Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'Mobiliteit'

Tagarchief: Mobiliteit

Beleidsverklaring Brusselse regering getuigt van totale wereldvreemdheid

BrusselAlsof de Brusselse regering in een parallel universum leeft waar feiten niet langer van tel zijn”, zo omschreef Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens de beleidsverklaring die hoofdstedelijk minister-voorzitter Rudi Vervoort voorstelde.

Het Vlaams Belang hekelde voornamelijk dat de Brusselse regering doet alsof er in Brussel omzeggens geen veiligheidsprobleem bestaat. Zo repte Vervoort met geen woord over het probleem dat hele wijken in Brussel nochtans dag en nacht in een wurggreep houdt. “En met de terugkeer van het islamosocialisme in sommige Brusselse gemeentes zal er op dat vlak alvast geen beterschap komen” voorspelde Lootens.

Lootens stelde ook dat de Brusselse regering op het vlak van sociale huisvesting pijnlijk tekort is geschoten. Nog steeds staan er meer mensen op een wachtlijst dan dat er sociale woningen zijn, zo stelde hij. In zijn tussenkomst brak Lootens dan ook een lans voor een fusie van de 19 OCMW’s en van de diverse huisvestingsmaatschappijen in Brussel.

Ook de wil van de Brusselse regering om de Metropolitane Gemeenschap weer uit de formol te halen kon op weinig begrip rekenen. “De aloude PS-FDF droom van le Très Grand Bruxelles is duidelijk nog niet dood. Als de Brusselse regering de communautaire tour wenst op te gaan, zullen we met plezier onze rol in dat verhaal opnemen” zo waarschuwde Lootens de hoofdstedelijke regering.

Wat betreft de gebrekkige tweetaligheid in de hoofdstad gaf het Vlaams Belang de regering een stevige veeg uit de pan. Door de taalwetgeving op de meest incivieke manier te blijven negeren geeft de regering het signaal dat de kennis van het Nederlands in Brussel totaal onbelangrijk is, zo stelde de Vlaams-nationalistische partij. Qua signaal naar de jeugd toe, die nu al vaak geen job vindt omwille van de gebrekkige tweetaligheid van voornamelijk het Franstalig hoofdstedelijk onderwijs, kan dat tellen, zo besloot Lootens.

Tenslotte haalde de Vlaams Belang fractievoorzitter ook uit naar de morele hypocrisie van de Brusselse PS. Vervoort verklaarde namelijk dat hij blij was dat de Brusselaars met de gemeenteraadsverkiezingen alle extremen hebben geweerd uit de gemeenteraden. “Ik weet niet in welk parallel universum u de verkiezingen hebt gevolgd, mijnheer de minister-voorzitter, maar hier in Brussel hebben de communistische extremisten de verkiezingen gewonnen. Meer nog: uw partij was de allereerste om diezelfde extremisten de hand te reiken om samen coalities te gaan vormen. Wanneer het aankomt op samenwerken met extremisten bent u alvast lang niet zo kieskeurig als u zelf wil laten uitschijnen.” besloot Lootens zijn tussenkomst.

Vlaams Belang pleit voor automatische afwijking op LEZ voor alle Brusselse mindervaliden

Brusselse Lage Emissiezone bijzonder asociaal voor mindervaliden

De manier waarop de Brusselse lage Emissiezone werd ingevoerd is bijzonder asociaal, zo zegt Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens. Oudere mensen of mensen die het niet al te breed hebben zijn de eerste slachtoffers van de Brusselse LEZ omdat zij vaak met oudere wagens rijden en niet de mogelijkheid hebben om een nieuwer model aan te schaffen.

lezHet Vlaams Belang werd de jongste weken meermaals gecontacteerd door mindervalide Brusselaars die hun beklag doen over de invoering van de LEZ. Voor velen onder hen is hun voertuig een onmisbaar instrument in hun dagelijkse leven, en is het een zeer belangrijk hulpmiddel bij hun zelfredzaamheid. Voor heel wat mindervaliden is het openbaar vervoer vaak geen optie, en is de aankoop van een nieuw voertuig evenzeer een te hoge kost.

Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor het transport van personen met een handicap en waarvan de eigenaar beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap, of voertuigen die uitgerust zijn met een rolstoellift kunnen een afwijkingsaanvraag indienen om binnen de Brusselse LEZ rond te rijden. Mindervaliden die wel degelijk over een gehandicaptenkaart beschikken maar verder met een ‘normaal’ voertuig rondrijden kunnen die uitzondering niet bekomen, zo blijkt.

Het Vlaams Belang vindt dit bijzonder onrechtvaardig. Daarom zal de partij in het Brussels Parlement voorstellen om alle Brusselaars met een gehandicaptenkaart automatisch een vrijstelling te verlenen voor een periode van vier jaar. Op die manier wil de Vlaams-nationalistische partij vermijden dat de verplichte aankoop van een nieuw voertuig er bij mindervaliden financieel zeer zwaar inhakt, en wil de partij ook vermijden dat mindervaliden die zich helemaal geen ander voertuig kunnen aanschaffen hun laatste bewegingsvrijheid wordt ontnomen.

Om de 2 maanden incident in Brussel waarbij vrachtwagen tunnelwand ramt. Vlaams Belang dringt aan op betere signalisatie.

 

doorrijhoogte_450Tussen 2015 en 2017 waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 20 incidenten waarbij vrachtwagens schade hebben veroorzaakt aan tunnels. Voornamelijk de Leopold-II-tunnel werd hierdoor getroffen. De herstellingswerken voor deze incidenten kostten in totaal zo’n 400.000 euro excl BTW. Los daarvan is er de enorme kostprijs van de vele uren file veroorzaakt door deze ongevallen. Dat alles blijkt uit een antwoord van minister Smet op een vraag van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens.
Boven de ingang van de Brusselse tunnels wordt weliswaar via signalisatie een verbod voor de tonnenmaat boven de 3.5t aangeduid, maar ontbreekt grotendeels de signalisatie die aangeeft hoe hoog (en breed) een bepaalde tunnel is.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik dring er bij de minister dan ook op aan om zo snel als mogelijk, en boven alle tunnels in het Gewest, de nodige signalisatie te voorzien die aangeeft hoe hoog een tunnel is, teneinde dit soort van kostelijke incidenten tot een absoluut minimum te beperken.”

Houd parking station Jette gratis !

(NMBS)_Naambord_JetteHet Vlaams Belang is niet gelukkig met de plannen van de NMBS om de parking van het treinstation in Jette betalend te gaan maken. De NMBS heeft een aanvraag ingediend om de ingang van de parking van slagbomen te voorzien.
Vandaag wordt de parking overdag benut door pendelaars, en ‘s avonds en ’s nachts door buurtbewoners.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter en Jettenaar Dominiek Lootens: “Gratis parkeermogelijkheid vlak bij het station is een prima stimulans om met het openbaar vervoer te gaan werken. Door de parking achter het station betalend te maken worden de burgers opnieuw ontmoedigd om gebruik te maken van de trein.”

De partij dringt er dan ook op aan om het gebruik van de parking gratis te houden, zoals tot nu toe het geval is geweest. Liefst voor iedereen – pendelaars en buurtbewoners – maar minstens voor wie een treinabonnement heeft. Zo kan het openen van eventuele slagbomen perfect gekoppeld worden aan het bezit van een geldige Mobib-kaart.

Het Vlaams Belang zal hierover in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers alvast de nodige vragen stellen aan de bevoegde minister.

Zware boetes voor handelaars die rond grote werf Jette wegwijzers aanbrengen onaanvaardbaar

Vlaams Belang dient voorstel in om bewegwijzering rond werven door Gewest te coördineren

wegomHandelaars op en rond het Koningin Astridplein – beter gekend als het Spiegelplein – in Jette staan voor moeilijke en onzekere tijden. Mobiliteit Brussel is er namelijk gestart met zeer ingrijpende werkzaamheden en de komende maanden zal er in de ruime omgeving van het plein nauwelijks enige parkeermogelijkheid zijn.

Handelaars die hun klanten wilden informeren over de bereikbaarheid van hun zaak hebben op eigen initiatief aan beide zijden van de werfzone bordjes en wegwijzers opgehangen om aan te geven dat ze nog bereikbaar zijn.  Sommige van deze borden hangen echter op het grondgebied van de gemeente Ganshoren, en die gemeente vond er niets beter op dan hiervoor boetes wegens sluikstorten uit te schrijven: € 210!

Het Vlaams Belang vindt dit onaanvaardbaar. Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is onbegrijpelijk en bijzonder asociaal dat een gemeente op deze manier handelaars beboet die hun uiterste best doen om onder moeilijke omstandigheden te blijven werken. Ik heb dan ook een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van Ganshoren om beroep te doen op het gezond verstand en de intergemeentelijke collegialiteit om deze boetes kwijt te schelden.

Daarnaast zal het Vlaams Belang in het Brussels Parlement ook een concreet voorstel indienen om dit soort van problemen in de toekomst te vermijden. Lootens: “We dienen een voorstel in waarbij het Gewest wordt opgedragen om bij alle grote, ingrijpende werken die ze laat uitvoeren de getroffen handelaars en zelfstandigen in de werfzone de kans te geven om hun bereikbaarheid middels een bord kenbaar te maken aan het begin van de werfzone.  Door dit gecoördineerd aan te pakken kan zo ook meteen een einde gesteld worden aan de soms inderdaad storende wildgroei van tientallen borden en bordjes in alle kleuren, maten en vormen.  Dit gecoördineerd en eenvormig aan pakken – zoals nu reeds in heel wat gemeenten in de rest van Vlaanderen gebeurt – komt l de zichtbaarheid en dus zowel de klanten als de handelaars ten goede.

Fietsendiefstal in Brussel aan opmars bezig

20120314politiemotoren-420x280_cMinder dan drie maanden na de lancering heeft fietsverhuurbedrijf GoBee.Bike  laten weten dat het haar werkzaamheden in Brussel stop zet. Reden: teveel diefstallen en vandalisme van de fietsen. Door onder meer de opmars van de elektrische fietsen en de duurdere koersfietsen is fietsendiefstal in dit land een ware plaag geworden. Volgens een Nederlandse fabrikant die fietsen met een traceersysteem bouwt dient Brussel daarbij als draaischijf naar Marokko en Oost-Europa voor de handel in gestolen fietsen.

Ook in Brussel zelf zit het aantal fietsdiefstallen de jongste jaren in de lift, zo blijkt uit gegevens die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

In 2014 werden in Brussel 2.777 aangiftes van gestolen fietsen gedaan. In 2015 steeg dit licht (+0.7%) tot 2.795 aangiftes. In 2016 was er een stijging van maar liefst 15% merkbaar : 3.234 aangegeven feiten.

Het Vlaams Belang vraagt daarom extra maatregelen om fietsdiefstallen tegen te gaan. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Voor een stad die het fietsen wil promoten is het ontstellend te zien hoe weinig openbare fietsenstallingen er zijn waar men de fiets op een veilige manier op slot kan laten staan. Ook het aantal motorparkeerplaatsen met verankerde beugels is trouwens schandalig klein in Brussel. Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op extra verankerde parkeerplaatsen voor tweewielers én op meer acties tegen fietsendieven.

Lage Emissie Zone Brussel : Vlaams Belang enige tegenstem tegen nieuwe asociale melkkoe van Brusselse overheid

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd vandaag (17/11) gestemd over het invoeren van een Lage Emissie Zone (LEZ) in Brussel. De enige tegenstem kwam van het Vlaams Belang. Niet omdat we tegen een LEZ op zich zouden zijn. Integendeel, schone lucht en een verkeersarmere stad is ook onze bekommernis. Maar wel omwille van de verschrikkelijk asociale en ondoordachte manier waarop deze LEZ in Brussel zal worden georganiseerd.

autoHet Vlaams Belang is niet te spreken over de timing waarop het één en ander gebeurt. In plaats van te voorzien in een lange overgangsperiode waarin de burgers zich kunnen voorbereiden, wordt alles veel te snel ingevoerd – en dat heeft zo zijn gevolgen voor de minder rijken in het Gewest. Door de invoering quasi per direct (1/1/2018) te laten ingaan verplicht men bijvoorbeeld heel wat oudere senioren (voor wie openbaar vervoer zeker niet steeds een optie is) om alsnog een nieuwe wagen te kopen. Wie dit niet wil of financieel niet kan wordt in een sociaal isolement gedrongen.

Maar ook voor heel wat andere Brusselaars is het verre van evident om op een paar maanden tijd vele duizenden euro’s opzij te leggen om een andere wagen aan te schaffen.

Ten tweede is het ook bijzonder bedenkelijk dat men in 2018 al wil verbieden wat tot voor kort door de overheid werd aangemoedigd : een dieselwagen. Moet de Brusselaar trouwens massaal overschakelen op elektrische of CNG voertuigen? Allemaal goed en wel…behalve dan dat er in Brussel nauwelijks laadpalen, laat staan CNG-stations te vinden zijn.

Ten derde zijn er de wel bijzonder hoge boetes die Brussel wil opleggen. Een boete van €350 voor een overtreding toont duidelijk aan dat het Brussel niet gaat om schone lucht, maar dat het hele systeem opnieuw een excuus is om de burger uit te persen. De LEZ in Brussel lijkt vooral een zoveelste melkkoe te worden.

Ten vierde heeft het Vlaams Belang ook bedenkingen bij de uitzonderingen die de Brusselse overheid voor zichzelf zal toestaan. Jan Modaal die met zijn wagen moet gaan werken of de kinderen moet wegbrengen, mag een nieuwe auto kopen. Maar dat de dieselbussen van de MIVB op eind- en beginhaltes vaak zeer lang stationair staan te draaien, dat de Brusselse overheid net nog dieselvrachtwagens voor NET-Brussel aanschafte, en dat voor dat soort dieselslurpende overheidsvoertuigen uitzonderingen worden voorzien; dat is meer dan bedenkelijk!