Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'politie'

Tagarchief: politie

Ondanks brandstichting en aanval op brandweer slechts lichte werkstraffen – Vlaams Belang betreurt lakse houding Brusselse rechtbanken

kromspraakHet Vlaams Belang is niet te spreken over de uitspraak van de Brusselse correctionele rechtbank om de criminelen die na de voetbalwedstrijd Ivoorkust-Marokko van vorig jaar lelijk huishielden in de hoofdstad slechts een werkstraf op te leggen.
De gepleegde wandaden waren nochtans niet gering. Zo werd bij nacht in een bewoond pand brand gesticht, en mag het een wonder heten dat er geen slachtoffers vielen. Ook werden brandweerlieden bij de uitoefening van hun taak fysiek aangevallen.

Door de daders slechts te veroordelen tot een werkstraf geeft de rechtbank in haar wereldvreemd vonnis aan dat deze feiten blijkbaar helemaal niet zo zwaar doorwegen. De uitspraak is dan ook een slag in het gezicht van de slachtoffers van de zware rellen, én een slag in het gezicht van alle brandweermannen en andere hulp- en ordediensten.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “We stellen vast dat de rechtbanken in Brussel steeds vaker lichte werkstraffen uitspreken voor nochtans zwaarwichtige feiten, terwijl zo een werkstraf absoluut geen indruk maakt op de straatbendes en losgeslagen “jongeren” die in de hoofdstad hele wijken terroriseren. Het wordt tijd dat in Brussel recht en orde hersteld worden, maar dat kan enkel en alleen wanneer ook de rechtbanken hun verantwoordelijkheid opnemen.
Het Vlaams Belang betuigt in deze dan ook haar sympathie met de slachtoffers van de rellen, en hoopt dat er snel een wet komt die geweld tegen hulp- en ordediensten veel strenger bestraft.

Extreem-links MRAX kiest zijde van criminelen tegen de politie

crespoVlaams Belang eist onmiddellijke stopzetting subsidiëring MRAX.

De extreem-linkse francofone MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) is één van de vele zogenaamde anti-racisme verenigingen die rijkelijk gesubsidieerd worden met belastinggeld. Zo mag MRAX centen ontvangen van de COCOF, het Brussels Gewest, Actiris, en diverse Brusselse gemeenten. De vereniging wordt dan ook gedomineerd door figuren van PS-signatuur (1).

In de nasleep van het geweld en de vernielingen eerder deze maand aan de Lemonnierlaan in Brussel vond deze vereniging het nodig om de zijde te kiezen van de criminelen en mee hetze te voeren tegen de ordediensten die zogezegd het geweld zouden geprovoceerd hebben.

Zo verscheen volgende oproep op hun Facebookpagina:  « Suite aux trouble à l’ordre public de la police hier soir à la Bourse, il est important que toutes les personnes présentes qui ont filmé les provocations de la police partagent leurs vidéos auprès d’associations luttant contre l’oppression policière, vous pouvez contacter le MRAX ».

Het is bijzonder stuitend dat zulk een organisatie die de kant kiest van de criminelen tegen de ordediensten worden gesubsidieerd met belastinggeld.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal hierover in het hoofdstedelijk parlement de verantwoordelijke ministers interpelleren, en zal in het kader van de begrotingsbesprekingen ook eisen dat iedere subsidiëring aan MRAX per direct zou worden stop gezet.

 

(1)Voorzitter is Carlos Crespo, in 2014 kandidaat op de Schaarbeekse PS-lijst.

Ondervoorzitter is Farida Tahar – politiek actief bij PS-sectie Molenbeek

Secretarissen zijn Julie Ben Lakhal, actief bij de jongerensectie van de PS – waar ook Carlos Crespo een leidende rol speelt –  en Michel Duponcelle, eveneens actief bij de Brusselse PS.

 

 

Na golf van geweld in Brussel : Vlaams Belang eist spoeddebat in Brussels Parlement en is vandaag aanwezig in getroffen buurt

rellen bruNa de golf van geweld in Brussel afgelopen weekeinde waarbij Marokkaanse criminelen winkels vernielden en plunderden en auto’s in brand staken, is voor het Vlaams Belang de maat vol. Voor de Vlaams-nationalistische partij is het ook totaal onbegrijpelijk dat politieagenten niet eens mochten optreden tegen deze dolgedraaide ‘jongeren’. Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte : het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel.

Want het is naïef te denken dat dit soort van taferelen zich niet meer zal herhalen. Het volstaat maar te verwijzen naar de zware rellen in Anderlecht eerder deze maand, of de talrijke bussen van de Lijn die in Brussel onder vuur worden genomen door datzelfde soort “jongeren”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “De Brusselse politieke tradities van de lange baan en de Griekse kalenden kennende heb ik vandaag (13/11) een schrijven gericht aan Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué met de vraag om nu vrijdag tijdens de plenaire vergadering van het hoofdstedelijk parlement een spoeddebat te houden over de zware geweld van afgelopen weekeinde. Zeker na de schabouwelijke houding van de Brusselse burgemeester kan en mag de politiek haar verpletterende verantwoordelijkheid in deze niet langer meer ontlopen.”

 

Vandaag zal het Vlaams Belang trouwens ook aanwezig zijn op het terrein om haar solidariteit met de getroffen buurtbewoners en handelaars te betuigen. Er zal in de buurt ook een pamflet worden gebust waarin de buurtbewoners wordt opgeroepen om samen een vuist te maken tegen het gratuite geweld, en meer nog tegen de ontoelaatbare laksheid van het Brusselse stadsbestuur.

Pamflet rellen NL-FR

Dader moordaanslag politieagenten Schaarbeek wel degelijk moslimextremist

De zoveelste “verwarde lonewolf”. Dat is zowat de teneur als het gaat over Hicham Diop, de “Belgische” ex-militair die gisteren in Schaarbeek enkele agenten trachtte te vermoorden.

Volgens vrienden en familie heeft de verwarde jongeman uiteraard niets te maken met de Religie van de Vrede, en zou hij al zeker niet geradicaliseerd zijn. Neen, de brave man zou enkel getraumatiseerd zijn omdat hij in 2011 werd aangereden door een politiewagen.

Eenmusulmans_be beetje dieper graven leert ons echter dat de realiteit wel wat anders is. Zo stond Diop reeds in 2003 – lang voordat hij zogezegd werd aangereden – op een verkiezingslijst van de PCP : Parti citoyenneté prospérité. Dat was een politieke partij die werd geleid door Jean-François Bastin: één van Brussels meest gekende moslimfundamentalisten. Bastin richtte later ook Musulmans.be op, samen met Redouane Ahrouch – Anderlechts gemeenteraadslid voor de partij Islam.

Daarnaast was Hicham Diop ook een actief lid van het Centre Islamique Belge dat geleid werd door Basam Ayachi. Dat is dan weer een extremist die samen met zijn zoon ging vechten in Syrië, en daarvoor uitgebreid gefeliciteerd werd door Fouad Ahidar: SPa ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  ‘Fais attention à toi cher Abderahman. Quelqu’un doit le faire malheureusement, fais attention. Nos prières sont avec toi (‘Pas op jezelf, lieve Abderahman. Iemand moet het jammer genoeg doen. Onze gebeden zijn met jou.). Alsof dit niet genoeg was deelde Ahidar gelijktijdig een foto van een fiere, gewapende Ayachi junior. Ironisch genoeg verklaarde Ahidar achteraf dat de Ayachi’s hoegenaamd geen extremisten zijn ‘anders waren ze al lang tegengehouden door de staatsveiligheid,” stelde hij toen.

In een uitgebreide reportage in Knack in 2013 stelt de Gentse imam Brahim Laytouss dat de meeste moslimjongeren die van hier naar Syrië vetrekken, terechtkomen bij de zoon van de Molenbeekse sjeik Bassam Ayachi,  Abdelrahman Ayachi. Volgens de Gentse imam, die een doctoraat maakte over islamitische bewegingen in België, leidde Ayachi er een “echt jihadistisch bataljon”. In Syrië zou hij het bataljon ‘Leeuwen van de Soenna’ samengesteld hebben, dat onder de vleugels van de ‘Falcons of Sham’-brigade opereert. Abdelrahman kwam om tijdens de gevechten in Syrië, waarop vader Bassam verklaarde : “’U mag me feliciteren met de dood van mijn twee zonen Abdel Rahman en Raphael. Het is geen verlies. Ze hebben allebei het paradijs gewonnen. Voor ons is het een grote eer dat ze gevallen zijn.”

Het is dus toch wel bijzonder merkwaardig dat Hicham Diop, die geen radicale moslim zou zijn, in Brussel uitgebreide contacten had met de meest extremistische groeperingen en op een lijst fungeerde die vol stond met moslimfanatici zoals Bastin. Net zoals het opnieuw bijzonder merkwaardig is dat, wanneer men wat begint te graven, in al die dossiers rond moslimextremisten ook wel steeds de link naar SPa’er Fouad Ahidar kan gelegd worden.

Op de Facebookpagina van Hicham Diop is trouwens te zien dat hij twee politici van nabij volgde : Joëlle Milquet en….Fouad Ahidar.

hichamdiopahidar

 

UPDATE

Intussen kregen we al een dreigend telefoontje van de SPa met de eis het artikel te verwijderen; omdat het schandalig zou zijn dat we Ahidar linken aan terrorisme.

Voor alle duidelijkheid: nergens schrijf ik dat Ahidar een aanslag heeft gepleegd. Wél dat hij blijkbaar nogal foute en dubieuze vrienden heeft in bepaalde milieu’s. Wat er dan weer voor zorgt dat hij door moslimfanatici in Brussel blijkbaar als een politiek voorbeeld wordt gezien (samen met Milquet, in dit geval).

Brusselse politie helpt Turkse extremisten een handje

levif

Als het van Mayeur afhangt liever wat vroeger dan 2030

De waanzin ten top. Andere woorden heb ik er niet voor.

Naar aanleiding van de onlusten in Turkije, was het de voorbije dagen ook zeer onrustig in verschillende Brusselse wijken. Aanhangers van de Turkse dictator Erdogan vielen er gebouwen en woningen aan van Turkse ‘opposanten’.  Na decennialang gepamper is het duidelijk dat de wil tot integratie volledig ontbreekt bij een groot deel van de islamitische bevolking in deze stad, en dat ze zich meer verbonden voelen met hun land van herkomst dan met het land waarin ze wonen.

Aan de Brusselse Montoyerstraat hielden honderden  Turken een manifestatie om hun sympathie voor Erdogan uit te schreeuwen. Een manifestatie die uiteraard niet was aangevraagd.

Herinner U de vele Vlaamse manifestaties in Brussel, waarbij de Vlamingen keer op keer klop kregen van de politiediensten van eerst Thielemans en nu Mayeur. Het contrast met vrijdagnacht 15 juli kon niet groter zijn. Honderden Turken mochten ongestoord de Montoyerstraat en de Troonlaan bezetten, en kregen zelfs nog wat hulp van de troepen van Mayeur.

Zo zijn er beelden opgedoken van de Brusselse politie die hun megafoon uitleent aan de islamisten, om zo op te roepen tot het islamitische gebed. Midden op straat uiteraard. Hallucinante beelden, te zien op https://www.facebook.com/lsturcs/videos/1768157783441630/

Fusie politiezones: hoe geloofwaardig is de N-VA nog?

 

jambon

De heer Jambon toont hoeveel geloofwaardigheid de N-VA nog heeft

De Kracht van Verandering? Wel ja…vooral dan de kracht van verandering van gedacht.

De fusie van de Brusselse politiezones is al lang een Vlaamse eis. Eén waarvan het Vlaams Blok indertijd zoals zo vaak een voortrekker was. Vandaag is het vooral de Brusselse N-VA die om ter luidst roept wanneer deze materie in het hoofdstedelijk parlement ter sprake komt. Niet omwille van de veiligheid van de Brusselaar, maar wel om de macht van de ‘PS-baronnen’ te breken. Waarbij de N-VA er wel erg vlotjes aan voorbij gaat dat heel wat Brusselse burgemeesters geen PS-baronnen maar MR-baronnen zijn. Van hun eigen coalitiepartner dus.

Nu ligt de bevoegdheid om de Brusselse zones te fusioneren echter niet bij het hoofdstedelijk parlement. Neen, het is de federale minister van Binnenlandse Zaken die de sleutel in handen heeft. Jan Jambon van de N-VA dus.

Probleem opgelost, zou je dan denken. N-VA roept in Brussel voor een fusie, dus Jambon tracht dit federaal te verwezenlijken. 1+1 is namelijk nog altijd 2.

Niet dus. Want wat zegt Jambon in De Zondag van 12 juni? Het regeerakkoord is duidelijk: we openen geen communautaire dossiers en we gaan de fusies van politiezones niet verplichten.

Kortom: voor de N-VA is de communautaire vrede (of de communautaire stilstand, zo U wil) veel belangrijker dan goed bestuur en de veiligheid van de Brusselaars.

Wil de N-VA Brussel in ’t vervolg dan ook stilletjes zwijgen over dit dossier aub? Kwestie van toch nog een héél klein beetje geloofwaardigheid te behouden.