Dominiek Lootens
Advertenties

Brussel kampioen van de lokale belastingen. Vlaams Belang wil paal en perk stellen om middenstand in de hoofdstad te ondersteunen.

20120426belastingformulierDat de 19 Brusselse gemeenten een chronisch geldgebrek kennen is niet nieuw. Dat ze daarvoor een hele resem aan lokale taksen en belastingen heffen is eveneens een oud zeer. Maar ondanks allerhande beloften om dit op gewestelijk vlak te gaan stroomlijnen en om te gaan snoeien in de wildgroei aan lokale belastingen lijkt sedert de vorige verkiezingen eerder het tegenovergestelde te gebeuren. Unizo trekt aan de alarmbel en bevestigt daarmee datgene wat het Vlaams Belang ook al jaren aankaart: zeker als winkelier of horecabaas is Brussel een ramp om te ondernemen.
Als supermarktuitbater betaal je in Brussel aan belastingen en taksen 366% van het gemiddelde van de rest van Vlaanderen. Als horecabaas 304%. Brussel kent zo maar liefst 22 verschillende soorten heffingen.
Daarnaast is er ook een groot verschil tussen de 19 Brusselse gemeenten onderling. Zo zijn er gemeenten die een extra taks heffen op horeca-uitbatingen die na een opgelegd sluitingsuur willen open blijven. Het jaarlijkse bedrag van deze belasting varieert afhangende van de gemeente van 350 tot 3.000 euro per drankgelegenheid, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kon inkijken.
Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan de Brusselse regering om een einde te stellen aan de wildgroei aan taksen en heffingen en aan de grote intra-Brusselse verschillen. De Brusselse zelfstandigen kennen moeilijke tijden. Er waren de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel die de lokale economie een stevige knauw hebben gegeven, maar er is ook de rampzalige voetgangerszone en het ontbreken van een realistisch mobiliteitsbeleid in Brussel dat nefast is voor de handel en de horeca in de hoofdstad. En dat terwijl het net de middenstand is die Brussel vandaag recht houdt en die er voor zorgt dat Brussel nog een levendige en ietwat leefbare stad blijft. Het Brusselse fiscale beleid is echter van dien aard om de middenstand en horeca definitief de stad uit de drijven. De eerder door de regering en minister Gosuin aangekondigde maatregelen ter ondersteuning van de middenstand zoals het verstrekken van extra kredieten door finance.brussels en het Brussels Waarborgfonds aan ondernemingen in moeilijkheden, zijn niet alleen louter druppels op een hete plaat, maar zijn vooral vijgen na Pasen. Het mag niet louter de bedoeling zijn om bedrijven en ondernemers in nood te helpen, maar we moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat ze niet in nood geraken.
Het Vlaams Belang zal de Brusselse regering hierover interpelleren. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het wordt tijd dat de Brusselse regering zijn verantwoordelijkheid opneemt. Er moet paal en perk worden gesteld aan de wildgroei van lokale belastingen, en het fiscaal beleid in de 19 gemeenten moet op een veel betere manier worden gestroomlijnd. Dat de middenstand en de ondernemers die vandaag Brussel rechthouden worden misbruikt als melkkoeien om de lege gemeentekassen te vullen is enorm kortzichtig. Het gewin op korte termijn zal ongetwijfeld uitmonden in een stadsvlucht uit Brussel.”

Advertenties

Tanend succes Vlaamse Zorgverzekering in Brussel: overheid moet middelen vrijmaken voor grootscheepse informatiecampagne

zorgHet aantal aansluitingen bij de Vlaamse Zorgverzekering zit in Brussel al jarenlang in dalende lijn. Op tien jaar tijd daalde het aantal aansluitingen in de hoofdstad met bijna een kwart. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister Vandeurzen. Hierdoor gealarmeerd werd vandaag in de raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie op voorzet van Vlaams Belang hierover een uitgebreid debat gevoerd.

Het Vlaams Belang stelt verheugd vast dat op de SP.a na – die verklaarde principieel gekant te zijn tegen een Vlaams systeem van solidariteit – alle partijen op dezelfde lijn zitten, en stellen dat er dringend moet worden ingegrepen om de dramatische cijfers om te keren.

In een stad als Brussel, waar heel wat gezinnen onder de armoedegrens leven, is een systeem zoals de Vlaamse zorgverzekering zeer belangrijk. In ruil voor een minimale bijdrage kunnen heel wat gezinnen zo een stevige financiële return krijgen van Vlaanderen. Helaas stellen we vast dat heel wat Brusselaars niet eens op de hoogte zijn van het bestaan van de Zorgverzekering. En wie wel aangesloten is weet heel vaak niet hoe en waarvoor men van de Zorgverzekering kan gebruik maken, en welke rechten men heeft.

Het is dus belangrijk de Brusselaars veel beter te informeren. De bescheiden aandacht en promotie via de zogenaamde ‘intermediairen’ is totaal onvoldoende.  Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Sedert de lancering van de Vlaamse Zorgverzekering werd er door de diverse overheden geen enkele promotiecampagne meer rond gevoerd. Het is dan ook hoog tijd dat zowel de VGC als de Vlaamse overheid meer dan één tandje bijsteken om de Vlaamse Zorgverzekering bekend te maken, en duidelijk uit te leggen welke de rechten en plichten zijn. Ook de Vlaams-Brusselse Gemeenschapscentra, de scholen van het Nederlandstalig onderwijs en de stevig gesubsidieerde Vlaams-Brusselse media kunnen hiervoor worden ingeschakeld.

Zware boetes voor handelaars die rond grote werf Jette wegwijzers aanbrengen onaanvaardbaar

Vlaams Belang dient voorstel in om bewegwijzering rond werven door Gewest te coördineren

wegomHandelaars op en rond het Koningin Astridplein – beter gekend als het Spiegelplein – in Jette staan voor moeilijke en onzekere tijden. Mobiliteit Brussel is er namelijk gestart met zeer ingrijpende werkzaamheden en de komende maanden zal er in de ruime omgeving van het plein nauwelijks enige parkeermogelijkheid zijn.

Handelaars die hun klanten wilden informeren over de bereikbaarheid van hun zaak hebben op eigen initiatief aan beide zijden van de werfzone bordjes en wegwijzers opgehangen om aan te geven dat ze nog bereikbaar zijn.  Sommige van deze borden hangen echter op het grondgebied van de gemeente Ganshoren, en die gemeente vond er niets beter op dan hiervoor boetes wegens sluikstorten uit te schrijven: € 210!

Het Vlaams Belang vindt dit onaanvaardbaar. Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is onbegrijpelijk en bijzonder asociaal dat een gemeente op deze manier handelaars beboet die hun uiterste best doen om onder moeilijke omstandigheden te blijven werken. Ik heb dan ook een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van Ganshoren om beroep te doen op het gezond verstand en de intergemeentelijke collegialiteit om deze boetes kwijt te schelden.

Daarnaast zal het Vlaams Belang in het Brussels Parlement ook een concreet voorstel indienen om dit soort van problemen in de toekomst te vermijden. Lootens: “We dienen een voorstel in waarbij het Gewest wordt opgedragen om bij alle grote, ingrijpende werken die ze laat uitvoeren de getroffen handelaars en zelfstandigen in de werfzone de kans te geven om hun bereikbaarheid middels een bord kenbaar te maken aan het begin van de werfzone.  Door dit gecoördineerd aan te pakken kan zo ook meteen een einde gesteld worden aan de soms inderdaad storende wildgroei van tientallen borden en bordjes in alle kleuren, maten en vormen.  Dit gecoördineerd en eenvormig aan pakken – zoals nu reeds in heel wat gemeenten in de rest van Vlaanderen gebeurt – komt l de zichtbaarheid en dus zowel de klanten als de handelaars ten goede.

Fietsendiefstal in Brussel aan opmars bezig

20120314politiemotoren-420x280_cMinder dan drie maanden na de lancering heeft fietsverhuurbedrijf GoBee.Bike  laten weten dat het haar werkzaamheden in Brussel stop zet. Reden: teveel diefstallen en vandalisme van de fietsen. Door onder meer de opmars van de elektrische fietsen en de duurdere koersfietsen is fietsendiefstal in dit land een ware plaag geworden. Volgens een Nederlandse fabrikant die fietsen met een traceersysteem bouwt dient Brussel daarbij als draaischijf naar Marokko en Oost-Europa voor de handel in gestolen fietsen.

Ook in Brussel zelf zit het aantal fietsdiefstallen de jongste jaren in de lift, zo blijkt uit gegevens die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

In 2014 werden in Brussel 2.777 aangiftes van gestolen fietsen gedaan. In 2015 steeg dit licht (+0.7%) tot 2.795 aangiftes. In 2016 was er een stijging van maar liefst 15% merkbaar : 3.234 aangegeven feiten.

Het Vlaams Belang vraagt daarom extra maatregelen om fietsdiefstallen tegen te gaan. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Voor een stad die het fietsen wil promoten is het ontstellend te zien hoe weinig openbare fietsenstallingen er zijn waar men de fiets op een veilige manier op slot kan laten staan. Ook het aantal motorparkeerplaatsen met verankerde beugels is trouwens schandalig klein in Brussel. Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op extra verankerde parkeerplaatsen voor tweewielers én op meer acties tegen fietsendieven.

Financieel wanbeheer Brusselse brandweer: nood aan onderzoekscommissie blijft

dbdmhVandaag werd in het Brussels Parlement staatssecretaris Jodogne aan de tand gevoeld over het financiële wanbeheer bij de Brusselse DBDMH. Alhoewel de feiten die door een audit van het Rekenhof werden blootgelegd zeer ernstig en met verstrekkende gevolgen zijn, blijkt dat het gesjoemel met aanbestedingen nog maar het topje van de ijsberg is.

Aan de top van de DBDMH heerst er een sfeer van normvervaging die zwaar weegt op de dagelijkse werking van de brandweerdiensten, en dit tot grote frustratie van de gewone brandweermannen die hun taak wel met de nodige trots en ernst uitvoeren. De beweringen van staatssecretaris Jodogne en de top van de DBDMH als zijn de onregelmatigheden een erfenis uit het verleden (in casu een vorige legislatuur) kloppen dan ook helemaal niet.

Daarom blijft het Vlaams Belang achter de eis staan om een onderzoekscommissie naar onregelmatigheden binnen de dienst op te richten. Los daarvan zal het Vlaams Belang de komende weken en maanden middels een hele reeks aan interpellaties en vragen nog heel wat andere problemen en onregelmatigheden aan de top van de DBDMH blootleggen, die in het rapport van het Rekenhof niet aan bod komen.

Actiris wil 400.000 euro spenderen aan renovatie vergaderzaal in pas gerenoveerd gebouw. Vlaams Belang klaagt zoveelste verspilling van Brussels belastinggeld aan

geldkraanNet nu de Brusselse regering na het Samusocial-schandaal graag de mond vol heeft van ‘ethiek’ valt in de hoofdstad het ene lijk na het andere uit de kast. Zo was er vorige week reeds de vernietigende doorlichting door het Rekenhof van de DBDMH – de Brusselse brandweer. En vandaag blijkt dat Actiris maar liefst 400.000 euro wil spenderen aan de renovatie van een vergaderzaal in een…pas gerenoveerd gebouw.

Niet toevallig is ook Actiris stevig in handen van de Parti Socialiste. Directeur-Generaal is Grégor Chapelle, een Brussels PS-politicus die tevens ook bestuurder is van de linkse stichting “Ceci n’est pas une crise”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Blijkbaar neemt Chapelle de naam van zijn stichting wat te letterlijk. Wie 400.000 euro belastinggeld veil heeft voor de renovatie van een vergaderzaal voor 58 personen, in een pas voor 8 miljoen euro gerenoveerd gebouw (de Astrotoren), moet er inderdaad van overtuigd zijn dat er geen crisis is. Nochtans, zelfs voor een vertegenwoordiger van de gauche-caviar is dit een meer dan stevig prijskaartje. Blijkbaar heeft de PS na Mayeur en co haar lessen nog steeds niet getrokken.”

Zo worden er onder meer 26 bureautafels van 2.000 euro per stuk aangekocht, alsook een kunstwerk van 20.000 euro.

Het is nog maar de vraag wat Nelson Mandela – naar wie de vergaderzaal werd genoemd – hiervan zou gedacht hebben. Of misschien wil Actiris de zaal omdopen naar de Winnie Mandelazaal; die had er ook het handje van weg om geld dat bedoeld was voor de minderbedeelden te spenderen aan overbodige luxe.

Het Vlaams Belang zal dit zoveelste staaltje van verspilling van overheidsmiddelen alvast ter sprake brengen in het hoofdstedelijk parlement.

 

Censuur in het Brussels Parlement : vragen en interpellaties enkel als ze politiek-correct geformuleerd worden

Vlaams Belang protesteert tegen beknotting interpellatierecht parlementsleden

censuurBlijkbaar heeft de politiek-correcte kramp toegeslagen bij de Brusselse minister-voorzitter en de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ondanks eerder uitdrukkelijk protest tegen deze werkwijze werd op amper een goede week tijd opnieuw tot driemaal toe de titel van een vraag of interpellatie van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens “aangepast”.

Vorige week vrijdag protesteerde Dominiek Lootens tijdens de plenaire vergadering nog officieel tegen het feit dat zijn actualiteitsvraag mbt de vreemdelingenrellen werd omgevormd tot een vraag over de “incidenten”. Minister Vanhengel verklaarde toen dat minister-voorzitter Vervoort de titel had laten aanpassen, omdat die niet zou stroken met de realiteit.  Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het komt Vervoort niet toe om te bepalen welke titel een vraag mag dragen. Zeker niet omdat rellen met vreemdelingen nu eenmaal vreemdelingenrellen zijn, en geen ‘incidenten’.”

Ook de zitting voordien vond men het reeds nodig om in de titel van een vraag de term “migrantenrellen” te schrappen.

En morgen (6/12) staat een nieuwe vraag van Dominiek Lootens op de agenda. Ditmaal over Brusselse subsidies voor een tentoonstelling waar islamitische haatpropaganda wordt gepromoot. Nu werd de titel veranderd in een vraag over “de tentoonstelling ‘De Islam, ook onze geschiedenis’ ” (zie bijlage)

Het Vlaams Belang neemt het niet dat Vervoort en zijn diensten denken te moeten optreden als een soort Gedapo, een Gedachtepolitie die het nodig vindt om over iedere parlementaire vraag een politiek-correcte sausje te gieten. Op die manier wordt de Brusselse realiteit niet alleen geweld aangedaan, maar wordt ook het interpellatie- en controlerecht van de parlementsleden op een onaanvaardbare manier beknot.

Lootens zal dan ook een brief sturen naar parlementsvoorzitter Picqué om officieel protest aan te tekenen tegen deze manier van werken, en om te eisen dat er gestopt wordt met het censureren van parlementaire vragen.