Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'fundamentalisme'

Tag Archives: fundamentalisme

Advertenties

Vlaams Belang roept op de ‘Moslimbeurs’ te Brussel te verbieden

Moslimbeurs wel degelijk extremistisch


Uit een recent rapport van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Ocad) blijkt dat de zogenaamde ‘Moslimbeurs’ in Brussel wel degelijk een fundamentalistisch evenement is. Vlaams Belang roept de stad Brussel, de Brusselse regering én minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon dan ook op om het evenement voortaan niet meer te laten plaatsvinden.

Nadaanslagat de bewering van het Vlaams Belang dat de Grote Moskee van Brussel een verspreidingscentrum van radicaal islamisme zou zijn werd bevestigd, blijkt nu ook dat onze vermoedens over de zogenaamde ‘Moslimbeurs’ in Brussel correct zijn.

Volgens Ocad blijkt immers dat er op deze ‘Moslimbeurs’ uitsluitend publicaties te vinden zijn met een salafistische inslag. Vlaams Belang kaartte het extremistische karakter van deze beurs reeds verschillende malen aan en trachtte een aantal keer een manifestatie tegen deze beurs op poten te zetten, maar werd daarbij telkens gedwarsboomd door het Brussels stadsbestuur. Steeds motiveerden de Brusselse coryfeeën hun verbod “omwille van veiligheidsredenen”.

Als de Brusselse PS echt met de veiligheid was begaan, dan had ze zelf actie ondernomen tegen extremisten die oproepen tot het plegen van zelfmoordaanslagen in niet-islamitische landen, in plaats van ze ongestoord hun boodschap te laten verkondigen in Brussel. We hebben er de resultaten van gezien. Ik zal de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort hierover dan ook interpelleren.

Vlaams Belang wil geen halve maatregelen en roept de stad Brussel, de Brusselse regering én minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon op om eindelijk de juiste conclusies te trekken en dit evenement in de toekomst niet meer te laten plaatsvinden. “Wie na de gebeurtenissen van vorig jaar nog vrij spel geeft aan moslimextremisme, is medeverantwoordelijk voor de gevolgen,” aldus Bob De Brabandere (voorzitter Vlaams Belang Brussel-19).

Advertenties

Vlaams Belang roept alle Brusselse gemeenten op om voorbeeld Brussels schepen Courtois te volgen

Respect is geen eenrichtingsstraat

Vlaams Belang roept alle Brusselse gemeenten op om voorbeeld Brussels schepen Courtois te volgen

 

handshake

Het gebrek aan respect van islamieten is helaas niets nieuws

Terwijl islamitische terroristen in Berlijn opnieuw dood en vernieling zaaiden, protesteerden tijdens de Brusselse gemeenteraad enkele vnl islamitische “jongeren” tegen wat ze de religieuze onderdrukking door Stad Brussel noemen.

In Brussel weigert de bevoegde schepen namelijk nog langer huwelijken te voltrekken wanneer de bruid en/of bruidegom niet de nodige beleefdheid kan opbrengen om de schepen de hand te schudden. Dat gebrek aan elementaire beleefdheid komt voort uit religieuze overtuigingen waarbij islamitische vrouwen een man geen hand geven, en islamitische mannen een vrouw weigeren de hand te schudden.

De islamitische manifestanten zetten zich af tegen wat ze noemen “een gebrek aan respect ten opzichte van mensen die ervoor gekozen hebben om hun religie openbaar te manifesteren”. De wereld op zijn kop natuurlijk, en dat niet voor het eerst. Voor heel wat islamieten lijkt respect slechts een eenrichtingsstraatje te zijn, waarbij het voor hen absoluut niet nodig is om zelf ook maar een greintje respect op te brengen voor de waarden en tradities van onze samenleving, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, enzoverder.

Het Vlaams Belang steunt in deze dan ook de Brusselse schepen Courtois, die terecht eist dat de bruidsparen inderdaad zelf het nodige respect zouden opbrengen voor zijn ambt en voor onze waarden en cultuur.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep dan ook alle Brusselse gemeenten op om het voorbeeld van Brussel Stad te volgen. Islamitische bruidsparen die het nodige respect voor onze samenleving niet kunnen opbrengen, gaan maar beter huwen in islamitische landen waar zulk gedrag blijkbaar nog steeds wordt getolereerd. Meer nog: wat het Vlaams Belang betreft zou IEDERE ambtenaar – of het nu een schepen of een loketbeambte is – die geconfronteerd wordt met personen die (om welke reden dan ook) weigeren het nodige respect op te brengen het recht moeten hebben om deze personen niet verder te helpen.”

Grote Moskee Brussel, of hoe de N-VA steeds meer op de PS begint te gelijken

VBJ020412_9

Vlaams Belang waarschuwt al jaren voor de rol van de Grote Moskee in de radicalisering van moslims in dit land

De Grote Moskee in Brussel of het ICC (Islamitisch Cultureel Centrum) en zijn tentakels, zoals de Moslim Wereld Liga, spelen een belangrijke rol in de groei en verspreiding van de orthodoxe islam in Brussel en daarbuiten. Ze injecteren verwerpelijke islamitische ideeën in onze samenleving. Middels de buitenlandse financiering en connecties, de moskee, de imams, de leerkrachten Arabisch en islam, het eraan gelieerde Europees instituut voor Theologie en de Al Ghazali-school, het begeleiden van vele bekeringen, het verspreiden van Korans en shariaboeken, het afsluiten van religieuze huwelijken enzovoort, zijn de Grote Moskee en zijn islamitische organen invloedrijke islamiseringsvehikels. Het Vlaams Belang zegt dat al decennia, maar werd steevast genegeerd of weggelachen.

Maar nadat het Vlaams Belang jaren geleden reeds als eerste aan de alarmbel trok, beginnen nu ook de andere Vlaamse én Franstalige partijen in te zien dat er één en ander loos is met de Grote Moskee in Brussel. De door de Saoedi’s betaalde en gecontroleerde moskee is gekend als broeihaard van moslimextremisme, op een boogscheut van het politieke hart van Europa.

Zelfs socialisten als Yamila Idrissi beginnen nu eindelijk – doch rijkelijk laat – te erkennen dat de Grote Moskee een nefaste rol speelt in het islamextremisme in dit land. http://www.demorgen.be/binnenland/-grote-moskee-brussel-is-broeihaard-van-extremistische-islam-ba0e579c/

En op de website van NVA’er Peter De Roover lezen we: “De uitlatingen van de Brusselse minister-president Vervoort over de radicale vanuit Saudi-Arabië geïnspireerde islam en de Grote Moskee wijzen op een voortschrijdend inzicht dat wij alleen maar kunnen toejuichenhttp://www.peterderoover.be/in-de-pers/peter-de-roover-vervoorts-%E2%80%98chez-nous-c%E2%80%99est-fini%E2%80%99-vast-n-va-visie-mooi-sam

Helaas is het bij de N-VA echter zoals steeds een verhaal van veel blabla, maar geen daden. Want is het niet aan de federale regering, en dus ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, om op te treden tegen dit haatpaleis in Brussel? En is die minister niet De Roovers partijgenoot Jan Jambon?

Maar wat wist Jambon gisteren (26 juni) te vertellen op RTL : “Op dit moment stelt zich geen groot probleem van radicalisering in de Grote Moskee in het Jubelpark in Brussel” http://www.rtl.be/info/belgique/politique/jan-jambon-devoile-ses-informations-sur-les-mosquees-il-n-y-a-pas-de-grand-probleme-de-radicalisation-video–829955.aspx

Kortom: met deze N-VA wordt het probleem van het islamfundamentalisme aangepakt door de grote mond van De Roover, in plaats van door de Staatsveiligheid en de politiediensten van Jambon. En zo wordt het verschil tussen de N-VA en de PS dag na dag kleiner.