Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'rellen'

Tagarchief: rellen

Geweld in Anderlechtse wijk Peterbos: tijd voor een harde aanpak

20110513spandoekcriminaliteitHet Vlaams Belang vraagt actie nadat drie controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gisterenavond omstreeks 20.30 uur in de Anderlechtse wijk Peterbos werden aangevallen door “jongeren”.  Het incident deed zich voor toen op een bus enkele “jongeren” gecontroleerd werden op hun vervoerbewijzen. De drie controleurs dienden voor verzorging overgebracht te worden naar het ziekenhuis, maar geen van de daders werd opgepakt.

De Anderlechtse wijk in kwestie staat al langer bekend als een probleemwijk. Deze week nog verscheen in het Nieuwsblad (maandag 23/4) een artikel over hoe politiemensen in de wijk steevast worden aangevallen door dezelfde eufemistisch genoemde “jongeren”. In datzelfde artikel noemt de Anderlechtse burgemeester hen bijna liefkozend “kleine boefjes”. Nochtans is dit soort van gratuit en zwaar geweld wel veel meer dan wat deugenieterij, en zou een sterker signaal vanwege de burgemeester meer dan gewenst zijn.

Het Vlaams Belang vraagt dat er met harde hand zou worden opgetreden tegen de bendes die de wijk onleefbaar maken. De tijd van een aai over de bol en een goed gesprek is al lang voorbij. Een vaste wijkpost met 20 agenten, zoals aangekondigd, is een goed begin. Het wordt echter ook hoog tijd dat de Brusselse parketten ook hun verantwoordelijkheid opnemen. De weinig indrukwekkende werkstraffen die de Brusselse correctionele rechtbank vorige week uitsprak tegen de criminelen die na de voetbalwedstrijd Ivoorkust-Marokko van vorig jaar lelijk huishielden in de hoofdstad waren alvast een zoveelste signaal dat gratuit geweld in de hoofdstad al lang niet meer streng bestraft wordt.

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens vrijdag minister Smet interpelleren over het geweld tegen de MIVB-controleurs van vorige week, en zal hij er op aandringen om de controles in de ‘hete’ wijken nog verder op te voeren.

Ondanks brandstichting en aanval op brandweer slechts lichte werkstraffen – Vlaams Belang betreurt lakse houding Brusselse rechtbanken

kromspraakHet Vlaams Belang is niet te spreken over de uitspraak van de Brusselse correctionele rechtbank om de criminelen die na de voetbalwedstrijd Ivoorkust-Marokko van vorig jaar lelijk huishielden in de hoofdstad slechts een werkstraf op te leggen.
De gepleegde wandaden waren nochtans niet gering. Zo werd bij nacht in een bewoond pand brand gesticht, en mag het een wonder heten dat er geen slachtoffers vielen. Ook werden brandweerlieden bij de uitoefening van hun taak fysiek aangevallen.

Door de daders slechts te veroordelen tot een werkstraf geeft de rechtbank in haar wereldvreemd vonnis aan dat deze feiten blijkbaar helemaal niet zo zwaar doorwegen. De uitspraak is dan ook een slag in het gezicht van de slachtoffers van de zware rellen, én een slag in het gezicht van alle brandweermannen en andere hulp- en ordediensten.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “We stellen vast dat de rechtbanken in Brussel steeds vaker lichte werkstraffen uitspreken voor nochtans zwaarwichtige feiten, terwijl zo een werkstraf absoluut geen indruk maakt op de straatbendes en losgeslagen “jongeren” die in de hoofdstad hele wijken terroriseren. Het wordt tijd dat in Brussel recht en orde hersteld worden, maar dat kan enkel en alleen wanneer ook de rechtbanken hun verantwoordelijkheid opnemen.
Het Vlaams Belang betuigt in deze dan ook haar sympathie met de slachtoffers van de rellen, en hoopt dat er snel een wet komt die geweld tegen hulp- en ordediensten veel strenger bestraft.

Censuur in het Brussels Parlement : vragen en interpellaties enkel als ze politiek-correct geformuleerd worden

Vlaams Belang protesteert tegen beknotting interpellatierecht parlementsleden

censuurBlijkbaar heeft de politiek-correcte kramp toegeslagen bij de Brusselse minister-voorzitter en de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ondanks eerder uitdrukkelijk protest tegen deze werkwijze werd op amper een goede week tijd opnieuw tot driemaal toe de titel van een vraag of interpellatie van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens “aangepast”.

Vorige week vrijdag protesteerde Dominiek Lootens tijdens de plenaire vergadering nog officieel tegen het feit dat zijn actualiteitsvraag mbt de vreemdelingenrellen werd omgevormd tot een vraag over de “incidenten”. Minister Vanhengel verklaarde toen dat minister-voorzitter Vervoort de titel had laten aanpassen, omdat die niet zou stroken met de realiteit.  Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het komt Vervoort niet toe om te bepalen welke titel een vraag mag dragen. Zeker niet omdat rellen met vreemdelingen nu eenmaal vreemdelingenrellen zijn, en geen ‘incidenten’.”

Ook de zitting voordien vond men het reeds nodig om in de titel van een vraag de term “migrantenrellen” te schrappen.

En morgen (6/12) staat een nieuwe vraag van Dominiek Lootens op de agenda. Ditmaal over Brusselse subsidies voor een tentoonstelling waar islamitische haatpropaganda wordt gepromoot. Nu werd de titel veranderd in een vraag over “de tentoonstelling ‘De Islam, ook onze geschiedenis’ ” (zie bijlage)

Het Vlaams Belang neemt het niet dat Vervoort en zijn diensten denken te moeten optreden als een soort Gedapo, een Gedachtepolitie die het nodig vindt om over iedere parlementaire vraag een politiek-correcte sausje te gieten. Op die manier wordt de Brusselse realiteit niet alleen geweld aangedaan, maar wordt ook het interpellatie- en controlerecht van de parlementsleden op een onaanvaardbare manier beknot.

Lootens zal dan ook een brief sturen naar parlementsvoorzitter Picqué om officieel protest aan te tekenen tegen deze manier van werken, en om te eisen dat er gestopt wordt met het censureren van parlementaire vragen.

Extreem-links MRAX kiest zijde van criminelen tegen de politie

crespoVlaams Belang eist onmiddellijke stopzetting subsidiëring MRAX.

De extreem-linkse francofone MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) is één van de vele zogenaamde anti-racisme verenigingen die rijkelijk gesubsidieerd worden met belastinggeld. Zo mag MRAX centen ontvangen van de COCOF, het Brussels Gewest, Actiris, en diverse Brusselse gemeenten. De vereniging wordt dan ook gedomineerd door figuren van PS-signatuur (1).

In de nasleep van het geweld en de vernielingen eerder deze maand aan de Lemonnierlaan in Brussel vond deze vereniging het nodig om de zijde te kiezen van de criminelen en mee hetze te voeren tegen de ordediensten die zogezegd het geweld zouden geprovoceerd hebben.

Zo verscheen volgende oproep op hun Facebookpagina:  « Suite aux trouble à l’ordre public de la police hier soir à la Bourse, il est important que toutes les personnes présentes qui ont filmé les provocations de la police partagent leurs vidéos auprès d’associations luttant contre l’oppression policière, vous pouvez contacter le MRAX ».

Het is bijzonder stuitend dat zulk een organisatie die de kant kiest van de criminelen tegen de ordediensten worden gesubsidieerd met belastinggeld.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal hierover in het hoofdstedelijk parlement de verantwoordelijke ministers interpelleren, en zal in het kader van de begrotingsbesprekingen ook eisen dat iedere subsidiëring aan MRAX per direct zou worden stop gezet.

 

(1)Voorzitter is Carlos Crespo, in 2014 kandidaat op de Schaarbeekse PS-lijst.

Ondervoorzitter is Farida Tahar – politiek actief bij PS-sectie Molenbeek

Secretarissen zijn Julie Ben Lakhal, actief bij de jongerensectie van de PS – waar ook Carlos Crespo een leidende rol speelt –  en Michel Duponcelle, eveneens actief bij de Brusselse PS.

 

 

Na golf van geweld in Brussel : Vlaams Belang eist spoeddebat in Brussels Parlement en is vandaag aanwezig in getroffen buurt

rellen bruNa de golf van geweld in Brussel afgelopen weekeinde waarbij Marokkaanse criminelen winkels vernielden en plunderden en auto’s in brand staken, is voor het Vlaams Belang de maat vol. Voor de Vlaams-nationalistische partij is het ook totaal onbegrijpelijk dat politieagenten niet eens mochten optreden tegen deze dolgedraaide ‘jongeren’. Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte : het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel.

Want het is naïef te denken dat dit soort van taferelen zich niet meer zal herhalen. Het volstaat maar te verwijzen naar de zware rellen in Anderlecht eerder deze maand, of de talrijke bussen van de Lijn die in Brussel onder vuur worden genomen door datzelfde soort “jongeren”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “De Brusselse politieke tradities van de lange baan en de Griekse kalenden kennende heb ik vandaag (13/11) een schrijven gericht aan Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué met de vraag om nu vrijdag tijdens de plenaire vergadering van het hoofdstedelijk parlement een spoeddebat te houden over de zware geweld van afgelopen weekeinde. Zeker na de schabouwelijke houding van de Brusselse burgemeester kan en mag de politiek haar verpletterende verantwoordelijkheid in deze niet langer meer ontlopen.”

 

Vandaag zal het Vlaams Belang trouwens ook aanwezig zijn op het terrein om haar solidariteit met de getroffen buurtbewoners en handelaars te betuigen. Er zal in de buurt ook een pamflet worden gebust waarin de buurtbewoners wordt opgeroepen om samen een vuist te maken tegen het gratuite geweld, en meer nog tegen de ontoelaatbare laksheid van het Brusselse stadsbestuur.

Pamflet rellen NL-FR

Massale vechtpartijen Anderlecht : tijd voor samenscholingsverbod én voor een ernstig asielbeleid!

rellenDe massale vechtpartijen in Anderlecht het afgelopen weekeinde waarbij Syriërs en allochtone buurtbewoners massaal op de vuist gingen, bewijzen eens te meer het absolute failliet van het multiculturele model in de hoofdstad.

Opnieuw stelt het Vlaams Belang vast dat de Parti Socialiste (i.c. Anderlechts burgemeester Eric Tomas) weigert om de nodige maatregelen te treffen om de orde en veiligheid in de wijk weer te herstellen. Het niet voor het hoofd stoten van zijn electoraat blijkt belangrijker te zijn dan de leefbaarheid en veiligheid.

Het Vlaams Belang eist dat er een samenscholingsverbod komt in de buurt van de Bergensesteenweg en de Anderlechtse Poort.  Het is de verdomde plicht van Tomas om de veiligheid in Anderlecht te garanderen. Daarnaast wordt het ook hoog tijd dat de federale regering eindelijk een ernstig asielbeleid zou voeren. Ondanks allerhande stoere verklaringen vanwege de bevoegde federale Staatssecretaris blijft het een feit dat vele honderden illegalen nog steeds ongestoord ons land binnen kunnen komen, hier kunnen verblijven, en voor overlast en onveiligheid zorgen. Het wordt voor Francken tijd om de stoere tweets eindelijk eens om te zetten in daden !

Turkse rellen in Brussel: VB waarschuwde hier reeds voor

Waarschuwingen Vlaams Belang in de wind geslagen door Brusselse regering

kir

Emir Kir: burgemeester voor wie?

Bij hevige rellen aan de Turkse ambassade in Brussel zijn vandaag verscheidene personen ernstig gewond geraakt. Tussen voor- en tegenstanders van Erdogan braken vechtpartijen uit, en zeker drie personen werden met messteken afgevoerd.

Het Vlaams Belang is niet verwonderd over de rellen. Het blijven tolereren van de dubbele nationaliteit impliceert nu eenmaal dat buitenlandse conflicten in onze straten en wijken worden uitgevochten. De partij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Brusselse PS en met name naar Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué.

Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens: “Op voorhand gealarmeerd voor wat er vandaag gebeurde, wou ik vorige week in het hoofdstedelijk parlement een dringende vraag stellen aan minister-voorzitter Vervoort om tijdig in te kunnen ingrijpen bij het Turkse conflict dat in Brussel wordt uitgevochten. Picqué weigerde echter botweg de vraag te agenderen met als argument ‘dat het allemaal niet zo dringend en belangrijk was’. Het resultaat daarvan hebben we vandaag aan de Turkse ambassade kunnen zien.”

Het Vlaams Belang eist dan ook dat het hele systeem van dubbele nationaliteit zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft. Daarnaast is het de dwingende taak van de Brusselse overheden om streng en hard op te treden tegen die bevolkingsgroepen die hun twisten in onze stad komen uitvechten. Ten slotte moeten de Brusselse burgemeesters – Emir Kir op kop – eindelijk maar eens de moed hebben om het voeren van buitenlandse verkiezingspropaganda in Brussel een halt toe te roepen. Het wordt tijd dat de Brusselse politici – en dan voornamelijk van PS-signatuur – kiezen voor wie ze in Brussel aan politiek doen: voor de Brusselaars, of voor hun broodheren in het land van herkomst.

Dominiek Lootens zal in het Brussels Parlement alvast opnieuw interpelleren over dit dossier. We kunnen enkel maar hopen dat de PS ditmaal wél het verstand zal hebben om de vraag te agenderen.