Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'werkgelegenheid'

Tagarchief: werkgelegenheid

Brusselse regering blijft doelbewust armoede importeren

armoede

Beleidsverklaring Vervoort : lege dozen en aankondigingspolitiek

In zijn beleidsverklaring voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement haalde Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort fel uit naar wat hij ‘Brusselbashing’ en fake news over Brussel noemt. Het Vlaams Belang stelt echter vast dat Vervoort daar enkel maar een misplaatste goednieuws show en wat aankondigingspolitiek tegenover plaatst.

De aankondiging van 300 miljoen euro voor een vierjarenplan voor de renovatie van sociale woningen is zo’n lachertje. De realiteit is dat de vraag naar sociale woningen dubbel zo hoog is als het aanbod. De wachtlijst telde in 2016 maar liefst 48.804 gezinnen. Dat betekent dus dat er meer gezinnen op een wachtlijst staan dan dat er gezinnen effectief ook een sociale woning betrekken; om nog maar te zwijgen van de ronduit miserabele staat waarin het merendeel van deze woningen zich bevindt. De plannen die bij het begin van de legislatuur werden opgesteld om de wachtlijsten voor de sociale woning in te perken waren op zich reeds bijzonder weinig ambitieus. Maar helaas blijken zelfs weinig ambitieuze plannen nog te hoog gegrepen voor deze zogezegd ‘sociale’ regering.

Ook het hoerageroep over de Brusselse economie lijkt het Vlaams Belang misplaatst. Vervoort pakt trots uit met 4.000 nieuwe bedrijven in Brussel. Wat er niet bij wordt verteld: er werd in Brussel 40 procent minder kantoorruimte verhuurd en verkocht. Wat er niet wordt bij verteld: dat getal van 4.000 netto nieuwe bedrijven is niet significant hoger dan andere jaren. Wat er ook niet wordt bij verteld: er gingen het voorbije halfjaar 1.326 ondernemingen failliet, het op een na hoogste cijfer ooit en 39,7 procent meer dan in de eerste helft van 2016.  Maar daarop wijzen valt volgens de Brusselse regering waarschijnlijk ook onder Brusselbashing.

Ook de aanpak van de armoede in Brussel is een jaarlijks terugkerend riedeltje in de louter aankondigingspolitiek van de regering Vervoort. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “4 op de 10 kinderen in Brussel worden geboren in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. En dat is geen fake news, dat is geen Brusselbashing, maar dat is de bittere werkelijkheid! Dat zijn werkelijk beschamende cijfers. En toch blijft Brussel met alle plezier de armoede van over de hele wereld te importeren. Soms lijkt het wel of sommige politici niets liever zouden willen dan dat Brussel een tweede Calais wordt.” Of om  Brussels staatssecretaris Debaets te citeren (De Redactie, februari 2017): “De statistieken blijven nagenoeg constant, omdat er steeds nieuwe mensen hun geluk komen beproeven in Brussel. We zullen deze nieuwkomers altijd kansen blijven geven.

Kortom: het Brussels beleid  is er dus niet op gericht om de import van armoede te stoppen en Brussel en de Brusselaars naar een hoger niveau te tillen, maar integendeel om de doelbewust geïmporteerde armoede een aalmoes toe te stoppen.

Mystery calls? Verklikkerspraktijken….

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werden enkele ordonnanties gestemd die het de overheid toelaten om in hun jacht op zogenaamd “discriminerende” werkgevers gebruik te maken van gerichte controles zoals zgn ‘mystercy calls’, anonieme controles of valse CV’s.

Het Vlaams Belang stemde uiteraard tegen deze ordonnanties. Het inschakelen van deze zgn ‘praktijktesten’ is niets anders dan het gebruik van hatelijke verklikkingspraktijken die er ondanks uitdrukkelijke verkiezingsbeloftes van de N-VA ook op federaal vlak gaan aankomen. Wat betreft de aanwervingen lijkt het me nogal duidelijk dat een werkgever die op een ietwat ernstige manier met zijn bedrijf bezig is, in de eerste plaats die mensen aanwerft die de nodige competenties hebben. Ik denk dat werkgevers op basis van competenties mogen aanwerven wie ze willen, zonder dat ze zich daarvoor moeten verantwoorden en zonder dat hen al dan niet expliciet bepaalde quota worden opgedrongen. Een systeem organiseren waarbij er bij aanwervingen steeds een ‘big brother’ over de schouder van de werkgevers meekijkt, doet denken aan praktijken van totalitaire regimes.

Het is bovendien maar al te gemakkelijk werkgevers de zwarte piet door te spelen wanneer bepaalde groepen niet aan een job geraken. Dat mensen met een arbeidshandicap en 50-plussers vooralsnog te weinig aan bod komen op de arbeidsmarkt heeft niet alleen met de keuze van de werkgevers te maken, maar vooral ook met een beleid dat er niet voor zorgt dat de aanwerving van die mensen aantrekkelijk genoeg is. Dat grote groepen vreemdelingen soms niet aan werk geraken heeft ook zeker niet altijd te maken met discriminatie, maar heel vaak met het feit dat het francofone onderwijs er niet in slaagt om tweetaligen aan de arbeidsmarkt af te leveren. Maar blijkbaar is het voor de traditionele machtspartijen gemakkelijker om nog maar eens de racisme-kaart te trekken en de zwarte piet door te schuiven naar de werkgevers, eerder dan het eigen falen van het beleid te moeten inzien.

Inbreuken wet Major in Brusselse Haven : Vlaams Belang in de bres voor havenarbeiders

 

havenIn de haven van Brussel gebeuren er slag om slinger inbreuken tegen de wet Major, die bedrijven verplicht om te werken met erkende havenarbeiders.  In tegenstelling tot de andere havens van ons land, mag de wet Major in de haven van Brussel blijkbaar met enige flexibiliteit worden toegepast. In andere havens in dit land moet men per opdracht een ploeg erkende havenarbeiders inhuren, maar in de kleinere Brusselse haven bestaat dat ploegenstelsel niet en kan een bedrijf zelf kiezen hoeveel arbeiders het ergens voor nodig heeft. En dat werkt nu blijkbaar misbruik in de hand, want “één erkende arbeider wordt al gauw géén erkende arbeider”, aldus een woordvoerder van CEMPO, de werkgeversorganisatie in de Haven van Brussel.

Volgens CEMPO zijn zowel de havenarbeiders als de bedrijven die de wet volgen het slachtoffer van de overtredingen van de Wet Major. Er ontstaat concurrentievervalsing als bedrijven die hetzelfde werk laten uitvoeren verschillende tarieven kunnen hanteren door gebruik te maken van goedkopere werkkrachten; én er zijn ook de havenarbeiders die geen werk hebben en moeten gaan stempelen.

Daarom interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens vandaag in het Brussels Parlement minister Gosuin. Gosuin erkende de problemen, en uit zijn antwoord blijkt dat het aantal erkende havenarbeiders in de Brusselse haven tussen 2010 en vandaag met bijna een derde is gedaald van 42 naar 30.

Het Vlaams Belang dringt er op aan om werk te maken van de bescherming van de (Brusselse) havenarbeiders. In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Jan Penris (Vlaams Belang) ook reeds de nodige initiatieven ter zake genomen. Zo bevestigde minister Geens dat na eerdere vragen van Penris ter zake er vier dossiers werden geopend bij het arbeidsauditoraat te Brussel.

Het Vlaams Belang dringt er op aan dat Brussels minister Gosuin en federaal minister Geens dringend rond de tafel gaan zitten om het probleem van de overtredingen van de wet Major in de Brusselse haven grondig aan te pakken; en vraagt tevens dat de sociale inspectie kan beschikken over een mobiele inspectie die kort op de bal kan spelen zodra een klacht binnenkomt. Momenteel voert de Sociale Inspectie weliswaar controles uit, maar naar Vlaams Belang kon vernemen worden deze controles steeds vooraf aangekondigd, wat uiteraard een weinig efficiënte wijze is om inbreuken op de wetgeving op te sporen en vast te stellen.

 

 

 

Dominiek Lootens

Fractievoorzitter Vlaams Belang – Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zaventem niet belangrijk voor Brussel

pallieter1

’t Pallieterke – 15/12/2016

Campagne ‘Racisme Game Over’ : goede zaak! Of toch niet?

gameoverRacisme Game Over’ zo heet een nieuwe campagne van de traditionele vakbonden en de Brusselse Staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). Met de campagne wil men naar eigen zeggen een vuist maken tegen het racisme op de Brusselse werkvloer.

Een campagne die meer dan nodig is, want uit recente cijfers die het Vlaams Belang kon inkijken blijkt inderdaad dat Nederlandstaligen in Brussel zeer sterk worden gediscrimineerd bij aanwervingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Zo moet minstens 25% van de aanwervingen voorbehouden worden per taalgroep. In concreto hebben Nederlandstaligen dus recht op 25% van de aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Uit het recentste taalrapport van de Brusselse vicegouverneur blijkt echter dat Nederlandstaligen nauwelijks of niet aan de bak komen bij deze overheidsdiensten. In 2015 ging bij de gemeenten nauwelijks 13,2% van de betrekkingen naar Nederlandstaligen; bij de OCMW’s zelfs niet eens 4,1%! Cijfers die dus zeer ver af liggen van de wettelijke minima van 25%.

Bij het Brusselse OCMW bijvoorbeeld gingen amper 2 van de 136 aanstellingen in 2015 naar Nederlandstaligen. Etterbeek deed het zo mogelijk nog slechter met welgeteld één Nederlandstalige op 138 aanstellingen. Bij de OCMW’s van bvb Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe of Vorst werd er vorig jaar zelfs geen enkele Nederlandstalige aangeworven.

Een campagne tegen de discriminatie van Nederlandstaligen op de werkvloer is dus dringend nodig – alhoewel het te betwijfelen valt dat de traditionele vakbonden (die zich zelf met de regelmaat van de klok schuldig maken aan discriminatie door Vlaams-nationalisten uit de vakbonden uit te sluiten) en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich hiervan ook maar iets zouden aantrekken.