Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'BHP'

Tag Archives: BHP

Advertenties

Respect voor de taalwet: één tegen allen

taalwetVandaag (10 juni) kwam het in het BHP  tot een stevig debat rond de taalwetgeving. Op een slinkse wijze wou de meerderheid een voorstel laten goedkeuren, waarin een verdere ondermijning van die taalwetgeving was verstopt. Dat was echter buiten het Vlaams Belang gerekend.

Een verslag van het debat vind je op http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2730158/2016/06/10/Bits-debat-over-naleving-taalwetgeving-in-Brussel.dhtml

Volgens CD&V’er Paul Delva zien we allemaal spoken, en zijn de cijfers van de vice-gouverneur (over de aanwervingen en benoemingen in strijd met de taalwet) volledig fout. Kortom: volgens Delva liegt de vice-gouverneur. Raar..is die vice-gouveneur dan geen partijgenoot van hem, en is die man niet de gewezen kabinetschef van ex-minister Brigitte Grouwels?

Volgens Open VLD’er René Coppens dan weer, is het debat irrelevant want de taalwet een federale bevoegdheid. Blijkbaar had de brave man niet door dat het debat niet ging over ‘de taalwet’ an sich, maar wel over de onwettige aanwervingen, en de weigering van de Brusselse regering om deze aanwervingen te vernietigen. Wel degelijk Brusselse bevoegdheid dus. Van een parlementslid zou je toch minstens mogen verwachten dat ze wéten waarvoor ze wel en niet bevoegd zijn.

Dat CD&V en Open VLD luid applaus kregen van de meest rabiate franskiljons van PS en FDF (enfin, DéFi) was alleszins heel veel zeggend!

Advertenties

Brusselse regering tracht taalwetgeving verder uit te hollen

 

chose

Taalwetgeving op zijn Brussels

 

Morgen (vrijdag 10 juni) bespreekt en stemt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een ontwerp van ordonnantie dat de procedures voor het gewoon administratief toezicht moet vereenvoudigen en versnellen. Op zich is daar uiteraard absoluut niets mis mee; integendeel. De afbouw van het goedkeuringstoezicht en de inkorting van de termijnen om sneller rechtszekerheid te creëren, zijn op zich goede principes.

Maar Brussel zou Brussel niet zijn, mocht er geen addertje onder het gras zitten. Want op een slinkse wijze tracht de regering via deze weg ook de bestaande taalwetgeving verder af te bouwen. Het toezicht op de gemeenten houdt namelijk ook een controle van de naleving van de taalwetgeving in bij de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van personeel. Taalwetten die door de 19 Brusselse gemeenten zonder enige uitzondering zeer fundamenteel met de voeten worden getreden.

En nu wil de hoofdstedelijke regering dus de gemeenten verder carte blanche geven om de taalwetten naar hartenlust te overtreden.

Het Vlaams Belang zal dan ook vol overtuiging tégen het ontwerp van ordonnantie stemmen. Ik roep alle Nederlandstalige verkozenen in het Brussels parlement uitdrukkelijk op om ook tegen te stemmen. De verdere ondermijning van de taalwetgeving en de afbouw van de rechten van Brusselse Vlamingen is totaal onaanvaardbaar. De Nederlandstalige parlementsleden die nog over een greintje zelfrespect beschikken, kunnen hier onmogelijk mee akkoord gaan!

Brusselse regering moedigt onverdoofd slachten verder aan

schaapvbNadat eerder een voorstel van het Vlaams Belang om het onverdoofd slachten in Brussel te verbieden door geen enkele partij werd gesteund – ook niet door Groen noch door N-VA – gaat Brussel vandaag opnieuw een stap verder in het aanmoedigen van het onverdoofd slachten.

Zo heeft Brussels Staatssecretaris voor Dierenmishandeling Bianca Debaets het initiatief genomen om mobiele slachtvloeren in te richten in speciaal ingerichte containers, in Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek en de stad Brussel. De Staatssecretaris trekt hiervoor maar liefst 225.000 euro uit, en verklaarde in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat het de bedoeling is dat hierdoor de capaciteit voor het onverdoofd slachten zou verhogen.

Hiermee doet de Staatssecretaris voor Dierenmishandeling net het omgekeerde van wat zou moeten gebeuren. In plaats van het onverdoofd slachten te ontmoedigen – laat staan te verbieden – wordt het in Brussel verder aangemoedigd.

Vlaams Belang is bijzonder ontgoocheld in de houding van Debaets en de CD&V, maar zal verder blijven initiatieven nemen om een eind te stellen aan deze barbaarse praktijken die onze samenleving onwaardig zijn.