Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'Debaets'

Tagarchief: Debaets

Campagne die vreemdelingen moet mobiliseren voor Brusselse gemeenteraadsverkiezingen onaanvaardbaar voor Vlaams Belang

stemrechtVoelen de traditionele partijen in Brussel de verkiezingsbui al hangen? Het is een terechte vraag nu blijkt dat de Brusselse regering meer dan 180.000 euro heeft vrijgemaakt om vreemdelingen te mobiliseren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Er zal een informatieprocedure voor de niet-Belgische kiezers worden uitgewerkt”, staat te lezen in de toelichting van de begroting voor het jaar 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is kiesgerechtigde vreemdelingen in Brussel “alle nuttige toelichting te verstrekken betreffende hun stemrecht en de formaliteiten die ze moeten vervullen om als kiezer te worden ingeschreven”.

Dit waarschijnlijk omdat in het verleden reeds gebleken is dat vreemdelingen nu eenmaal niet warm lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Vlaams Belang heeft alvast stevige bedenkingen bij dit initiatief, los nog van het feit dat het vreemdelingenstemrecht voor de Vlaams-nationalistische partij al helemaal niet door de beugel kan. Dat er belastinggeld wordt geschonken  aan privé-verenigingen met het oog op de organisatie van specifiek naar vreemdelingen gerichte infocampagnes rond de gemeenteraadsverkiezingen, zonder dat daar enige ernstige parlementaire controle op kan uitgevoerd worden, doet alvast vrezen dat het inderdaad het enige doel van de campagne is om allochtone kiezers te overtuigen op de vnl Franstalige machtspartijen te stemmen. Het stoort de Nederlandstalige regeringspartijen daarbij blijkbaar niet dat ze op die manier verder meewerken aan de verdere minorisering van de Nederlandstaligen in de hoofdstad.

Het is ook nog maar de vraag waarom er een specifieke campagne naar vreemdelingen toe moet komen. Het aantal blanco en ongeldige stemmen en het aantal niet opgedaagde kiezers bij verkiezingen in Brussel ligt steeds bijzonder hoog. Dat er geen campagne komt om ALLE Brusselaars te overtuigen van het nut van hun stem, maar wel een campagne om enkel allochtone kiezers aan te spreken, is opnieuw een sterk staaltje van omgekeerd racisme in Brussel.  Of zou deze informatiecampagne het ironische hoogtepunt vormen van de wereldvreemde anti-racisme campagne van Staatssecretaris Debaets waarin clichés zogezegd worden ‘omgekeerd’?

Anti-racismecampagne Brusselse regering: wereldvreemd!

boek fdwEen trein die terugkwam uit Walibi, waarop allochtone relschoppers reizigers terroriseerden en met de noodrem speelden. Een straat in Anderlecht waar Syriërs en allochtone buurtbewoners massaal op de vuist gaan. Een wijk in datzelfde Anderlecht waar lijnbussen onder vuur worden genomen. Een straat in Brussel-centrum waar na een voetbalmatch van de Marokkaanse nationale ploeg honderden jonge criminelen auto’s in brand steken, winkels vernielen en plunderen en trachten huizen in de fik te zetten. En dat alles op nog geen twee weken tijd.

Maar hét probleem in Brussel is natuurlijk het racisme, zo blijkt uit de eerder wereldvreemde campagne die de Brusselse regering en Staatssecretaris Debaets deze week op poten hebben gezet. Met een affiche- en socialemedia campagne en een speciale website wil Debaets oproepen om gevallen van racisme te melden bij UNIA.

In plaats van een zoveelste campagne waarbij de autochtone Brusselaar gemakshalve wordt weggezet als racist zou de Brusselse regering het geld hiervoor beter besteden aan enerzijds het wegwerken van het taalracisme waar ze zelf hoofdverantwoordelijke voor is, en anderzijds aan maatregelen om de wederkerende migrantenrellen in Brussel te voorkomen.

Want de meest geïnstitutionaliseerde vorm van racisme in Brussel is inderdaad het anti-Vlaams racisme waar de Brusselse regering zelf vol goesting aan meewerkt. De jaarlijkse rapporten van de Brusselse vice-gouverneur bewijzen dit keer op keer. En laat dit taalracisme nu net het soort van racisme zijn waar UNIA weigert tegen op te treden, en waar ook de hele campagne van de Brusselse regering opnieuw met geen woord over rept.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep alle Brusselse Vlamingen en alle Nederlandstalige bezoekers van de hoofdstad op om massaal hun ervaringen met het Brusselse taalracisme door te sturen naar UNIA. Nederlandsonkundige loketbediende bij de MIVB? Klacht indienen! Niet in het Nederlands geholpen in een Iris-ziekenhuis? Klacht bij UNIA indienen. Misschien dat het overgesubsidieerde UNIA op die manier er alsnog in zal slagen om nuttig werk te verrichten.”boek fdw

Brussel hoofdstad van het onverdoofd slachten

ons-gedacht-onverdoofd-slachten

Nu het onverdoofd slachten eindelijk in Vlaanderen zal worden verboden – weliswaar slechts vanaf 2019 – dreigt Brussel de hoofdstad van het onverdoofd slachten te worden. Door de laksheid en traagheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en bevoegd Staatssecretaris Debaets (CD&V) alsmede door de onwil van die Brusselse partijen die massaal rekenen op stemmen vanuit de moslimgemeenschap blijkt er in Brussel maar geen beweging te komen in het dossier.

De vrees bestaat dan ook dat moslims en joden vanuit Vlaanderen binnenkort massaal naar Brussel afzakken om daar hun offerdieren nog onverdoofd te laten afslachten. Het Vlaams Belang roept de hoofdstedelijke regering daarom  op om onverwijld werk te maken van een algemeen en direct verbod op het onverdoofd afslachten van dieren op Brussels grondgebied.

Het Vlaams Belang neemt ook akte van de verklaringen van Brussels parlementslid Maes (Groen) die vandaag nog stelde : “Geen enkele reden mag dierenleed vergoelijken: noch religie, noch economie”.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Ik geef collega Maes ter zake 100% gelijk, en wil daar nog aan toevoegen dat ook het cordon sanitaire het dierenleed niet mag vergoelijken. Het is dan ook bijzonder jammer dat deze legislatuur Groen in het Brussels Parlement tégen een verbod op onverdoofd slachten stemde – een voorstel dat door het Vlaams Belang werd ingediend.” Was het Groen en de Brusselse regering écht menens geweest, dan was dit verbod in Brussel op aangeven van het Vlaams Belang al lang gestemd.

Nieuwe website Brussels Parlement mooi tweetalig: Frans en koeterwaals

websiteWie in Brussel surft naar de vernieuwde website http://www.parlement.brussels komt terecht op een eentalig Franstalige website, waar zelfs de ‘NL’ knop om naar de Nederlandstalige versie te gaan (http://www.parlement.brussels/?lang=nl) weggestopt is. Dit terwijl de Brusselse regering zeer goed weet dat zulks regelrecht indruist tegen de geest van de taalwetgeving die stelt dat de onthaalpagina tweetalig dient te zijn, waarna de bezoeker zijn taalkeuze kan maken.

Eenmaal op de Nederlandstalige versie is het al evenzeer huilen met de pet op. Zo krijgt de bezoeker een overzicht van “VANDAAG’S VERGADERINGEN”.  Ook de titel “Actualiteiten van de parlementaire werkzaamheden” lijkt meer op koeterwaals dan op Nederlands. De mailadressen van de Nederlandstalige fracties op de site worden allen ingevuld met de Franstalige @parlbru.irisnet extensie ipv met de Nederlandstalige @bruparl.irisnet extensie, en ga zo maar door. Om nog maar te zwijgen over alle dode links op de pagina.

Kortom: blijkbaar werd de nieuwe website gelanceerd zonder dat deze eerst eens door een Nederlandstalige werd nagekeken. Werken er bij Irisnet of in het Hoofdstedelijk Parlement dan geen Nederlandstaligen?

Het kunnen allemaal wel details lijken, maar voor het Vlaams Belang is het helaas een zoveelste bewijs dat de Brusselse overheid het niet al te nauw neemt met de taalwet, en het Nederlands als ondergeschikt blijft beschouwen. En dat de Vlaamse (?) excellenties er voor spek en bonen bij zitten.

Vrijdag zal Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens hierover alvast de nodige vragen stellen aan Staatssecretaris Debaets – verantwoordelijk voor informatica en digitalisering.

 

Jaarlijks meer dan 1400 katten geëuthanaseerd in Brussel. Tijd voor verplichte sterilisatie van katten!

katDe verplichte sterilisatie van katten laat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helaas nog steeds op zich wachten.  Elk jaar stijgt de kattenpopulatie in België met 6%.

Jammer genoeg stijgt het aantal achtergelaten katten verhoudingsgewijs met het aantal geboorten. Hierdoor zijn de dierenasielen verplicht per jaar zowat 15.000 katten voor wie ze geen nieuw baasje konden vinden te laten inslapen. Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens stelt vast dat het in Brussel helaas niet anders is.

In 2016 werden in totaal 2370 volwassen katten en 1421 kittens opgevangen in de Brusselse asielen. Daarvan werden 904 volwassen katten en 521 kittens geëuthanaseerd.

1499 volwassen katten en 768 kittens vonden (nadat ze in het asiel werden gesteriliseerd) gelukkig wel een nieuw baasje.

De verplichting op sterilisatie van katten in Brussel werd eind oktober 2015 nochtans met veel poeha aangekondigd door de hoofdstedelijke regering, maar anderhalf jaar later wachten dierenvrienden nog steeds op een concreet initiatief ter zake. Sommige gemeenten nemen weliswaar zelf reeds maatregelen (Anderlecht betaalt particulieren de sterilisatie van katten terug, Schaarbeek geeft een premie) maar het Gewest met Staatssecretaris Debaets blijven in deze nog steeds schromelijk in gebreke.

 

(cijfers: vraag nummer 285 van Dominiek Lootens aan Staatssecretaris Debaets).

Verbod op dwangvoederen van ganzen in Brussel: schone schijn om wanbeleid regering te verdoezelen

Foie grasHet Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van het verbod dat de hoofdstedelijke regering wil instellen op het dwangvoederen van ganzen.

De Brusselse regering heeft daarover een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd. Met dit voorstel wil de hoofdstedelijke regering en Staatssecretaris Debaets (CD&V) de schijn opwekken dat ze een diervriendelijk beleid voeren.  Helaas is het voorstel niet meer dan schone schijn, om de aandacht weg te leiden van het feit dat het onverdoofd afslachten van dieren in Brussel nog steeds zonder probleem mag.

Nochtans is het onverdoofd slachten in Brussel wél een reëel probleem, aangezien jaarlijks duizenden dieren op deze manier de keel wordt overgesneden. Daarentegen is er in Brussel.. GEEN ENKELE ganzenkweker actief.

Het verbod op dwangvoederen van ganzen in Brussel is dus even effectief als een verbod op het aanmeren van onderzeeboten op de Grote Markt.

Indien het de hoofdstedelijke regering echt menens is met een diervriendelijk beleid, stelt ze onverwijld een verbod in op het onverdoofd slachten. Zo lang dat niet gebeurt zijn dit soort van initiatieven gewoonweg lachwekkend.

Brusselse regering of de NV reisbureau Vervoort?

rudisreizenLuxereizen van hoofdstedelijke excellenties kosten belastingbetaler handen vol geld

De bevolking moet dan wel de broeksriem aanhalen, de Brusselse hoofdstedelijke regering blijft zichzelf jaar na jaar rijkelijk belonen met luxereisjes waar de meesten enkel maar van kunnen dromen.

Zo gaf de hoofdstedelijke regering vorig jaar (Oktober 2015 tot oktober 2016) meer dan 150.000 euro uit aan reizen. Vooral minister-voorzitter Rudi Vervoort (PS), Staatssecretaris Debaets (CD&V) en minister Fremault (cdH) kijken niet op een euro meer of minder in hun globetrotterij. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

Minister Fremault joeg er op een jaar tijd een dikke 22.000 euro door (onder meer Quebec en Rabat), terwijl Staatssecretaris Debaets meer dan 26.000 euro spendeerde aan tripjes naar Mexico, New York en Kinshasa. Maar de grootste sier werd gemaakt door Rudi Vervoort die op één jaar tijd bijna 70.000 euro aan reizen spendeerde, van Cannes, Londen en Genève tot Tokyo. Sedert het begin van de legislatuur mocht hij reeds 13 maal de valiezen pakken, voor goed 120.000 euro. Favoriete bestemmingen van Vervoort: Peking (2 maal), Japan (2 maal) en Cannes (maar liefst 4 maal).

 

Opvallend: reizen met de trein is niet al te vaak aan onze excellenties besteed. Ook naar Cannes gaat het steevast met het vliegtuig. En al evenzeer opvallend: er wordt niet op een euro meer of minder gekeken. De dames en heren excellenties van NV Reisbureau Vervoort vliegen uiteraard meestal in businessclass, en kunnen hun ministeriële hoofd ook vaak te rusten leggen in luxekamers. Economy class vliegen en standaard hotel kamers zijn uiteraard maar minnetjes; zeker wanneer alles toch betaald wordt met belastinggeld.

Om tenslotte even de groene praatjes van de dames en heren excellenties over lage emissiezones en autovrije binnenstad te kaderen: via de website greentripper.org werd berekend dat één jaar snoepreisjes van de hoofdstedelijke regering verantwoordelijk is voor de uitstoot van zowat 50.000 kilogram co2.

Formule E in Brussel: hoe wereldvreemd zijn Pascal Smet, Annemie Maes en Bianca Debaets?

formule-eWereldvreemd! Anders kan je de reactie van Groenen, socialisten en CD&V niet noemen. Zowel Annemie Maes (Groen) als Pascal Smet (SPa) als Bianca Debaets (CD&V) zijn naar eigen zeggen fel gekant tegen de organisatie van een wedstrijd van de Formule-E in Koekelberg.

De Formule-E is een race voor elektrische racewagens, met als doel de kwaliteit van elektrische motoren te verbeteren. Maar in hun pavloviaanse reactie tegen het woord ‘auto’ zijn de Groenen, socialisten en tsjeven daar dus tegen. Want van auto’s gaan de koeien stoppen met melk geven, iedereen weet dat.

Het past niet in Brussel, zo vinden Smet en Debaets. Wat kan in drukbewoond Monaco kan niet in Brussel natuurlijk. In Smets Brussel-mijn-dorp is er enkel plaats voor openluchtzwembaden en zielloze autoloze buurten waar de laatste handelaar moedeloos voor de laatste keer zijn rolluik naar beneden laat.

En dan is er  Bianca Debaets. Staatssecretaris van dierenmishandeling en berucht voor haar kerstboomfobie. Een race gaat mensen aanzetten tot sneller rijden, zo orakelt ze. Wel ja.. alsof je in Brussel überhaupt sneller KAN rijden door alle files.

Misschien direct de 20km loopwedstrijd van Brussel verbieden ook. Want daarvan gaan mensen midden op straat lopen.

Zouden deze drie wereldvreemde figuren wel weten wat Formule-E eigenlijk is? Of hebben ze ergens in een persbericht het woord ‘auto’ en ‘Brussel’ samen gelezen, en dan maar – tuk op ieder regeltje persaandacht – direct de gazet opgebeld om hun dagelijkse klaaglitanie af te steken. Of zouden ze écht tegen elektrische wagens zijn?

 

UPDATE 15.00 uur: en ja hoor, ook de N-VA is tegen. Volgens Karl Vanlouwe kan zo’n evenement niet in ‘de groene long’ van Brussel. Angst voor de uitlaatgassen van elektrische wagens?

Campagne ‘Racisme Game Over’ : goede zaak! Of toch niet?

gameoverRacisme Game Over’ zo heet een nieuwe campagne van de traditionele vakbonden en de Brusselse Staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). Met de campagne wil men naar eigen zeggen een vuist maken tegen het racisme op de Brusselse werkvloer.

Een campagne die meer dan nodig is, want uit recente cijfers die het Vlaams Belang kon inkijken blijkt inderdaad dat Nederlandstaligen in Brussel zeer sterk worden gediscrimineerd bij aanwervingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Zo moet minstens 25% van de aanwervingen voorbehouden worden per taalgroep. In concreto hebben Nederlandstaligen dus recht op 25% van de aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Uit het recentste taalrapport van de Brusselse vicegouverneur blijkt echter dat Nederlandstaligen nauwelijks of niet aan de bak komen bij deze overheidsdiensten. In 2015 ging bij de gemeenten nauwelijks 13,2% van de betrekkingen naar Nederlandstaligen; bij de OCMW’s zelfs niet eens 4,1%! Cijfers die dus zeer ver af liggen van de wettelijke minima van 25%.

Bij het Brusselse OCMW bijvoorbeeld gingen amper 2 van de 136 aanstellingen in 2015 naar Nederlandstaligen. Etterbeek deed het zo mogelijk nog slechter met welgeteld één Nederlandstalige op 138 aanstellingen. Bij de OCMW’s van bvb Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe of Vorst werd er vorig jaar zelfs geen enkele Nederlandstalige aangeworven.

Een campagne tegen de discriminatie van Nederlandstaligen op de werkvloer is dus dringend nodig – alhoewel het te betwijfelen valt dat de traditionele vakbonden (die zich zelf met de regelmaat van de klok schuldig maken aan discriminatie door Vlaams-nationalisten uit de vakbonden uit te sluiten) en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich hiervan ook maar iets zouden aantrekken.

Illegaal thuisslachten in Brussel weer in opmars

offerfeestIeder offerfeest opnieuw worden de moslims in Brussel met belastinggeld in de watten gelegd. Zo organiseert het Gewest de slachting (onverdoofd uiteraard, met dank aan Staatssecretaris voor Dierenmishandeling Debaets – CD&V) en het transport van de schapen.

Toch stellen we vast dat ondanks die inspanningen het thuisslachten (letterlijk het schaap in de badkuip met een al-dan-niet bot mes de keel over kerven) in Brussel blijft toenemen. Niet verwonderlijk, aangezien het Brussels Gewest dat illegaal thuisslachten jarenlang heeft aangemoedigd door overal in de stad containers te plaatsen waarin het slachtafval van deze illegale slachtingen kon worden gedumpt.

Dat het thuisslachten toeneemt kunnen we afleiden uit het aantal schapenkarkassen dat her en der gewoon op de stoep van de straat wordt gedumpt.

Na het offerfeest zijn in Schaarbeek voorlopig al 72 schapenkarkassen gevonden. Dat zijn er meer dan zowel de veertig gevonden karkassen in 2013 als de iets minder dan veertig in 2014. En volgens het kabinet van de burgemeester zal dat aantal nog toenemen :  “Meer recente cijfers heb ik nog niet, maar dat aantal zal nog toenemen. Er zijn vast mensen die nog schapenresten hebben zitten in hun diepvriezer.”

Het ophalen en verwerken van deze karkassen kost de belastingbetaler opnieuw handen vol geld.

Maandag (19-9) zal ik hierover in het Brussels Parlement dan ook Staatssecretaris Laanan interpelleren!