Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'CD&V'

Tag Archives: CD&V

Advertenties

Formule E in Brussel: hoe wereldvreemd zijn Pascal Smet, Annemie Maes en Bianca Debaets?

formule-eWereldvreemd! Anders kan je de reactie van Groenen, socialisten en CD&V niet noemen. Zowel Annemie Maes (Groen) als Pascal Smet (SPa) als Bianca Debaets (CD&V) zijn naar eigen zeggen fel gekant tegen de organisatie van een wedstrijd van de Formule-E in Koekelberg.

De Formule-E is een race voor elektrische racewagens, met als doel de kwaliteit van elektrische motoren te verbeteren. Maar in hun pavloviaanse reactie tegen het woord ‘auto’ zijn de Groenen, socialisten en tsjeven daar dus tegen. Want van auto’s gaan de koeien stoppen met melk geven, iedereen weet dat.

Het past niet in Brussel, zo vinden Smet en Debaets. Wat kan in drukbewoond Monaco kan niet in Brussel natuurlijk. In Smets Brussel-mijn-dorp is er enkel plaats voor openluchtzwembaden en zielloze autoloze buurten waar de laatste handelaar moedeloos voor de laatste keer zijn rolluik naar beneden laat.

En dan is er  Bianca Debaets. Staatssecretaris van dierenmishandeling en berucht voor haar kerstboomfobie. Een race gaat mensen aanzetten tot sneller rijden, zo orakelt ze. Wel ja.. alsof je in Brussel überhaupt sneller KAN rijden door alle files.

Misschien direct de 20km loopwedstrijd van Brussel verbieden ook. Want daarvan gaan mensen midden op straat lopen.

Zouden deze drie wereldvreemde figuren wel weten wat Formule-E eigenlijk is? Of hebben ze ergens in een persbericht het woord ‘auto’ en ‘Brussel’ samen gelezen, en dan maar – tuk op ieder regeltje persaandacht – direct de gazet opgebeld om hun dagelijkse klaaglitanie af te steken. Of zouden ze écht tegen elektrische wagens zijn?

 

UPDATE 15.00 uur: en ja hoor, ook de N-VA is tegen. Volgens Karl Vanlouwe kan zo’n evenement niet in ‘de groene long’ van Brussel. Angst voor de uitlaatgassen van elektrische wagens?

Advertenties

Taalwetgeving in Brussel: voor CD&V en co niet meer dan een vodje papier

grouwels-picque

Grouwels, even Vlaamsvoelend als PS’er Picqué

Naar aanleiding van een recent debat in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd vandaag in diezelfde VGC gestemd over een motie van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens, waarin er bij de Brusselse en bij de federale overheid wordt op aangedrongen om de taalwetten in Brussel na te leven. Niets meer, niets minder.

Op zich is het al erg dat men het naleven van de wet moet gaan vragen via parlementaire moties. Dat ministers en parlementairen bij aanvang van hun mandaat een eed afleggen waarin ze beloven de wetten na te leven is – zeker wanneer het de taalwetten betreft – blijkbaar enkel maar voor de schone schijn.

Dominiek Lootens riep op om vanuit de Vlaamse partijen in Brussel een motie te steunen waarin slechts gevraagd wordt de taalwetten na te leven. Maar behalve de N-VA bleek niemand in de VGC de moed te hebben deze motie ook effectief te steunen.

Dominiek Lootens: Vooral de houding van de Brusselse CD&V en “Meer Brigitte, minder Frans” Grouwels is werkelijk beneden alle peil. Zo stelde Grouwels dat de niet-naleving van de taalwetten weliswaar een zeer ernstig probleem is en blijft, maar dat gewoon een motie stemmen onvoldoende is om de Brusselse regering tot betere gedachten te bewegen. Hoe hypocriet kan men zijn? De CD&V zit al sedert mensenheugenis in de Brusselse en federale regering, en heeft daar nog nooit de problematiek van de taalwetgeving aangekaart. Zelfs in de VGC was de CD&V voortrekker om een diepgaand debat hierover van de parlementaire agenda te weren. Zelf decennialang niets doen, en dan komen verklaren dat wanneer iemand wél een initiatief neemt, het onvoldoende is. Ge moet maar durven. Of in de taal van CD&V Brussel : faut le faire!”

Voor de volledigheid ook nog even meegeven dat uiteraard ook Open VLD, Groen en SPa tegen de motie van Vlaams Belang stemden. Maar aangezien geen enkele van deze partijen in Brussel ooit ook maar één greintje bewijs heeft geleverd van enige Vlaamsvoelendheid, zal dat niemand meer verbazen.

Brusselse Hoofdstedelijke Regering : geen visie, geen ambitie, geen leiderschap (en dat zegt zelfs regeringspartij CD&V….)

Het Vlaams Belang is weinig onder de indruk van de eerder nietszeggende beleidsverklaring die Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort en zijn kibbelende ploeg vandaag voorstelde.

Op geen enkel moment weet de hoofdstedelijke regering een antwoord te bieden op de echte uitdagingen die zich stellen in de hoofdstad. Eén van de uitdagingen waar Brussel voor staat, is de ongebreidelde bevolkingsexplosie die op ons afkomt, met alle gevolgen van dien.

In een projectie van vorig jaar ging het Planbureau uit van een groei van 27 procent tegen 2060 voor het Brussels Gewest. Daardoor zou de Brusselse bevolking in totaal anderhalf miljoen zielen gaan tellen. Reken daarbij ook nog eens de opeenvolgende tsunami’s van illegalen en zogenaamde vluchtelingen die het Europese continent overspoelen, en die door het veel te lakse Belgische beleid ter zake massaal hun weg vinden naar Brussel, en we kunnen inderdaad wel spreken van een ongecontroleerde bevolkingsexplosie.

Vandaag anno 2016 staan er reeds meer gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, dan dat er überhaupt sociale woningen in het gewest zijn. Dat is de schrijnende realiteit in de zogenaamde hoofdstad van Europa! Maar Vervoort en co hebben geen enkel duidelijk plan om op vlak van huisvesting de bevolkingsgroei op te vangen. Net zomin als hij dat heeft op het vlak van bvb kinderopvang, medische hulp, fiscaliteit, werkgelegenheid of mobiliteit.  Mag het dan verbazen dat uit de halfjaarlijkse barometer van Beci blijkt dat van de bevraagde ondernemers liefst 90% van de respondenten aangaf ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over zowel de Brusselse als de federale regering? Met zo een buis hebben deze beide regeringen zelfs geen recht op een tweede zit!

 

Het is dan ook weinig verwonderlijk dat nog maar halfweg de legislatuur de samenhang in de hoofdstedelijke regering reeds volledig zoek is.  Vandaag nog maar verweet de Brusselse CD&V – nochtans partner in de hoofdstedelijke regering – minister-voorzitter Vervoort een totaal gebrek aan leiderschap en ambitie.

Wanneer zelfs de regeringspartijen zélf geen vertrouwen meer hebben in de Brusselse minister-voorzitter kan Vervoort toch moeilijk van de oppositie verwachten dan zij hem wél dat vertrouwen zullen schenken?

Respect voor de taalwet: één tegen allen

taalwetVandaag (10 juni) kwam het in het BHP  tot een stevig debat rond de taalwetgeving. Op een slinkse wijze wou de meerderheid een voorstel laten goedkeuren, waarin een verdere ondermijning van die taalwetgeving was verstopt. Dat was echter buiten het Vlaams Belang gerekend.

Een verslag van het debat vind je op http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2730158/2016/06/10/Bits-debat-over-naleving-taalwetgeving-in-Brussel.dhtml

Volgens CD&V’er Paul Delva zien we allemaal spoken, en zijn de cijfers van de vice-gouverneur (over de aanwervingen en benoemingen in strijd met de taalwet) volledig fout. Kortom: volgens Delva liegt de vice-gouverneur. Raar..is die vice-gouveneur dan geen partijgenoot van hem, en is die man niet de gewezen kabinetschef van ex-minister Brigitte Grouwels?

Volgens Open VLD’er René Coppens dan weer, is het debat irrelevant want de taalwet een federale bevoegdheid. Blijkbaar had de brave man niet door dat het debat niet ging over ‘de taalwet’ an sich, maar wel over de onwettige aanwervingen, en de weigering van de Brusselse regering om deze aanwervingen te vernietigen. Wel degelijk Brusselse bevoegdheid dus. Van een parlementslid zou je toch minstens mogen verwachten dat ze wéten waarvoor ze wel en niet bevoegd zijn.

Dat CD&V en Open VLD luid applaus kregen van de meest rabiate franskiljons van PS en FDF (enfin, DéFi) was alleszins heel veel zeggend!