Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'Jette'

Tagarchief: Jette

Schrappen openbare vuilnisbakken Jette is waanzin. Vlaams Belang pleit voor installatie slimme vuilnisbakken.

sluikstortDe komende zes jaar moeten in de Brusselse gemeente Jette 200 van de 400 vuilnisbakken verdwijnen, aldus de nieuwe Netheidsschepen Mounir Laarissi (CDH).  “Waanzin”, zegt Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter en Jettenaar Dominiek Lootens.

Volgens de schepen moeten de vuilnisbakken verdwijnen omdat ze sluikstorten aantrekken.  Dominiek Lootens: “Het is inderdaad zo dat sommigen het nodig vinden om de openbare vuilnisbakken te misbruiken om hun huishoudelijk afval te dumpen. Maar het is wel bijzonder naïef te denken dat diezelfde personen niet meer zullen sluikstorten eens de vuilnisbakken verdwenen zijn.”.

Het Vlaams Belang pleit daarom voor een tweesporenbeleid ter zake.

Lootens: “Het Vlaams Belang pleit voor de installatie van slimme vuilnisbakken. Dat is een zogenaamd smart waste and recycling system. Je kan zoals in andere vuilbakken je afval in kwijt, maar hij drukt het afval dat erin valt samen en kan zo een grotere hoeveelheid afval aan. Wanneer hij vol is, geeft hij een signaal aan de reinigingsdiensten van de stad, die zo weten dat het tijd is om de vuilbak leeg te maken. Minder ophaalwagens betekent ook minder lawaai, minder verkeer en minder overlast.” In sommige andere Vlaamse steden wordt dit systeem al met succes gebruikt.

Daarnaast vraagt het Vlaams Belang dat veel meer dan nu het geval is sluikstorters actief zouden worden opgespoord en beboet.

Arabische teksten in blad Vlaams Gemeenschapscentrum Jette zijn ongehoord. Vlaams Belang dient klacht in bij Vaste Commissie Taaltoezicht

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de publicatie van Arabische teksten in de “Gazet van Jette” – het blad van het Vlaams Gemeenschapscentrum Essegem in de Brusselse gemeente Jette.

essegemVoor de tweede maal verscheen in het blad een artikel in het Nederlands en Arabisch. Ongehoord, zo vindt Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens – zelf Jettenaar: “Het is niet de taak van de Vlaamse Gemeenschapscentra om met belastinggeld Arabische teksten te publiceren. Bovendien is dit een inbreuk op de taalwetgeving. Tot spijt van wie het benijdt is het Arabisch nog steeds geen officiële taal in Brussel.

Het Vlaams Belang zal daarom niet alleen het bevoegde Collegelid Pascal Smet in de Vlaamse Gemeenschapscommissie interpelleren, maar zal ook een klacht indienen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Tenslotte wijst de Vlaams-nationalistische partij ook op de hypocriete houding van de N-VA in deze. Via (sociale) media laat N-VA parlementslid Karl Vanlouwe weten dat hij de Arabische teksten in het blad niet kunnen vindt. Maar hij vergeet er wel fijntjes bij te vermelden dat in de Raad van Bestuur van Essegem ook een N-VA’er zetelt, die de teksten in het blad heeft…goedgekeurd!

Houd parking station Jette gratis !

(NMBS)_Naambord_JetteHet Vlaams Belang is niet gelukkig met de plannen van de NMBS om de parking van het treinstation in Jette betalend te gaan maken. De NMBS heeft een aanvraag ingediend om de ingang van de parking van slagbomen te voorzien.
Vandaag wordt de parking overdag benut door pendelaars, en ‘s avonds en ’s nachts door buurtbewoners.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter en Jettenaar Dominiek Lootens: “Gratis parkeermogelijkheid vlak bij het station is een prima stimulans om met het openbaar vervoer te gaan werken. Door de parking achter het station betalend te maken worden de burgers opnieuw ontmoedigd om gebruik te maken van de trein.”

De partij dringt er dan ook op aan om het gebruik van de parking gratis te houden, zoals tot nu toe het geval is geweest. Liefst voor iedereen – pendelaars en buurtbewoners – maar minstens voor wie een treinabonnement heeft. Zo kan het openen van eventuele slagbomen perfect gekoppeld worden aan het bezit van een geldige Mobib-kaart.

Het Vlaams Belang zal hierover in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers alvast de nodige vragen stellen aan de bevoegde minister.

Zware boetes voor handelaars die rond grote werf Jette wegwijzers aanbrengen onaanvaardbaar

Vlaams Belang dient voorstel in om bewegwijzering rond werven door Gewest te coördineren

wegomHandelaars op en rond het Koningin Astridplein – beter gekend als het Spiegelplein – in Jette staan voor moeilijke en onzekere tijden. Mobiliteit Brussel is er namelijk gestart met zeer ingrijpende werkzaamheden en de komende maanden zal er in de ruime omgeving van het plein nauwelijks enige parkeermogelijkheid zijn.

Handelaars die hun klanten wilden informeren over de bereikbaarheid van hun zaak hebben op eigen initiatief aan beide zijden van de werfzone bordjes en wegwijzers opgehangen om aan te geven dat ze nog bereikbaar zijn.  Sommige van deze borden hangen echter op het grondgebied van de gemeente Ganshoren, en die gemeente vond er niets beter op dan hiervoor boetes wegens sluikstorten uit te schrijven: € 210!

Het Vlaams Belang vindt dit onaanvaardbaar. Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is onbegrijpelijk en bijzonder asociaal dat een gemeente op deze manier handelaars beboet die hun uiterste best doen om onder moeilijke omstandigheden te blijven werken. Ik heb dan ook een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van Ganshoren om beroep te doen op het gezond verstand en de intergemeentelijke collegialiteit om deze boetes kwijt te schelden.

Daarnaast zal het Vlaams Belang in het Brussels Parlement ook een concreet voorstel indienen om dit soort van problemen in de toekomst te vermijden. Lootens: “We dienen een voorstel in waarbij het Gewest wordt opgedragen om bij alle grote, ingrijpende werken die ze laat uitvoeren de getroffen handelaars en zelfstandigen in de werfzone de kans te geven om hun bereikbaarheid middels een bord kenbaar te maken aan het begin van de werfzone.  Door dit gecoördineerd aan te pakken kan zo ook meteen een einde gesteld worden aan de soms inderdaad storende wildgroei van tientallen borden en bordjes in alle kleuren, maten en vormen.  Dit gecoördineerd en eenvormig aan pakken – zoals nu reeds in heel wat gemeenten in de rest van Vlaanderen gebeurt – komt l de zichtbaarheid en dus zowel de klanten als de handelaars ten goede.

Geen megamoskee in Jette !

moskee-grootHet Vlaams Belang is niet te spreken over de plannen om in de Esseghemstraat te Jette een nieuwe grote moskee te bouwen. Niet alleen vinden we dat er in Brussel überhaupt geen nieuwe moskeeën mogen bijkomen, maar  de bouw van een enorme moskee – de plannen spreken van een gebouw met een oppervlakte van meer dan 1000 m² en maar liefst vijf etages – is absoluut ongepast op deze locatie.

Voorzien in het gebouw zijn aparte gebedszalen voor mannen en vrouwen – de tijd van de apartheid en het onversneden sexisme is duidelijk nog niet voorbij – maar ook een sportzaal, lokalen voor Arabische lessen, een cafetaria, en zelfs een feestzaal voor trouwfeesten enzoverder.

Het spreekt voor zich dat een gebouw van die omvang, feestzaal incluis, niet alleen een enorme parkeer- en verkeersoverlast met zich meebrengt, maar ook de nodige overlast voor de buurtbewoners. Wie de Esseghemstraat in Jette wat kent weet dat er nu reeds nauwelijks parkeerruimte is, en dat een megamoskee op die plaats totaal niet kan.

Daarenboven zal de komst van een megamoskee als een magneet werken op de islamitische gemeenschap uit de zeer ruime omgeving. Het Vlaams Belang wil echter dat de buurt van de Esseghemstraat vooreerst een leefbare buurt blijft, en eist dan ook dat de gemeente Jette geen bouwvergunning verleent aan dit absurde project.

Het Vlaams Belang zal zich  met alle mogelijke middelen verzetten tegen de komst van een megamoskee in Jette!

Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement, en inwoner van Jette Dominiek Lootens:

Het Vlaams Belang zal zich in het hoofdstedelijk parlement met alle mogelijke middelen verzetten tegen de bouw van een supermoskee in Jette, en zal ook op het terrein in Jette zelf actie voeren om de komst van deze supermoskee te verhinderen.”

Partij Islam wil Sharia-programma in alle Brusselse gemeenten

 

islambehead

Het eerste programmapunt van de Jetse lijst Islam is reeds gekend

De extremistische partij ‘Islam’, die op dit moment afdelingen heeft in Brussel-stad, Anderlecht, Molenbeek en Luik, gaat binnenkort ook een partijwerking op poten zetten in Jette, en op termijn in alle Brusselse gemeenten.

In Jette zal de partij geleid worden door Brahim Datoussaid. Datoussaid is een windhaan van de beter soort. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de Brusselse PS, maar figureerde in 1999 op een gezamenlijke lijst van Groen (toen nog Agalev), Spirit en SPa, om daarna terug naar de PS-stal te keren. En nu profileert hij zich dus voor de lijst Islam.

Op dit moment praat Datoussaid met mogelijke kandidaten voor zijn Islam-lijst en met Jetse politici van andere partijen. Van zijn tijd bij Spirit zal hij alvast Fouad Ahidar nog wel kennen…

Islam is, zoals de naam doet vermoeden, een lijst die zich uitsluitend richt op de vele islamieten in deze stad, en staat voor zowat alles wat indruist tegen integratie en tegen westerse normen en waarden. Zo houdt de partij een pleidooi voor de hoofddoeken in publieke functies, en voor het ongelimiteerd toelaten van onverdoofd slachten. In haar middeleeuwse maatschappijvisie wil de partij teruggaan naar een samengaan van Kerk (moskee) en Staat. In 2012 riep de partij zelfs nog op om in Brussel de Sharia in te voeren! Redouane Ahrouch, gemeenteraadslid van de lijst Islam in Brussel Deze Week in 2012: “De islam is politiek. Het grootste verschil met andere ideologieën is dat onze ideologie niet door mensen uitgevonden is, maar door God. Het is de goddelijke wet, de sharia.” En nog : “”

In tijden van islamterreur niet direct iets waar de autochtone Brusselaar en Jettenaar zit op te wachten..