Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'Vanhengel'

Tagarchief: Vanhengel

Eurostadion en Parking C: de leugens van een N-VA minister

N-VA heeft alle sleutels in handen om bouw Eurostadion tegen te houden

Geloofwaardigheid N-VA ligt diep begraven onder Parking C

 

weyts

Pinokkio 

In maart vorig jaar betoogde een delegatie van de N-VA, waaronder twee Vlaamse parlementsleden, op parking C tegen de komst van het Eurostadion. En in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement trekt N-VA’er Johan Van den Driessche regelmatig van leer tegen het stadion, en beschuldigt hij Brussels minister Vanhengel ervan om afspraken te hebben met bouwheer Ghelamco.

Nu blijkt echter dat Vlaams N-VA minister Ben Weyts reeds twee jaar zelf een principeakkoord heeft met Ghelamco om twee stukken Vlaamse grond af te staan, teneinde het stadion te kunnen bouwen. Het Brusselse Eurostadion kan er namelijk niet komen als Vlaanderen geen afstand doet van twee stukken grond die aan Parking C grenzen.  Het gaat om grond die grenst aan de Ring en die cruciaal is voor het project omdat de in- en uitritten van de parking er elkaar kruisen. De gronden zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer en vallen dus onder de bevoegdheid van minister Weyts.

Het is toch wel bijzonder dat het net Weyts is die in het Vlaams Parlement al jaar en dag beweert dat hij in het hele dossier niets in de pap te brokken heeft. Men kan zich alvast de vraag stellen in welke andere dossiers minister Weyts de waarheid nog meer geweld aan doet.

In het Vlaams Parlement zal Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin minister Weyts hierover interpelleren.

Het Vlaams Belang is alvast niet te spreken over zowel de leugens van Weyts als over de wel bijzonder hypocriete houding van de N-VA in dit dossier. In het Brussels Parlement zowel als op lokaal vlak in Grimbergen fulmineert de N-VA met de regelmaat van een klok tegen het Eurostadion, maar op Vlaams niveau heeft de N-VA alle sleutels in handen om dit dossier voor eens en voor altijd te begraven.  Alleen weigert die partij om de sleutels ook daadwerkelijk te gebruiken.  We kunnen niet anders dan vaststellen dat de N-VA ook in dit dossier een partij met twee gezichten is. De geloofwaardigheid van minister Weyts en die van Brussels N-VA-fractievoorzitter Van den Driessche is alvast zeer diep gezakt. Misschien dat Ghelamco ze terugvindt bij haar “archeologische opgravingen” op Parking C?

Beleidsverklaring VGC :Brusselse Vlamingen derderangsburgers

vgcraadDe jaarlijkse beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie was dit jaar werkelijk bedroevend.Bij mijn weten heeft geen enkel voorgaand College het ooit zo bont gemaakt, en zo een wanbeleid gevoerd naar de Nederlandstaligen in deze stad toe. Nooit voorheen is de totale onwil én de totale onmacht van een VGC-college zo frappant gebleken als nu. Nooit voorheen werd de oikofobie zo in het VGC-beleid verankerd, als vandaag.

Een onwil en onmacht die al blijkt uit het nochtans zoals steeds door het College luid bejubelde onderwijsverhaal. Een College dat zich blind staart op cijfertjes maar vergeet dat heel wat Brusselse Vlamingen uit de onderwijsboot vallen omdat er nu eenmaal een manifeste onwil bestaat om voor hen een degelijke voorrangsregeling uit te werken.  Als ik lees dat het College blijft “bouwen met talent, zodat ELK kind en ELKE jongere kan genieten van kwaliteitsvol onderwijs” kan ik enkel plaatsvervangende schaamte voelen. Kwaliteitsvol onderwijs is, ondanks de torenhoge inzet en motivatie van de talloze leerkrachten, helaas niet mogelijk in een klas waar het leeuwendeel van de leerlingen nauwelijks een gebenedijd woord Nederlands begrijpt. Een nieuw logo en een N-bordje aan de gevel zullen daar geen jota aan veranderen.

Hetzelfde troosteloze verhaal ook in de zorgsector. Ook daar een “alles gaat goed” verhaal over de Brusselaar die beroep kan doen op een breed en divers Nederlandstalig aanbod. De realiteit is echter dat het in Brussel met een vergrootglas zoeken is naar pakweg een Nederlandstalige huisarts, en dat in de instellingen die tweetalig zouden moeten zijn de Nederlandstaligen niet eens in hun eigen taal kunnen geholpen worden. In de Irisziekenhuizen kan je als Tutsi, Turk of Tsjetsjeen beroep doen op tolken, maar als Vlaming, als Nederlandstalige moet je er maar Frans praten of ophoepelen. Zelfs Vlamingen van buiten het hoofdstedelijk gewest die zich naar een Irisziekenhuis begeven krijgen later op hun adres in Vlaanderen  hun factuur enkel en alleen in het Frans opgestuurd. En opnieuw moeten we de vraag stellen: wat doet de VGC hier aan? Op welke manier zet het College zich in om hier eindelijk paal en perk aan te stellen? Op welke manier verdedigt dit College de belangen van de Brusselse Vlamingen? Het antwoord is helaas opnieuw: “niet”. Men laat begaan. Een regelrechte schande!

En intussen laat de Brusselse minister-voorzitter maar ballonnetjes op  om te morrelen aan de 17 Vlaamse verkozenen van het hoofdstedelijk parlement. Op zich weinig verrassend natuurlijk, want hij heeft reeds meermaals aangegeven geen minister-president te willen zijn voor de Brusselse Vlamingen. Maar opnieuw stellen we vast dat het VGC-College er naar staat te gapen als een koe naar een trein. Er kwam geen enkele reactie vanuit het VGC- College. Blijkbaar mag, kan of wil dit College haar francofone broodheren niet tegen spreken.

Dat verklaart ook direct waarom 50 jaar na datum de taalwetten in deze stad nog steeds dag na dag, week na week verkracht worden. Wie de jaarlijkse rapporten van de Brusselse vice-gouverneur er op naslaat kan niet anders dan vaststellen dat de taalwet in Brussel nog minder is dan een vodje papier. En dat de Nederlandstaligen in de openbare dienstverlening dus nog minder zijn dan tweederangsburgers.

En ja, ook hier horen we enkel maar de oorverdovende stilte vanuit het College. Geen enkel initiatief wordt genomen om hier verandering in te brengen. Het mag niet en het zal niet, zo beslissen de francofone broodheren in dit gewest.

Meer nog: over die schandalige taalwetsovertredingen mag niet eens gesproken worden. Ik herinner maar aan de discussienota die ik vorig jaar hierover indiende. Van partijen als Groen en SPa verwacht ik niets anders natuurlijk, hun eerste Vlaamse reflex moet nog altijd geboren worden. Maar ook Open VLD en de CD&V buigen slaafs voor de francofone dictaten, en verbieden ieder debat over de taalwetgeving. En wanneer de laatste Brusselse Vlaming binnenkort het licht uit doet zullen ze het uiteraard “nicht gewusst haben”.

Vooral de houding van Open VLD is in dit hele dossier meer dan bedenkelijk te noemen. Zo wijdde het tijdschrift “De Brusselse Post” afgelopen zomer een nummer aan 50 jaar taalwetgeving, waarbij iedere partij uit de VGC naar haar standpunten werd gevraagd. Nu is het zo dat De Brusselse Post een blad is van het Vlaams Komitee voor Brussel – een vzw die vrijwillig doet wat eigenlijk de verdomde plicht is van dit College: namelijk het verdedigen van de belangen van de Brusselse Vlamingen. Maar wat durft de Open VLD zeggen: dat die Vlamingen die die onverkort blijven ijveren voor niets meer dan het toepassen van de wet mensen met een enge geest zijn.

En dat vat inderdaad de politieke visie van heel dit College samen: wie op wil komen voor de belangen van de Brusselse Vlamingen, wie nog maar durft te ijveren voor de correcte toepassing van de wet, is een extremist en moet monddood gemaakt worden.

Men zegt wel eens dat een volk de leiders heeft die het verdient. Maar ik weiger te geloven dat een volk ooit zo slecht kan zijn dat het moet opgescheept worden met het huidige VGC-college.

 

http://www.bruzz.be/nl/video/reacties-vgc-beleidsverklaring-mist-visie

Brusselse lobbygroepjes en de (on)geloofwaardigheid van de N-VA

Cordon-SanitaireIn de pers van deze week uit Vlaams N-VA parlementslid Karl Vanlouwe kritiek op de zogenaamde lobbygroep rond Brussel die geleid wordt door Onckelinx en Guy Vanhengel. Die lobbygroep is niet nieuw. Ondergetekende interpelleerde VGC-Collegevoorzitter Vanhengel daar al weken geleden over.  Maar goed, terechte kritiek van het Vlaams Belang wordt door de pers pas opgepikt wanneer het weken na datum wordt nagepapegaaid door andere partijen die er op het moment zelf  het zwijgen toe deden.

De kritiek van Vanlouwe is natuurlijk terecht:  “Blijkbaar houden de PS en mevrouw Onkelinx niet graag rekening met de wil van de kiezer. Een parallel beslissingsniveau oprichten om belangrijke dossiers voor Brussel te bespreken, is weinig transparant en manifest ondemocratisch.” En nog : “Op die manier voert zij een cordon sanitair of eerder een cordon Bruxellois, zonder rekening te houden met de wil van de kiezer”.

Juist!

Maar hoe geloofwaardig is de kritiek op een ondemocratisch cordon sanitaire uit de mond van een volksvertegenwoordiger van de N-VA – een partij die zelf met de felste en meest fanatieke instelling vasthoudt aan het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang? Misschien vergeet Vanlouwe dat pakweg in Antwerpen, de fief van zijn eigen roerganger BDW, diezelfde N-VA samen met Patrick Janssens op net dezelfde manier de wil van de kiezer jarenlang heeft verkracht. Of dat onlangs die zelfde roerganger BDW nog verklaarde “Als u (Het Vlaams Belang)morgen een resolutie indient dat de zon schijnt, dan zal ik nog niet meestemmen”.

Punt twee. “Blijkbaar verkiest de PS achterkamerpolitiek” aldus Vanlouwe. Opnieuw: hoe geloofwaardig klinkt dit nog uit de mond van een vertegenwoordiger van een partij die zelf op haar hoogste echelons (bvb Kamervoorzitter Bracke) gebonden is aan het gekonkelfoes van de Loge?

Helaas blijft het bij N-VA en bij Karl Vanlouwe hetzelfde grijsgedraaide plaatje van altijd: ‘luister naar onze woorden, maar kijk niet naar onze daden.’ Triest !

Ramadan: jonge leerlingen in Vlaams-Brusselse scholen radicaliseren

DL3Afgelopen vrijdag interpelleerde ik in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegevoorzitter Vanhengel over het feit dat heel wat jonge leerlingen in onze Vlaams-Brusselse scholen fanatiek meedoen met de ramadan. Hier mijn tussenkomst en de antwoorden van Collegevoorzitter Vanhengel :

De heer Dominiek Lootens-Stael: De Brusselse scholen van het Gemeenschapsonderwijs krijgen dit jaar “voor het eerst” te maken met jonge kinderen die zich streng religieus opstellen tijdens de ramadan, aldus de algemeen directeur van de scholengroep. Ik had daarover ook een actualiteitsvraag met een andere invalshoek in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingediend. Commissievoorzitter Charles Picqué had die eerst geweigerd. Hij zei dat dit allemaal niet nieuw is. Hij lachte daar zelfs een beetje mee, alsof het gaat om een algemeen bekend gegeven. Voor voorzitter Charles Picqué bestaat dat probleem blijkbaar al heel lang. De heer Van Damme had er ook nog nooit over gehoord. In het Nederlandstalig gemeenschapsonderwijs had men er tot dit jaar blijkbaar ook nog niet mee te maken gehad. Dit is voor hen blijkbaar nieuw.

Concreet gaat het om lagere schoolkinderen die weigeren mee te gaan naar de zwemles omdat ze geen slok water willen binnenkrijgen of om leerlingen uit de eerste jaren van het secundair die weigeren deel te nemen aan de muziekklas omdat ze muziek en zingen als haram beschouwen. “Ze zijn bang dat de duivel in de klas zou verschijnen”, lezen we in de krant De Standaard. Die verklaring gaf ook de directeur van het Go!

Volgens de algemeen directeur van het Go!, op VRT in ‘De Ochtend’ van 10 juni 2016, gaat het om fundamentalistische prietpraat waar de jongeren aan blootgesteld en door geïndoctrineerd worden, niet zozeer via de ouders maar “via schimmige koranschooltjes, vzw’s waarvan niemand weet wat er gepredikt wordt.” Het fenomeen doet zich voornamelijk voor in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. Daarnaast stellen de scholen vast dat zeker bij kinderen van tien tot elf jaar die meedoen aan de ramadan nefast blijkt te zijn voor hun schoolresultaten tijdens de examenperiode. Daarover verscheen op 28 juni 2016 nog een stuk in La Capitale. De Franstalige scholen die met dat probleem werden geconfronteerd, gingen daarover de dialoog aan met de leerlingen zelf.

Gaan de scholen in op de verzuchtingen van die leerlingen of moeten ze de lessen toch volgen?Op welke manier proberen de scholen daarover in dialoog te treden met de ouders van de kinderen? Gaan ze net zoals de Franstalige scholen daarover de dialoog aan met de leerlingen zelf? Intussen weten we deels om welke koranscholen het zou gaan: El Amal, Al Najah en Al Khariah. Op welke manier waarschuwt de school voor die personen en instellingen?Worden de dossiers doorgegeven aan de bevoegde instanties die instaan voor de strijd tegen de radicalisering? Op welke manier wordt het aanspreekpunt deradicalisering voor het onderwijs daarbij betrokken?

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik heb de Scholengroep Brussel gecontacteerd om meer duiding te krijgen bij deze situatie.

Tijdens de eerste dagen van de ramadan werd de algemeen directeur van Scholengroep Brussel van het GO!, de heer Jacky Goris, op de hoogte gebracht van enkele opmerkelijke zaken met betrekking tot de veel striktere en meer radicale invulling van de ramadan tegenover de jaren voorheen. Het ging daarbij initieel over enkele voorvallen in 2 basisscholen en 1 atheneum in de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

Een basisschool berichtte dat er een kind in het 2de leerjaar was flauwgevallen, wat zijn verklaring vond in het strenge vasten. Een tweede voorval betrof een leerling uit het 6de leerjaar die verklaarde dat zijn vader imam was – hetgeen gefantaseerd bleek te zijn – en die bij andere kinderen opdringerig ging pleiten voor het respecteren van en het actief deelnemen aan de ramadan. Een ander voorval ging over 7 leerlingen van het 1ste jaar in een atheneum, die weigerden aan de muziekles deel te nemen omdat dat verboden zou zijn. Er waren ook leerlingen die niet wilden gaan zwemmen uit schrik een slok water in de mond en de maag te krijgen.

 

Voor alle duidelijkheid: Het ging dus niet over een veelheid aan voorvallen, maar vooral over een evolutie die de algemeen directeur ernstige zorgen baarde. Hij reageerde omwille van de radicalisering in de strenge – en zelfs overdreven en niet-correcte – toepassing van de vastenprincipes en de steeds jongere leeftijd van de betrokkenen. De heer Goris wilde liever niet wachten om aan de alarmbel te trekken, omdat dergelijke trend beter meteen in de kiem wordt gesmoord opdat het fenomeen zich niet verder zou uitbreiden. Eén enkel kind dat op deze manier gevaar loopt, is op zich al voldoende om in actie te komen. Dat is zijn en ook mijn overtuiging.

De Scholengroep Brussel meldt dat aan dit soort voorvallen meteen gevolg wordt gegeven. Ouders worden ter verantwoording geroepen en om tekst en uitleg gevraagd. In het geval van de atheneumstudenten werd er een bemiddelaar ingeschakeld. In geen geval wordt aan deze excessen toegegeven of worden de lessen aangepast. De studenten blijven verplicht om deel te nemen aan de muzieklessen, zo niet is puntenverlies het gevolg. Het programma dient te worden gevolgd en hiervan wordt niet afgeweken.

De contacten met de inspecteurs islamlessen zijn steeds goed verlopen en, na de verplichte infosessies over de islam die de Scholengroep voor zijn 2.700-koppig personeel organiseerde, zijn deze contacten zelfs nog intensiever geworden. Via de Moslimexecutieve werd ook een beroep gedaan op rechtsgeleerden om bepaalde absurde interpretaties inzake de vasten te ontkrachten. Deze richtlijnen werden aan de directies en leerkrachten bezorgd om hen in staat te stellen op een respectvolle, doch vastberaden en gefundeerde wijze leerlingen van antwoord te kunnen dienen. Vandaag stelt de Scholengroep met tevredenheid vast dat zowel de inspectie van het islamonderricht als de Moslimexecutieve gereageerd hebben op haar noodkreet.

 

Uit gesprekken met de betrokken ouders bleek dat zij de radicale houding van hun kinderen niet goedkeuren. De algemeen directeur van de Scholengroep verontrust zich ook zeer over de rol van het internet en van schimmige vzw’s die lessen Arabisch aanbieden, maar vaak ook dubieuze koranschooltjes verhullen. Het feit dat de ouders op deze manier de controle over hun kinderen verliezen, is niet zonder gevaar. In het verleden is al gebleken dat ronselaars net op deze subtiele wijze kinderen proberen los te weken van de ouderlijke invloedsfeer, met de bedoeling om te radicaliseren en te rekruteren. De Moslimexecutieve geeft aan geen invloed te hebben of controle te kunnen uitoefenen op deze dubieuze vzw’s.

Het was nooit de bedoeling om deze voorvallen uit te vergroten, maar wel om de alarmbel te luiden. Jonge kinderen die de ramadan volgen, is op zich een nieuw noch een typisch Brussels fenomeen. Vaak ging en gaat het ook om jonge kinderen die willen aansluiten bij het sociale gebeuren, los van extreme achtergronden.

Laat er vooral geen onduidelijkheid over bestaan: de Brusselse scholen zijn al lang met deze problematiek bezig. Heel wat directies en schoolbesturen krijgen steun vanwege de inspectie islamitische godsdienst. Zij trekken mee aan de kar om ouders en hun kinderen duidelijk te maken dat dit niet kan. Het is belangrijk dat mensen die zelf deze levensbeschouwing aanhangen, naar de scholen kunnen trekken om leerlingen met hun houding te confronteren. De ramadan mag nooit een impact hebben op de schoolcarrière van de kinderen.

Daarnaast is een participatief schoolklimaat, waarbij ouders en leerlingen betrokken worden, niet onbelangrijk. Zaken moeten bespreekbaar zijn en in dialoog treden is uitermate belangrijk.

Ook preventieve acties zijn aangewezen, waarbij scholen zeggen wat kan en wat niet kan. Dit moet natuurlijk op een constructieve wijze gebeuren, waarbij het belang van de leerlingen voorop staat, namelijk kinderen optimaal laten deelnemen aan de lessen zodat ze alle kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan en een succesvolle toekomst.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik stel met tevredenheid vast dat de collegevoorzitter de zaken blijkbaar wel ernstig neemt, in tegenstelling tot sommige raadsleden hier die het nuttig vinden om te schieten op de boodschapper en die vinden dat het wel voorbij zal gaan indien we erover zwijgen.

Die raadsleden zeggen dan dat het maar over een paar gevallen gaat, maar ik hoor wel dat het toch over 3 gemeenten en meerdere scholen gaat. Er doet zich bijgevolg een tendens voor die vroeger in de Vlaamse scholen niet bestond. Door de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement – toch iemand van de politieke familie van de heer Jef Van Damme – wordt dit echter afgedaan als “oud nieuws”.

Dit fenomeen, dat al langer bestaat, begint nu ook ingang te vinden in de Vlaamse scholen. Ik vind het dan ook nuttig dat men onmiddellijk alarm slaat. Liever zo’n reactie dan alles op zijn beloop te laten, wachten tot er ergens een bom ontploft en nadien verklaren “dat men het niet heeft zien aankomen”.

Ook de bommenleggers van 22 maart 2016 zijn trouwens naar Vlaamse scholen gegaan. Sommigen beseften dat er iets aan de hand was, maar hebben ervoor gekozen om te zwijgen.

De heer Fouad Ahidar (sp.a): We zijn allen slachtoffers van deze situatie. Men moet wel een beetje respect aan de dag leggen en stoppen met een link te leggen tussen de ramadan en het doen ontploffen van bommen. We praten hier over een probleem met de ramadan, niet over bommen.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik heb de collegevoorzitter wel horen zeggen dat ronselaars gebruik maken van schimmige vzw’s, waarnaar ook de directeur van het GO! verwees. In een aantal gevallen komt het opruien blijkbaar vanuit die vzw’s. Ik heb hem ook horen spreken over radicalisering. In tegenstelling tot mevrouw Zamouri heeft haar partijgenoot blijkbaar wel inzicht in het functioneren van dat soort zaken. Ikzelf ben een van de weinigen die dat hier op deze banken expliciet durft te zeggen.

Het klopt misschien dat het GO! en de Moslimexecutieve geen grip hebben op al die schimmige vzw’s, maar dan is het wellicht een taak voor de Staatsveiligheid om hen door te lichten. Het is ook de taak van de diverse overheden om na te gaan welke initiatieven nog mogen worden gesubsidieerd.

Ik hoop dat de collegevoorzitter de zaak met de nodige ernst blijft opvolgen, in plaats van ze, zoals anderen, te minimaliseren of onder de mat te vegen. 

  • Het incident is gesloten.

Brussel verkocht aan de Parti Socialiste

BVDe totale uitverkoop van Brussel aan de PS en de francofonie. Dat lijkt de afgelopen maand de rode draad te zijn geweest in de politieke voorstellen die door de SP.a, Groen en Open VLD werden gelanceerd. Een uitverkoop in vier stappen.

Stap 1. Begin mei laten ministers Sven Gatz (Open VLD) en Pascal Smet (SP.a) in een dubbelinterview weten dat ze er absoluut geen graten in zien om de pariteit in de hoofdstedelijke regering op te offeren. Garanties in de uitvoerende macht voor de Brusselse Vlamingen mogen dus gerust afgeschaft worden, aldus beide excellenties.

Stap 2. In een interview op 6 mei in Le Soir lanceert Laurette Onkelinx (PS) de idee om de Vlaamse Gemeenschapscommissie af te schaffen, en te evolueren naar tweetalige lijsten voor een ‘volwaardig’ hoofdstedelijk parlement. Kortom: naar een systeem van excuus-Vlamingen op de Franstalige lijsten. Een voorstel dat direct door Groen en SP.a volmondig wordt bijgetreden. In datzelfde interview laat Onkelinx ook duidelijk verstaan dat zij in Brussel de plak zwaait, én dat ze er een lobbygroep aanvoert, samen met “des amis flamands comme Guy Vanhengel” (Open VLD) en met medewerking van parlementsleden van onder meer SP.a, Groen, maar ook CD&V.

FDF-Vlamingen

Stap 3. Eind mei was er de idee van opnieuw Gatz om voor de Brusselaars meervoudig stemrecht in te voeren. En zo dus de aanwezigheid van de Brusselse Vlamingen in het hoofdstedelijk parlement terug te schroeven door terug te gaan naar de tijd van de FDF-Vlamingen: Franstaligen die op Nederlandstalige lijsten worden verkozen, en zo dus de Vlaamse minimumvertegenwoordiging omzeilen.

Stap 4. Opnieuw Gatz. Begin juni laat hij weten dat Vlaanderen in Brussel geen eigen zorgnet moet uitbouwen, omdat er al dat van de ‘tweetalige’ GGC is. Dat de taalwetten daar zo goed als onbestaande zijn, deert hem daarbij niet.

Gestolen

De rode draad bij al de voorstellen van PS, SP.a en Open VLD is duidelijk: weg met de Vlaamse lijsten, en op naar een systeem van excuus-Vlamingen Maar ook geen VGC meer en dus geen invloed van het Vlaams Parlement in Brussel meer, en weg met de pariteit in de regering. Kortom: al wat Vlaams is weg uit Brussel.

Het Vlaams Belang kijkt angstvallig naar deze bijzonder nefaste evolutie voor Brussel en de Vlaamse aanwezigheid in Brussel; en daarom interpelleerden Dominiek Lootens en Tom Van Grieken in het Brussels en Vlaams Parlement. Maar voor de andere ‘Vlaamse’ partijen is er echter geen vuiltje aan de lucht. Kortom: Brussel kan hen –letterlijk! –gestolen worden.

Vaderdag in vier talen…

Vaderdag in vier talen

Ramadan of niet, de Vlaamse gemeenteschool van Anderlecht vierde afgelopen week vaderdag. En de papa’s werden uitgenodigd om in de school verhalen te vertellen en boeken voor te lezen. Allemaal niets mis mee natuurlijk. Behalve dan dat de school het nodig vond om naast het Nederlands de ouders uit te nodigen in het Engels, Frans en Arabisch. En, zo stond er bij, het voorlezen van de boeken mag ‘in de eigen taal’. Kortom: de Nederlandstalige kinderen mogen een hele voormiddag luisteren naar verhaaltjes in het Frans en Arabisch.

Kan  niet, dacht Dominiek Lootens (Vlaams Belang). Hij diende niet enkel klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, hij interpelleerde ook VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel (Open VLD) hierover. Maar die zag uiteraard geen graten in de meertalige communicatie en het voorlezen in andere talen. De meertalige realiteit van Brussel, weet u wel.

Spek en bonen

Volgens blauwe Guy is het voorlezen in de zogenaamde ‘thuistalen’ namelijk goed voor het welbevinden van de leerlingen in de scholen. Dat Nederlandstalige kinderen in een Vlaamse school absoluut niets begrijpen van verhaaltjes in het Arabisch, er dus voor spek en bonen (en dat tijdens de ramadan!) bijzitten en hun welbevinden heel wat minder zal zijn; daar trekt Vanhengel zich dan weer niets van aan. Zolang we in ons hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs de anderstaligen maar niet dwingen om Nederlands te praten!

Saillant detail: in de uitnodiging naar de papa’s toe staat bij de Franse en Arabische tekst dat ze enkel niet-religieuze boeken en verhalen mogen komen brengen. In de Nederlandse tekst werd dit niet vermeld. Toeval?goedelucht 001