Dominiek Lootens

Home » Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Category Archives: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Advertenties

Brusselse regimepers krijgt extra belastinggeld om partijpolitieke agenda door te drukken

mediaVlaams-Brusselse media gunnen Abou Jahjah en co vrij podium maar zwijgen Vlaams Belang steevast dood.

 

Bij Collegebesluit van 27 februari heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besloten om 60.000 euro uit te trekken voor de vzw Brusselse Media en dus het gesubsidieerde Brusselse weekblad Bruzz om verslag uit te brengen rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een regelrechte schande, aangezien Bruzz alles behalve uitblinkt in objectiviteit.

Zo werd de Vlaams-Brusselse lezer de laatste weken met de regelmaat van een klok om de oren geslagen met reportages over en interviews met Dyab Abou Jahjah en zijn partijgenoten. Totaal onkritische interviews trouwens, waar geen enkele serieuze vraag werd gesteld over de man zijn dubieuze verleden, zijn verheerlijking van geweld, zijn ronduit racistische uitspraken, enzoverder. Zo een interview is geen interview maar is gewoon een vrije tribune, weliswaar door iemand anders geschreven. Een beetje zoals ‘zijn’ columns in De Standaard dus.

Dit alles staat in schril contrast met de behandeling die het Vlaams Belang in Bruzz te beurt valt. Alhoewel de partij in tegenstelling tot Abou Jahjah wél een democratische vertegenwoordiging heeft in het parlement, komt ze nooit ofte nimmer aan bod in Bruzz. Onder de intussen meer dan 460 (!) interpellaties, vragen en initiatieven van Dominiek Lootens deze legislatuur bleek voor Bruzz-magazine blijkbaar niets vermeldenswaardig te zitten. Zelfs betaalde advertenties worden gewoonweg geweigerd.

De cijfers spreken voor zich. Voor het hele jaar 2017 kwam het Vlaams Belang welgeteld éénmaal aan bod in Bruzz magazine: een foto toen Filip Dewinter Molenbeek wou bezoeken. In diezelfde periode kwam Open VLD 42 maal aan bod, SPa 40 keer, N-VA 26, CD&V 25, en Groen 22. Ook Franstalige partijen kwamen veel vaker aan bod dan het Vlaams Belang (PS 29, MR 17, cdH 10, Défi 88, Ecolo 3 en PTB 2).

In 2017 verschenen er in Bruzz 5 interviews met mensen van de N-VA, 5 van SPa, 4 Groen, 3 Open VLD, 2 CD&V en MR, 1 cdH en PS. Vlaams Belang : nul. Bij de opgenomen vrije tribunes is het de Open VLD die de kroon spant met 4 stuks. De teksten van Vlaams Belang worden steevast…geweigerd. Net zoals de lezersbrieven van gekende VB’ers trouwens.

Voor het Vlaams Belang is de maat vol. Het kan niet dat de vzw Brusselse Media belastinggeld misbruikt om een duidelijk partijpolitieke agenda door te drukken en een totaal ondemocratisch cordon médiatique in te voeren. Het is evenmin aanvaardbaar dat het College van de VGC blijft belastingsmanna uitstrooien over Bruzz zonder dat er in ruil correctheid, evenwichtigheid en objectiviteit wordt gevraagd.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal in de Raad van de VGC het College hierover interpelleren en alvast eisen dat de extra toelage aan Bruzz geschrapt wordt, tenzij er waterdichte garanties komen dat het blad eindelijk – het zou wel eens gaan mogen na al die jaren – het politieke nieuws op een eerlijke en objectieve manier zou brengen, zoals de journalistieke deontologie het trouwens vereist.

Advertenties

Om de 2 maanden incident in Brussel waarbij vrachtwagen tunnelwand ramt. Vlaams Belang dringt aan op betere signalisatie.

 

doorrijhoogte_450Tussen 2015 en 2017 waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 20 incidenten waarbij vrachtwagens schade hebben veroorzaakt aan tunnels. Voornamelijk de Leopold-II-tunnel werd hierdoor getroffen. De herstellingswerken voor deze incidenten kostten in totaal zo’n 400.000 euro excl BTW. Los daarvan is er de enorme kostprijs van de vele uren file veroorzaakt door deze ongevallen. Dat alles blijkt uit een antwoord van minister Smet op een vraag van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens.
Boven de ingang van de Brusselse tunnels wordt weliswaar via signalisatie een verbod voor de tonnenmaat boven de 3.5t aangeduid, maar ontbreekt grotendeels de signalisatie die aangeeft hoe hoog (en breed) een bepaalde tunnel is.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik dring er bij de minister dan ook op aan om zo snel als mogelijk, en boven alle tunnels in het Gewest, de nodige signalisatie te voorzien die aangeeft hoe hoog een tunnel is, teneinde dit soort van kostelijke incidenten tot een absoluut minimum te beperken.”

Pleidooi van N-VA om zitpenningen te behouden is werkelijk de schaamte voorbij!

Het Vlaams Belang is erg ontgoocheld in de aanbevelingen van de onderzoekscommissie rond de misbruiken bij Samusocial. Toen het Vlaams Belang doelbewust uit de onderzoekscommissie werd geweerd bestond de vrees reeds dat de hele commissie een maat voor niets zou worden, en zou uitblinken in nietszeggendheid. Die vrees is nu waarheid geworden.

20170215graaicultuur-420x280_c
Zo wordt er nauwelijks gesproken over de nochtans verpletterende verantwoordelijkheid van de opeenvolgende Brusselse ministers die verantwoordelijk waren voor de financiering van Samusocial. Dat alle pijlen exclusief gericht worden op de bestuurders van de vzw terwijl de politieke verantwoordelijken uit de wind worden gezet is onterecht.
Ten tweede is er de onvoorstelbare vrijblijvendheid van het rapport. Er zal aan de bestuurders van de vzw Samusocial gevraagd worden of ze alstublieft misschien het onterecht opgestreken geld zouden willen terugbetalen. Dit terwijl de Brusselse overheid zich evengoed burgerlijke partij kan stellen om het geld terug te EISEN.
Het Vlaams Belang is ook absoluut niet te spreken over de demarche van de N-VA die vraagt dat de beslissing om geen zitpenningen meer toe te kennen in de vzw Samusocial zou worden teruggedraaid. Dat is werkelijk alle schaamte voorbij. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “De Bracke-doctrine is doorgedrongen tot de Brusselse N-VA. Blijkbaar is de N-VA nu reeds verblind door de Brusselse peilingen en ziet ze zichzelf volgende legislatuur al aan de macht en vooral aan de vetpotten, zodat ze koste wat het kost het systeem van de zelfbediening in stand wil houden. Met de N-VA is er alvast weinig verandering in het vooruitzicht en kan de nefaste PS-graaipolitiek van de voorbije decennia rustig verdergezet worden.

Vlaams Belang fel gekant tegen plannen Brussels Staatssecretaris om ruimtes voor druggebruik in te richten

20131029drugs-420x280_cHet Vlaams Belang verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering om in Brussel een “salle de shoot” te installeren: een ruimte waar druggebruikers ongehinderd drugs kunnen komen consumeren.

Het was Brussels Staatssecretaris Jodogne (DéFi) die hier afgelopen weekeinde voor pleitte tijdens een debat op RTBF. Ze stelde dat ze de idee voor zo’n ruimte zeer genegen is, en dat er in Brussel een politieke meerderheid is om zo een ruimte in te richten.

Momenteel is zo’n gebruikersruimte niet wettig, en moet op federaal vlak eerst de wet hieromtrent veranderd worden. Tijdens het debat verklaarde Jodogne dat ze vanuit Brussel druk wil zetten op het federale niveau om dit te kunnen realiseren.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Jaren geleden reeds was minister Gosuin (DéFi) de drijvende kracht achter het installeren van waterfonteintjes in discotheken, ten behoeve van XTC-gebruikers. Het lijkt er op dat DéFi-FDF zich meer en meer wil promoten als de partij voor druggebruikers.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de houding van de Brusselse Staatssecretaris. Nog maar een goede week geleden interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in de VVGGC over het stijgende gebruik van lachgascapsules die geïnhaleerd worden door druggebruikers. Vanuit de regering werd toen geantwoord dat Brussel volop wil inzetten op drugpreventie. De woorden en plannen van Jodogne gaan daar echter regelrecht tegen in: het faciliteren van druggebruik staat haaks op iedere preventie.

Daarnaast ziet het Vlaams Belang ook een veiligheidsprobleem. Het inrichten van gebruikersruimtes concentreert de druggebruikers in één wijk of straat, en dus ook de bijhorende criminaliteit en overlast die daarmee gepaard gaat. Zo een ruimte werkt enkel maar als magneet voor druggebruikers, heroïneprostituées en natuurlijk ook drugdealers.

Dominiek Lootens : “Ik roep de federale meerderheidspartijen op om niet te zwichten voor de eisen vanuit Brussel om ruimtes voor druggebruikers toe te staan. Daarnaast hoop ik ook dat de Brusselse regering zich snel en ondubbelzinnig zal distantiëren van de woorden van haar Staatssecretaris. Brussel moet het druggebruik niet faciliteren, het moet volop inzetten op preventie en op de harde aanpak van drugdealers. Door druggebruik te gaan faciliteren stelt Jodogne zich op dezelfde lijn als de dealers.

Brussel kampioen van de lokale belastingen. Vlaams Belang wil paal en perk stellen om middenstand in de hoofdstad te ondersteunen.

20120426belastingformulierDat de 19 Brusselse gemeenten een chronisch geldgebrek kennen is niet nieuw. Dat ze daarvoor een hele resem aan lokale taksen en belastingen heffen is eveneens een oud zeer. Maar ondanks allerhande beloften om dit op gewestelijk vlak te gaan stroomlijnen en om te gaan snoeien in de wildgroei aan lokale belastingen lijkt sedert de vorige verkiezingen eerder het tegenovergestelde te gebeuren. Unizo trekt aan de alarmbel en bevestigt daarmee datgene wat het Vlaams Belang ook al jaren aankaart: zeker als winkelier of horecabaas is Brussel een ramp om te ondernemen.
Als supermarktuitbater betaal je in Brussel aan belastingen en taksen 366% van het gemiddelde van de rest van Vlaanderen. Als horecabaas 304%. Brussel kent zo maar liefst 22 verschillende soorten heffingen.
Daarnaast is er ook een groot verschil tussen de 19 Brusselse gemeenten onderling. Zo zijn er gemeenten die een extra taks heffen op horeca-uitbatingen die na een opgelegd sluitingsuur willen open blijven. Het jaarlijkse bedrag van deze belasting varieert afhangende van de gemeente van 350 tot 3.000 euro per drankgelegenheid, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kon inkijken.
Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan de Brusselse regering om een einde te stellen aan de wildgroei aan taksen en heffingen en aan de grote intra-Brusselse verschillen. De Brusselse zelfstandigen kennen moeilijke tijden. Er waren de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel die de lokale economie een stevige knauw hebben gegeven, maar er is ook de rampzalige voetgangerszone en het ontbreken van een realistisch mobiliteitsbeleid in Brussel dat nefast is voor de handel en de horeca in de hoofdstad. En dat terwijl het net de middenstand is die Brussel vandaag recht houdt en die er voor zorgt dat Brussel nog een levendige en ietwat leefbare stad blijft. Het Brusselse fiscale beleid is echter van dien aard om de middenstand en horeca definitief de stad uit de drijven. De eerder door de regering en minister Gosuin aangekondigde maatregelen ter ondersteuning van de middenstand zoals het verstrekken van extra kredieten door finance.brussels en het Brussels Waarborgfonds aan ondernemingen in moeilijkheden, zijn niet alleen louter druppels op een hete plaat, maar zijn vooral vijgen na Pasen. Het mag niet louter de bedoeling zijn om bedrijven en ondernemers in nood te helpen, maar we moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat ze niet in nood geraken.
Het Vlaams Belang zal de Brusselse regering hierover interpelleren. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het wordt tijd dat de Brusselse regering zijn verantwoordelijkheid opneemt. Er moet paal en perk worden gesteld aan de wildgroei van lokale belastingen, en het fiscaal beleid in de 19 gemeenten moet op een veel betere manier worden gestroomlijnd. Dat de middenstand en de ondernemers die vandaag Brussel rechthouden worden misbruikt als melkkoeien om de lege gemeentekassen te vullen is enorm kortzichtig. Het gewin op korte termijn zal ongetwijfeld uitmonden in een stadsvlucht uit Brussel.”

Zware boetes voor handelaars die rond grote werf Jette wegwijzers aanbrengen onaanvaardbaar

Vlaams Belang dient voorstel in om bewegwijzering rond werven door Gewest te coördineren

wegomHandelaars op en rond het Koningin Astridplein – beter gekend als het Spiegelplein – in Jette staan voor moeilijke en onzekere tijden. Mobiliteit Brussel is er namelijk gestart met zeer ingrijpende werkzaamheden en de komende maanden zal er in de ruime omgeving van het plein nauwelijks enige parkeermogelijkheid zijn.

Handelaars die hun klanten wilden informeren over de bereikbaarheid van hun zaak hebben op eigen initiatief aan beide zijden van de werfzone bordjes en wegwijzers opgehangen om aan te geven dat ze nog bereikbaar zijn.  Sommige van deze borden hangen echter op het grondgebied van de gemeente Ganshoren, en die gemeente vond er niets beter op dan hiervoor boetes wegens sluikstorten uit te schrijven: € 210!

Het Vlaams Belang vindt dit onaanvaardbaar. Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is onbegrijpelijk en bijzonder asociaal dat een gemeente op deze manier handelaars beboet die hun uiterste best doen om onder moeilijke omstandigheden te blijven werken. Ik heb dan ook een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van Ganshoren om beroep te doen op het gezond verstand en de intergemeentelijke collegialiteit om deze boetes kwijt te schelden.

Daarnaast zal het Vlaams Belang in het Brussels Parlement ook een concreet voorstel indienen om dit soort van problemen in de toekomst te vermijden. Lootens: “We dienen een voorstel in waarbij het Gewest wordt opgedragen om bij alle grote, ingrijpende werken die ze laat uitvoeren de getroffen handelaars en zelfstandigen in de werfzone de kans te geven om hun bereikbaarheid middels een bord kenbaar te maken aan het begin van de werfzone.  Door dit gecoördineerd aan te pakken kan zo ook meteen een einde gesteld worden aan de soms inderdaad storende wildgroei van tientallen borden en bordjes in alle kleuren, maten en vormen.  Dit gecoördineerd en eenvormig aan pakken – zoals nu reeds in heel wat gemeenten in de rest van Vlaanderen gebeurt – komt l de zichtbaarheid en dus zowel de klanten als de handelaars ten goede.

Fietsendiefstal in Brussel aan opmars bezig

20120314politiemotoren-420x280_cMinder dan drie maanden na de lancering heeft fietsverhuurbedrijf GoBee.Bike  laten weten dat het haar werkzaamheden in Brussel stop zet. Reden: teveel diefstallen en vandalisme van de fietsen. Door onder meer de opmars van de elektrische fietsen en de duurdere koersfietsen is fietsendiefstal in dit land een ware plaag geworden. Volgens een Nederlandse fabrikant die fietsen met een traceersysteem bouwt dient Brussel daarbij als draaischijf naar Marokko en Oost-Europa voor de handel in gestolen fietsen.

Ook in Brussel zelf zit het aantal fietsdiefstallen de jongste jaren in de lift, zo blijkt uit gegevens die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

In 2014 werden in Brussel 2.777 aangiftes van gestolen fietsen gedaan. In 2015 steeg dit licht (+0.7%) tot 2.795 aangiftes. In 2016 was er een stijging van maar liefst 15% merkbaar : 3.234 aangegeven feiten.

Het Vlaams Belang vraagt daarom extra maatregelen om fietsdiefstallen tegen te gaan. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Voor een stad die het fietsen wil promoten is het ontstellend te zien hoe weinig openbare fietsenstallingen er zijn waar men de fiets op een veilige manier op slot kan laten staan. Ook het aantal motorparkeerplaatsen met verankerde beugels is trouwens schandalig klein in Brussel. Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op extra verankerde parkeerplaatsen voor tweewielers én op meer acties tegen fietsendieven.