Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'geweld'

Tagarchief: geweld

Geweld in Anderlechtse wijk Peterbos: tijd voor een harde aanpak

20110513spandoekcriminaliteitHet Vlaams Belang vraagt actie nadat drie controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gisterenavond omstreeks 20.30 uur in de Anderlechtse wijk Peterbos werden aangevallen door “jongeren”.  Het incident deed zich voor toen op een bus enkele “jongeren” gecontroleerd werden op hun vervoerbewijzen. De drie controleurs dienden voor verzorging overgebracht te worden naar het ziekenhuis, maar geen van de daders werd opgepakt.

De Anderlechtse wijk in kwestie staat al langer bekend als een probleemwijk. Deze week nog verscheen in het Nieuwsblad (maandag 23/4) een artikel over hoe politiemensen in de wijk steevast worden aangevallen door dezelfde eufemistisch genoemde “jongeren”. In datzelfde artikel noemt de Anderlechtse burgemeester hen bijna liefkozend “kleine boefjes”. Nochtans is dit soort van gratuit en zwaar geweld wel veel meer dan wat deugenieterij, en zou een sterker signaal vanwege de burgemeester meer dan gewenst zijn.

Het Vlaams Belang vraagt dat er met harde hand zou worden opgetreden tegen de bendes die de wijk onleefbaar maken. De tijd van een aai over de bol en een goed gesprek is al lang voorbij. Een vaste wijkpost met 20 agenten, zoals aangekondigd, is een goed begin. Het wordt echter ook hoog tijd dat de Brusselse parketten ook hun verantwoordelijkheid opnemen. De weinig indrukwekkende werkstraffen die de Brusselse correctionele rechtbank vorige week uitsprak tegen de criminelen die na de voetbalwedstrijd Ivoorkust-Marokko van vorig jaar lelijk huishielden in de hoofdstad waren alvast een zoveelste signaal dat gratuit geweld in de hoofdstad al lang niet meer streng bestraft wordt.

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens vrijdag minister Smet interpelleren over het geweld tegen de MIVB-controleurs van vorige week, en zal hij er op aandringen om de controles in de ‘hete’ wijken nog verder op te voeren.

Ondanks brandstichting en aanval op brandweer slechts lichte werkstraffen – Vlaams Belang betreurt lakse houding Brusselse rechtbanken

kromspraakHet Vlaams Belang is niet te spreken over de uitspraak van de Brusselse correctionele rechtbank om de criminelen die na de voetbalwedstrijd Ivoorkust-Marokko van vorig jaar lelijk huishielden in de hoofdstad slechts een werkstraf op te leggen.
De gepleegde wandaden waren nochtans niet gering. Zo werd bij nacht in een bewoond pand brand gesticht, en mag het een wonder heten dat er geen slachtoffers vielen. Ook werden brandweerlieden bij de uitoefening van hun taak fysiek aangevallen.

Door de daders slechts te veroordelen tot een werkstraf geeft de rechtbank in haar wereldvreemd vonnis aan dat deze feiten blijkbaar helemaal niet zo zwaar doorwegen. De uitspraak is dan ook een slag in het gezicht van de slachtoffers van de zware rellen, én een slag in het gezicht van alle brandweermannen en andere hulp- en ordediensten.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “We stellen vast dat de rechtbanken in Brussel steeds vaker lichte werkstraffen uitspreken voor nochtans zwaarwichtige feiten, terwijl zo een werkstraf absoluut geen indruk maakt op de straatbendes en losgeslagen “jongeren” die in de hoofdstad hele wijken terroriseren. Het wordt tijd dat in Brussel recht en orde hersteld worden, maar dat kan enkel en alleen wanneer ook de rechtbanken hun verantwoordelijkheid opnemen.
Het Vlaams Belang betuigt in deze dan ook haar sympathie met de slachtoffers van de rellen, en hoopt dat er snel een wet komt die geweld tegen hulp- en ordediensten veel strenger bestraft.

Extreem-links MRAX kiest zijde van criminelen tegen de politie

crespoVlaams Belang eist onmiddellijke stopzetting subsidiëring MRAX.

De extreem-linkse francofone MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) is één van de vele zogenaamde anti-racisme verenigingen die rijkelijk gesubsidieerd worden met belastinggeld. Zo mag MRAX centen ontvangen van de COCOF, het Brussels Gewest, Actiris, en diverse Brusselse gemeenten. De vereniging wordt dan ook gedomineerd door figuren van PS-signatuur (1).

In de nasleep van het geweld en de vernielingen eerder deze maand aan de Lemonnierlaan in Brussel vond deze vereniging het nodig om de zijde te kiezen van de criminelen en mee hetze te voeren tegen de ordediensten die zogezegd het geweld zouden geprovoceerd hebben.

Zo verscheen volgende oproep op hun Facebookpagina:  « Suite aux trouble à l’ordre public de la police hier soir à la Bourse, il est important que toutes les personnes présentes qui ont filmé les provocations de la police partagent leurs vidéos auprès d’associations luttant contre l’oppression policière, vous pouvez contacter le MRAX ».

Het is bijzonder stuitend dat zulk een organisatie die de kant kiest van de criminelen tegen de ordediensten worden gesubsidieerd met belastinggeld.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal hierover in het hoofdstedelijk parlement de verantwoordelijke ministers interpelleren, en zal in het kader van de begrotingsbesprekingen ook eisen dat iedere subsidiëring aan MRAX per direct zou worden stop gezet.

 

(1)Voorzitter is Carlos Crespo, in 2014 kandidaat op de Schaarbeekse PS-lijst.

Ondervoorzitter is Farida Tahar – politiek actief bij PS-sectie Molenbeek

Secretarissen zijn Julie Ben Lakhal, actief bij de jongerensectie van de PS – waar ook Carlos Crespo een leidende rol speelt –  en Michel Duponcelle, eveneens actief bij de Brusselse PS.

 

 

Na golf van geweld in Brussel : Vlaams Belang eist spoeddebat in Brussels Parlement en is vandaag aanwezig in getroffen buurt

rellen bruNa de golf van geweld in Brussel afgelopen weekeinde waarbij Marokkaanse criminelen winkels vernielden en plunderden en auto’s in brand staken, is voor het Vlaams Belang de maat vol. Voor de Vlaams-nationalistische partij is het ook totaal onbegrijpelijk dat politieagenten niet eens mochten optreden tegen deze dolgedraaide ‘jongeren’. Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte : het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel.

Want het is naïef te denken dat dit soort van taferelen zich niet meer zal herhalen. Het volstaat maar te verwijzen naar de zware rellen in Anderlecht eerder deze maand, of de talrijke bussen van de Lijn die in Brussel onder vuur worden genomen door datzelfde soort “jongeren”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “De Brusselse politieke tradities van de lange baan en de Griekse kalenden kennende heb ik vandaag (13/11) een schrijven gericht aan Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué met de vraag om nu vrijdag tijdens de plenaire vergadering van het hoofdstedelijk parlement een spoeddebat te houden over de zware geweld van afgelopen weekeinde. Zeker na de schabouwelijke houding van de Brusselse burgemeester kan en mag de politiek haar verpletterende verantwoordelijkheid in deze niet langer meer ontlopen.”

 

Vandaag zal het Vlaams Belang trouwens ook aanwezig zijn op het terrein om haar solidariteit met de getroffen buurtbewoners en handelaars te betuigen. Er zal in de buurt ook een pamflet worden gebust waarin de buurtbewoners wordt opgeroepen om samen een vuist te maken tegen het gratuite geweld, en meer nog tegen de ontoelaatbare laksheid van het Brusselse stadsbestuur.

Pamflet rellen NL-FR

Koppel brutaal overvallen door taxichauffeur: Vlaams Belang eist grote kuis in Brusselse taxisector

taxi2Afgelopen weekeinde werd in Brussel een koppel aangevallen door een taxichauffeur en een medeplichtige. Beide passagiers moesten trappen en klappen incasseren, en werden beroofd van hun GSM en horloge.

Alsof dit nog niet genoeg was – de man liep bij de brutale aanval ook een kniefractuur op – weigerde de Brusselse politie het koppel blijkbaar in het Nederlands te helpen, en werd hen verteld dat dit alles “nu eenmaal Brussel is”. Toen in augustus vorig jaar een Hasseltse taxichauffeur in Brussel vakkundig in het ziekenhuis werd gemept werd dit door de Brusselse politie ook al weggelachen als “de Brusselse realiteit”. Hemeltergend en totaal onaanvaardbaar.

Het is helaas niet voor het eerst dat de Brusselse taxidiensten in een zeer slecht daglicht komen te staan.  Zo kreeg in januari van dit jaar nog een taxichauffeur een celstraf met uitstel voor de verkrachting van een passagier; en vielen enkele Brusselse taxichauffeurs twee jaar geleden een Uber-chauffeur aan.

Het Vlaams Belang stelt vast dat het opkuisen van de wantoestanden in de Brusselse taxisector voor de Brusselse regering blijkbaar geen enkele prioriteit heeft. Reeds in 1995 (!) interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens de regering over de vrijblijvendheid van het intrekken van bekwaamheidsattesten van taxichauffeurs die zich misdroegen tegenover klanten of collega’s; en in 2005 zag Lootens zich genoodzaakt opnieuw hierover te interpelleren wegens enkele zware gevallen van geweld door taxichauffeurs. Vandaag stellen we vast dat er op het terrein nog niets veranderd is.

Het Vlaams Belang zal bij monde van Dominiek Lootens de regering opnieuw interpelleren. We eisen dat er eindelijk eens een grote kuis wordt gehouden in de Brusselse taxisector, en dat chauffeurs die zich misdragen definitief de toegang tot het beroep wordt ontzegd. Ook vraagt het Vlaams Belang een veel strengere controle op illegale chauffeurs, het “uitlenen” van taxi’s aan dat soort van chauffeurs en op het runnen van onvergunde taxibedrijven. De “straf” van de gemeente Sint-Gillis om na een schietpartij vorige maand clandestiene taxi’s voor amper een paar weken te verbieden was in dat opzicht zowat het slechtst mogelijke signaal dat men kon geven.

Een grote kuis in de Brusselse taxisector kan de klanten, maar ook de bonafide bedrijven en chauffeurs enkel maar ten goede komen!