Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'Turkije'

Tagarchief: Turkije

Turkse rellen in Brussel: VB waarschuwde hier reeds voor

Waarschuwingen Vlaams Belang in de wind geslagen door Brusselse regering

kir

Emir Kir: burgemeester voor wie?

Bij hevige rellen aan de Turkse ambassade in Brussel zijn vandaag verscheidene personen ernstig gewond geraakt. Tussen voor- en tegenstanders van Erdogan braken vechtpartijen uit, en zeker drie personen werden met messteken afgevoerd.

Het Vlaams Belang is niet verwonderd over de rellen. Het blijven tolereren van de dubbele nationaliteit impliceert nu eenmaal dat buitenlandse conflicten in onze straten en wijken worden uitgevochten. De partij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Brusselse PS en met name naar Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué.

Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens: “Op voorhand gealarmeerd voor wat er vandaag gebeurde, wou ik vorige week in het hoofdstedelijk parlement een dringende vraag stellen aan minister-voorzitter Vervoort om tijdig in te kunnen ingrijpen bij het Turkse conflict dat in Brussel wordt uitgevochten. Picqué weigerde echter botweg de vraag te agenderen met als argument ‘dat het allemaal niet zo dringend en belangrijk was’. Het resultaat daarvan hebben we vandaag aan de Turkse ambassade kunnen zien.”

Het Vlaams Belang eist dan ook dat het hele systeem van dubbele nationaliteit zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft. Daarnaast is het de dwingende taak van de Brusselse overheden om streng en hard op te treden tegen die bevolkingsgroepen die hun twisten in onze stad komen uitvechten. Ten slotte moeten de Brusselse burgemeesters – Emir Kir op kop – eindelijk maar eens de moed hebben om het voeren van buitenlandse verkiezingspropaganda in Brussel een halt toe te roepen. Het wordt tijd dat de Brusselse politici – en dan voornamelijk van PS-signatuur – kiezen voor wie ze in Brussel aan politiek doen: voor de Brusselaars, of voor hun broodheren in het land van herkomst.

Dominiek Lootens zal in het Brussels Parlement alvast opnieuw interpelleren over dit dossier. We kunnen enkel maar hopen dat de PS ditmaal wél het verstand zal hebben om de vraag te agenderen.

Belgische tak Turkse AK Partij roept op tot strijd tegen christenen. Vlaams Belang vraagt strenge sancties.

AKPartiDe Belgische afdeling van de Turkse AK partij van Erdogan verspreidde afgelopen weekeinde haatdragende affiches die oproepen tot een strijd tegen de christenen. Met een afbeelding die weinig ruimte tot interpretatie laat, wordt opgeroepen om onder het symbool van de halve maan te strijden tegen de christenen. 

De AK partij en de door de Turkse overheid gecontroleerde (en in Vlaanderen door minister Homans gesubsidieerde) Diyanet moskeeën staan sterk in bepaalde Brusselse wijken en gemeenten.De haatdragende affiches werden via sociale media verspreid, slechts twee dagen nadat de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir (PS), de AKP geen strobreed in de weg had gelegd om in Brussel een propagandameeting te laten organiseren.

Het Vlaams Belang is geschokt dat de AKP in dit land ongestraft dit soort van haatdragende propaganda kan verspreiden. Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Nu reeds is er uit bepaalde wijken in Brussel een ware volksverhuis bezig. Assyriërs en andere christelijke minderheden uit het Midden-Oosten worden nu reeds dermate door de islamitische inwoners geterroriseerd dat ze Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek verlaten, om zich elders in Brussel te gaan vestigen. De propaganda die nu door de AKP in Brussel wordt verspreid is niet alleen een regelrechte oproep om de etnische zuivering van die wijken verder te zetten, maar is eveneens een regelrechte oorlogsverklaring aan alle niet-islamitische inwoners van Brussel, en aan de waarden van het land waar ze wonen.”

Dominiek Lootens zal in het hoofdstedelijk parlement de Brusselse minister-voorzitter Vervoort interpelleren. In de federale Kamer zal Barbara Pas (fractievoorzitter Vlaams Belang) ook minister Jambon hierover ondervragen. Het Vlaams Belang eist alvast dat er streng wordt opgetreden tegen deze oproepen tot een Heilige Oorlog, en vraagt dat de verantwoordelijken streng worden gestraft. Eén jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem kunnen we dit soort van propaganda niet langer tolereren!

Turkse AKP-propagandameeting in Sint-Joost-ten-Node : stop met Turkse conflicten te importeren in onze stad!

koerdisch

Koerdisch Instituut Brussel regelmatig slachtoffer van Turkse aanvallen

Vanavond vindt in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node een toespraak van voormalig AKP-minister Taner Yildiz plaats. Hij zal er pleiten om in het referendum op 16 april vóór de grondwetswijziging te stemmen.

Dat de meeting kan doorgaan in Sint-Joost is weinig verbazingwekkend, aangezien burgemeester Emir Kir (PS) zich in het verleden reeds heeft laten gebruiken voor AKP-propagandameetings allerhande.

Een vorige massameeting met de Turkse president in de Hasseltse Ethias-arena bracht in 2015 maar liefst 25.000 Turken op de been. Dit soort propagandameetings tonen duidelijk aan waar de loyaliteit van veel Turkse ‘Brusselaars’ zich bevindt, met alle gevolgen van dien: interne Turkse twisten tussen AKP en oppositie, maar ook de vervolging door de Turken van Armeniërs, Koerden, edm vindt een verlengstuk in onze Brusselse straten en wijken. Denk maar aan de recente (november 2016) brandstichting aan het Koerdisch Instituut in Sint-Joost waarbij extremistische Turkse aanvallers slogans riepen als “Dood aan de Koerden!”

Gewelddaden, vandalisme en bedreigingen aan het adres van andersdenkenden zijn schering en inslag. Voor zij die het beter vinden in Ankara dan in Vlaanderen, is er hier geen plaats. Men kan geen twee heren dienen. Dit soort meetings tonen aan waarom de dubbele nationaliteit moet worden afgeschaft. Ook en zeker voor de gezagsdragers in dit land. Dat een Brussels burgemeester (Kir) naar aanleiding van de brandstichting in november tegenstanders van dictator Erdogan afschildert als “terroristen” is ronduit beschamend.

Tevens vindt het Vlaams Belang dat de rol van de Turkse moskeeën in Brussel – rijkelijk gesteund door het Turkse regime – in de manifeste onwil tot integratie dringend moet onderzocht worden.

Brusselse trams met Turkse vlaggen en enorme Turkse vlag aan gevel Diyanet – waar blijft de afschuw en verontwaardiging van Emir Kir?

 

Diyanet1

Sint-Joost-aan-de-Bosporus

Een tiental dagen geleden schreeuwde Emir Kir, de Turkse PS-burgemeester ban de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, via Twitter zijn afschuw uit over het feit dat het Vlaams Belang aan haar hoofdzetel aan het Madouplein een metershoge Vlaamse Leeuw had opgehangen. Volgens Kir getuigde dit van “haat tegenover Brussel”, en hij eiste dan ook de verwijdering er van.

Vandaag stellen we vast dat enkele honderden meter verder, langsheen de Haachtsesteenweg in Sint-Joost-ten-Node, als steun voor de Turkse dictator Erdogan een énorme Turkse vlag hangt te wapperen aan de gevel van de hoofdzetel van Diyanet. Diyanet is de door de Turkse AK Partij van Erdogan georganiseerde (en door onder meer de Vlaamse overheid gesubsidieerde) overkoepeling van moskeeën en aanverwante instellingen.

Het Vlaams Belang wacht nog steeds op een verontwaardigde tweet van Emir Kir. Als we zijn logica mogen doortrekken betekent deze vlag namelijk de Turkse uiting van haat tegenover Brussel, en een provocatie voor alle Brusselaars. Of het moet zijn dat burgemeester Kir dezer dagen in zijn thuisland zit, en dus niet kan tweeten – aangezien het vrije gebruik van sociale media nu eenmaal geen evidentie is in het land van zijn vriend Erdogan.

En over provocaties gesproken: gisteren doken beelden op van een tram van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB (lijn 92) die rondreed met eveneens een enorme Turkse vlag aan de voorkant van de tram. Ik zal minister Smet hierover alvast interpelleren, en eis dat er ondubbelzinnige sancties worden getroffen tegen de conducteur in kwestie.

 

 

Brusselse politie helpt Turkse extremisten een handje

levif

Als het van Mayeur afhangt liever wat vroeger dan 2030

De waanzin ten top. Andere woorden heb ik er niet voor.

Naar aanleiding van de onlusten in Turkije, was het de voorbije dagen ook zeer onrustig in verschillende Brusselse wijken. Aanhangers van de Turkse dictator Erdogan vielen er gebouwen en woningen aan van Turkse ‘opposanten’.  Na decennialang gepamper is het duidelijk dat de wil tot integratie volledig ontbreekt bij een groot deel van de islamitische bevolking in deze stad, en dat ze zich meer verbonden voelen met hun land van herkomst dan met het land waarin ze wonen.

Aan de Brusselse Montoyerstraat hielden honderden  Turken een manifestatie om hun sympathie voor Erdogan uit te schreeuwen. Een manifestatie die uiteraard niet was aangevraagd.

Herinner U de vele Vlaamse manifestaties in Brussel, waarbij de Vlamingen keer op keer klop kregen van de politiediensten van eerst Thielemans en nu Mayeur. Het contrast met vrijdagnacht 15 juli kon niet groter zijn. Honderden Turken mochten ongestoord de Montoyerstraat en de Troonlaan bezetten, en kregen zelfs nog wat hulp van de troepen van Mayeur.

Zo zijn er beelden opgedoken van de Brusselse politie die hun megafoon uitleent aan de islamisten, om zo op te roepen tot het islamitische gebed. Midden op straat uiteraard. Hallucinante beelden, te zien op https://www.facebook.com/lsturcs/videos/1768157783441630/