Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'veiligheid'

Tagarchief: veiligheid

Brand in hoge gebouwen? Brussel beschikt niet eens over brandweerwagen met 50-meter ladder.

dbdmhUit cijfers die naar aanleiding van de enorme brand in een torengebouw in Londen werden gepubliceerd blijkt dat er in Brussel jaarlijks zo’n 600-650 branden en brandjes in flatgebouwen uitbreken.

In Brussel staan er heel wat woontorens van vele tientallen meters hoog. Nochtans beschikt de Brusselse brandweer (DBDMH) in tegenstalling tot bijvoorbeeld haar Antwerpse collega’s niet over een ladderwagen / hoogtewerker van 50 meter hoog.

De DBDMH heeft slechts ladderwagens met een bereik van 25 meter, overeenkomstig de norm “hoog gebouw” opgenomen in de wetgeving tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand, daterende uit..1972. De DBDMH beschikt daarnaast ook over een uitschuifbare arm van 30 meter.

Toen ik hierover in oktober van vorig jaar een vraag stelde aan bevoegd Staatssecretaris Jodogne stelde deze laatste dat een ladderwagen van 50 meter niet noodzakelijk is, want in Brussel zijn : “de minimumvereisten waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moet beantwoorden zodanig ontworpen om het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van een brand te voorkomen, om de veiligheid van de personen te waarborgen en om de preventieve interventie van de brandweerdienst te vergemakkelijken.”

Kortom: de hoge torengebouwen in Brussel zijn zo veilig dat ze niet kunnen branden. Dat dacht men in Londen ongetwijfeld ook.

Gezien de recente gebeurtenissen in de Britse hoofdstad dringt het Vlaams Belang er bij de Brusselse regering echter opnieuw op aan om de aankoop van een brandweerwagen / hoogtewerker met een bereik van minstens 50 meter  te overwegen. We kunnen enkel maar hopen dat Brussel deze wagen nooit zal nodig hebben.

Koppel brutaal overvallen door taxichauffeur: Vlaams Belang eist grote kuis in Brusselse taxisector

taxi2Afgelopen weekeinde werd in Brussel een koppel aangevallen door een taxichauffeur en een medeplichtige. Beide passagiers moesten trappen en klappen incasseren, en werden beroofd van hun GSM en horloge.

Alsof dit nog niet genoeg was – de man liep bij de brutale aanval ook een kniefractuur op – weigerde de Brusselse politie het koppel blijkbaar in het Nederlands te helpen, en werd hen verteld dat dit alles “nu eenmaal Brussel is”. Toen in augustus vorig jaar een Hasseltse taxichauffeur in Brussel vakkundig in het ziekenhuis werd gemept werd dit door de Brusselse politie ook al weggelachen als “de Brusselse realiteit”. Hemeltergend en totaal onaanvaardbaar.

Het is helaas niet voor het eerst dat de Brusselse taxidiensten in een zeer slecht daglicht komen te staan.  Zo kreeg in januari van dit jaar nog een taxichauffeur een celstraf met uitstel voor de verkrachting van een passagier; en vielen enkele Brusselse taxichauffeurs twee jaar geleden een Uber-chauffeur aan.

Het Vlaams Belang stelt vast dat het opkuisen van de wantoestanden in de Brusselse taxisector voor de Brusselse regering blijkbaar geen enkele prioriteit heeft. Reeds in 1995 (!) interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens de regering over de vrijblijvendheid van het intrekken van bekwaamheidsattesten van taxichauffeurs die zich misdroegen tegenover klanten of collega’s; en in 2005 zag Lootens zich genoodzaakt opnieuw hierover te interpelleren wegens enkele zware gevallen van geweld door taxichauffeurs. Vandaag stellen we vast dat er op het terrein nog niets veranderd is.

Het Vlaams Belang zal bij monde van Dominiek Lootens de regering opnieuw interpelleren. We eisen dat er eindelijk eens een grote kuis wordt gehouden in de Brusselse taxisector, en dat chauffeurs die zich misdragen definitief de toegang tot het beroep wordt ontzegd. Ook vraagt het Vlaams Belang een veel strengere controle op illegale chauffeurs, het “uitlenen” van taxi’s aan dat soort van chauffeurs en op het runnen van onvergunde taxibedrijven. De “straf” van de gemeente Sint-Gillis om na een schietpartij vorige maand clandestiene taxi’s voor amper een paar weken te verbieden was in dat opzicht zowat het slechtst mogelijke signaal dat men kon geven.

Een grote kuis in de Brusselse taxisector kan de klanten, maar ook de bonafide bedrijven en chauffeurs enkel maar ten goede komen!

 

Turkse rellen in Brussel: VB waarschuwde hier reeds voor

Waarschuwingen Vlaams Belang in de wind geslagen door Brusselse regering

kir

Emir Kir: burgemeester voor wie?

Bij hevige rellen aan de Turkse ambassade in Brussel zijn vandaag verscheidene personen ernstig gewond geraakt. Tussen voor- en tegenstanders van Erdogan braken vechtpartijen uit, en zeker drie personen werden met messteken afgevoerd.

Het Vlaams Belang is niet verwonderd over de rellen. Het blijven tolereren van de dubbele nationaliteit impliceert nu eenmaal dat buitenlandse conflicten in onze straten en wijken worden uitgevochten. De partij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Brusselse PS en met name naar Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué.

Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens: “Op voorhand gealarmeerd voor wat er vandaag gebeurde, wou ik vorige week in het hoofdstedelijk parlement een dringende vraag stellen aan minister-voorzitter Vervoort om tijdig in te kunnen ingrijpen bij het Turkse conflict dat in Brussel wordt uitgevochten. Picqué weigerde echter botweg de vraag te agenderen met als argument ‘dat het allemaal niet zo dringend en belangrijk was’. Het resultaat daarvan hebben we vandaag aan de Turkse ambassade kunnen zien.”

Het Vlaams Belang eist dan ook dat het hele systeem van dubbele nationaliteit zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft. Daarnaast is het de dwingende taak van de Brusselse overheden om streng en hard op te treden tegen die bevolkingsgroepen die hun twisten in onze stad komen uitvechten. Ten slotte moeten de Brusselse burgemeesters – Emir Kir op kop – eindelijk maar eens de moed hebben om het voeren van buitenlandse verkiezingspropaganda in Brussel een halt toe te roepen. Het wordt tijd dat de Brusselse politici – en dan voornamelijk van PS-signatuur – kiezen voor wie ze in Brussel aan politiek doen: voor de Brusselaars, of voor hun broodheren in het land van herkomst.

Dominiek Lootens zal in het Brussels Parlement alvast opnieuw interpelleren over dit dossier. We kunnen enkel maar hopen dat de PS ditmaal wél het verstand zal hebben om de vraag te agenderen.

Justitiepaleis Brussel verliest vergunning opslag explosieven

scannen0009

Artikel uit Het Laatste Nieuws – 28/03/2017 – blz 4

Na tussenkomst Vlaams Belang : Brusselse overheid trekt milieuvergunning opslag munitie en explosieven in Justitiepaleis in.

In mei 2016 verleende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning voor de opslag van 450 kg explosieven en munitie in de kelders van het Justitiepaleis. In realiteit werd er echter om en bij de 5000 kilogram munitie en explosieven gestockeerd, op een manier die allesbehalve reglementair is. De munitie moet immers worden opgeslagen in gewapende koffers en in afgesloten lokalen, wat niet het geval bleek te zijn. Hierdoor gealarmeerd trok Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens op 20 januari in plenaire vergadering van het BHP aan de bel bij Brussels minister Fremault die verantwoordelijk was voor de aflevering van de milieuvergunningen.

justitiepaleisIn eerste instantie trok Fremault de paraplu open door te stellen dat de veiligheid van de bezoekers en werknemers in het Justitiepaleis nu eenmaal niet haar bevoegdheid was.  Een nogal kortzichtige houding die het Vlaams Belang maar matig kon appreciëren. Lootens drong er dan ook sterk op aan om de milieuvergunning voor de opslag in het Justitiepaleis in te trekken.

Vandaag stelt het Vlaams Belang tevreden vast dat hieraan gevolg werd gegeven. De vergunning werd ingetrokken, en het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de zowat 5 ton explosieven die er nu nog liggen opgeslagen zo snel als mogelijk worden verwijderd.  Dat dit nog niet gebeurde ligt blijkbaar vooral aan het feit dat ‘Justitie’ hiervoor een factuur van zowat 18.000 euro zou moeten betalen aan ‘Defensie’, dat instaat voor de verwijdering. Een totaal absurde situatie dus waarbij de ene federale dienst de andere niet wil betalen, en zo de veiligheid van honderden personen in en om het Justitiepaleis op de helling zet.

Tenslotte dringt het Vlaams Belang er ook op aan dat er geen nieuwe milieuvergunning voor de opslag van explosieven en munitie zou worden afgeleverd voor het Justitiepaleis (een nieuwe aanvraag zou eerstdaags ingediend worden) zolang er geen 100% zekerheid is dat deze op de correcte manier zal bewaard worden, en zonder dat de maximumhoeveelheid wordt overschreden.

Opgepast : extremistische eekhoorns!

eekhoornSedert de zesde staatshervorming is het hoofdstedelijk gewest ook deels bevoegd voor het veiligheidsbeleid. Zo is het nu aan Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort (PS) om het veiligheidsbeleid in het gewest te coördineren.

Na de diverse aanslagen die de jongste jaren in Brussel werden gepleegd (Joods Museum, metro Maalbeek, …) beloofden Vervoort en zijn regering om werk te maken van de aanpak van terreur en radicalisering in de hoofdstad. En zie…ze maken er werk van. En hoe!

Zo heeft de regering net twee miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen radicalisering. Wat gaan ze daar mee doen? Moskeeën screenen denkt U? Extremistische vzw’s opsporen en droogleggen zegt u? Teruggekeerde Syriëterroristen in het oog houden? Emm…neen. Met die twee miljoen euro zullen 30…parkwachters worden aangesteld.

Want zoals iedereen wel weet ligt het probleem van de radicalisering niet bij de haatpredikers in de moskeeën, bij de wapenverkopers in de achterbuurten of bij de Syriëronselaars in sommige wijken; maar wel in de parken van het Brussels Gewest.

Zij zullen er nu voor zorgen dat in de speeltuinen de glijbanen geen glijbanen naar terrorisme worden, en de schommels onze jeugd niet destabiliseren. Om nog maar te zwijgen van de talrijke gevaarlijke eekhoorns die dringend in het oog moeten worden gehouden.

De Brusselse regering op zijn best!

Beroepsgeheim OCMW: N-VA kopieert opnieuw schaamteloos Vlaams Belang voorstel

xerox-logo-wallpaper

Vandaag lanceerde de N-VA haar nieuwe partijlogo

Een nieuwe dag, een nieuw voorstel van de N-VA, zo lijkt het wel.

Vorige week haalde de partij van BDW zowat alle voorpagina’s met haar voorstel om de dubbele nationaliteit af te schaffen.

Blijkbaar heeft de N-VA haar Xerox-machine teruggevonden om schaamteloos zowat alle oude Vlaams Belang / Vlaams Blok standpunten en voorstellen te kopiëren.  Reeds meer dan tien jaar geleden (!) organiseerde het Vlaams Blok een persconferentie in de Marokkaanse stad Rabat, waar het voorstel werd gedaan om…de dubbele nationaliteit af te schaffen:  (http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/201 )

Meer nog: het voorstel dat de N-VA nu lanceerde komt rechtstreeks uit het meer dan twintig jaar oude en evenlang verguisde 70-puntenplan van het Vlaams Blok :punt 31 “DE DUBBELE NATIONALITEIT ONMOGELIJK MAKEN”.

En vandaag was het dus de beurt aan N-VA’ster Van Peel om uit te pakken met een “nieuw” voorstel. In de strijd tegen de terreur dient het beroepsgeheim van de OCMW’s worden afgeschaft. Opnieuw een zeer goed voorstel. Uiteraard, want ook dit voorstel is een zoveelste schaamteloze kopie van een Vlaams Belang voorstel.  Uit het Brussels Actieplan Radicalisering dat ik in januari lanceerde. Punt 4 van het B.A.R. :  “Afschaffing beroepsgeheim OCMW’s bij onderzoek Openbaar Ministerie.”

Om maar te zeggen: de originaliteit en inventiviteit bij de N-VA is nogal ver te zoeken.

Moeten we nu blij zijn dat de N-VA onze standpunten slag om slinger kopieert? Helaas niet, want hét grote verschil tussen N-VA en Vlaams Belang is dat het Vlaams Belang die standpunten ook stuk voor stuk zou uitvoeren; terwijl het bij N-VA steeds bij loze woorden blijft.  Het verschil tussen wat de N-VA uitkraamt in de pers enerzijds, en wat haar Belgische paladijnen in de regering effectief uitvoeren, is hemeltergend!