend.” Was het Groen en de Brusselse regering écht menens geweest, dan was dit verbod in Brussel op aangeven van het Vlaams Belang al lang gestemd.